Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo 357/TB-VPCP năm 2013 ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải thực hiện Chiến lược công nghiệp hóa của Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam - Nhật Bản hướng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 357/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành: 24/09/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 357/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 24 tháng 09 năm 2013

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ HOÀNG TRUNG HẢI VỀ MỘT SỐ NỘI DUNG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC CÔNG NGHIỆP HÓA CỦA VIỆT NAM TRONG KHUÔN KHỔ HỢP TÁC VIỆT NAM - NHẬT BẢN HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020, TẦM NHÌN 2030

Ngày 12 tháng 9 năm 2013 tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo Chiến lược công nghiệp hóa của Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam - Nhật Bản hướng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương. Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngoại giao và Văn phòng Chính phủ. Sau khi nghe báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về tiến độ xây dựng kế hoạch hành động 6 ngành công nghiệp được ưu tiên phát triển và một số vấn đề liên quan, ý kiến phát biểu tại cuộc họp của lãnh đạo các Bộ, ngành liên quan, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã kết luận như sau:

1. Thống nhất nội dung cùng 9 điểm kiến nghị được nêu tại báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, theo đó Ban Chđạo đồng ý lùi thời hạn trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch hành động phát triển đối với 5 ngành (điện tử; máy nông nghiệp; chế biến nông, thủy sản; công nghiệp môi trường và tiết kiệm năng lượng, sản xuất ô tô và phụ tùng ô tô) đến tháng 12 năm 2013; riêng ngành đóng tàu có thể muộn hơn. Các Bộ được giao nhiệm vụ cần đẩy nhanh tiến độ xây dựng các kế hoạch hành động, phối hợp chặt chẽ với các Bộ tổng hợp và lưu ý tham khảo, tiếp thu ý kiến góp ý của các doanh nghiệp tiêu biểu trong từng ngành hàng, phối hợp chặt chẽ với các đối tác Nhật bản để bảo đảm các khuyến nghị chính sách được đưa ra là phù hợp với nhu cầu và khả năng thực hiện, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong tháng 10 năm 2013. Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 11 năm 2013.

2. Nhật Bản là đối tác quan trọng, có lợi thế về năng lực công nghệ, vốn, kinh nghiệm quản trị doanh nghiệp, phù hợp với mục tiêu phát triển của Việt Nam. Quan hệ Việt Nam - Nhật Bản hiện nay đang phát triển tốt đẹp. Vì vậy, trong xây dựng kế hoạch hành động, cần xây dựng, ban hành được những chính sách thiết thực, nhất quán, thực sự tạo động lực cho phát triển, tránh sa đà vào các vấn đề ngôn từ thể hiện ý chí chủ quan. Các Bộ cần triệt để áp dụng tinh thần cải cách hành chính, khẩn trương hình thành đầu mối liên hệ của từng Bộ trong xây dựng và thực hiện kế hoạch hành động, thông báo rộng rãi để các doanh nghiệp biết, triển khai.

3. Bộ Công Thương tiếp nhận vai trò đầu mối trong xây dựng kế hoạch hành động của ngành công nghiệp môi trường và tiết kiệm năng lượng.

4. Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục thực hiện vai trò điều phối các hoạt động hp tác với các cơ quan của Nhật Bản trong triển khai thực hiện Chiến lược công nghiệp hóa và kế hoạch hành động.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, cơ quan biết, thực hiện (gửi kèm theo Báo cáo số 6797/BC-BKHĐT ngày 11 tháng 9 năm 2013.

 

 

Nơi nhận:
- TTgCP, các PTTg (để b/c);
-
Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông, Giao thông vận tải, Ngoại giao, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg; Các Vụ: KTTH, KTN, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (2).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 357/TB-VPCP năm 2013 ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải thực hiện Chiến lược công nghiệp hóa của Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam - Nhật Bản hướng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.398
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.55.37