Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 268/TB-BGTVT Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Bùi Nguyên Long
Ngày ban hành: 19/06/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 268/TB-BGTVT

Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2009

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GTVT HỒ NGHĨA DŨNG TẠI CUỘC HỌP VỀ DỰ ÁN ĐƯỜNG NỐI TỪ CẦU NHẬT TÂN - CẢNG HKQT NỘI BÀI

Ngày 18/6/2009 tại Văn phòng Bộ GTVT, Bộ trưởng Bộ GTVT Hồ Nghĩa Dũng đã chủ trì cuộc họp về Dự án đường nối từ cầu Nhật Tân - Cảng HKQT Nội Bài.  Tham dự cuộc họp có Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường; đại diện lãnh đạo các Vụ:  Kế hoạch Đầu tư, Khoa học công nghệ, Kết cấu hạ tầng giao thông, Hợp tác quốc tế, Tài chính, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ, Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông, Cục Hàng không Việt Nam, Cảng vụ miền Bắc, Ban Quản lý dự án 85, Tổng công ty Cảng Hàng không miền Bắc, Tổng công ty Tư vấn thiết kế giao thông vận tải.

Sau khi nghe Tổng công ty Tư vấn thiết kế giao thông vận tải (TEDI) báo cáo về dự án đường nối từ cầu Nhật Tân đến Cảng hàng không quốc tế Nội Bài và ý kiến của các thành viên dự họp, Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng đã kết luận như sau:

1. Dự án Đường nối từ cầu Nhật Tân đến Cảng hàng không quốc tế Nội Bài bao gồm 2 tiểu dự án (tiểu dự án 1 từ Km 0+00 đến Km 7+850, tiểu dự án 2 từ Km 7+850 đến Km 12+200), cùng với Dự án cầu Nhật Tân và Dự án Nhà ga hành khách T2 Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài phải là một cụm công trình được đầu tư hoàn chỉnh, đạt tiêu chuẩn quốc tế về môi trường và cảnh quan, phục vụ lâu dài cho nhu cầu đi lại của nhân dân.  Các giải pháp thiết kế đã tuân thủ các yêu cầu đối với dự án, đặc biệt là về cảnh quan và môi trường.  TEDI tiếp thu ý kiến của các thành viên dự họp để tiếp tục hoàn thiện dự án.

2. Về nút giao tại Cảng hàng không Nội Bài

- Ghi nhận về quy hoạch nút giao đã lập là việc tổ chức giao thông tại nút giao có hai nhánh để phục vụ nhu cầu đi lại theo hai hướng, hướng từ cầu Nhật Tân đi lên và hướng từ cầu Thăng Long đi lên. 

- Trước mắt tiến hành đầu tư hướng đi từ cầu Nhật Tân lên.  Trong bước thực hiện chú ý vẫn giữ nút hiện tại để đảm bảo giao thông bình thường, thi công các phần mới trước, sau đó tổ chức khớp nối.  Tổng công ty Cảng hàng không miền Bắc chú ý đảm bảo giao thông khi phá dỡ cầu cũ để thực hiện khớp nối, có thể bổ sung thêm các thang cuốn nhằm bảo đảm các hoạt động bình thường của nhà ga T1.

- Về lâu dài, sau khi hoàn thành đường nối từ cầu Nhật Tân lên nút giao tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, cần tính toán việc duy trì kết nối từ hướng cầu Thăng Long đi lên.

3. Về tiểu dự án 1 từ Km 0+00 đến Km 7+850

- Về việc bổ sung các cống chui dân sinh: TEDI tiếp tục làm việc với Thành phố Hà Nội và huyện Đông Anh xem xét kỹ nhằm đảm bảo hài hoà giữa giao thông địa phương cũng như bảo đảm tốt nhất điều kiện trắc dọc tuyến đường, hạn chế đến mức thấp nhất việc bổ sung các cống chui dân sinh.

- Về trạm thu phí:

Việc xây dựng trạm thu phí là cần thiết.  TEDI tính kỹ vị trí đặt trạm thu phí và áp dụng công nghệ hiện đại, thực hiện thu phí 1 dừng tại trạm thu phí.

- Đây là khu vực đô thị hoá nhanh, vì vậy khi thiết kế đường gom, TEDI bổ sung hào kỹ thuật dọc tuyến để phục vụ cho các công trình hạ tầng khác như: đường điện, nước, điện thoại, cáp quang...

- Về đề nghị bổ sung khối lượng khảo sát địa chất nền đất yếu: Bộ GTVT giao Ban Quản lý dự án 85 chỉ đạo tư vấn xử lý triệt để nền đất yếu.

- Vụ Khoa học công nghệ bổ sung tiêu chuẩn TCVN 5729-1997 vào Khung tiêu chuẩn của dự án.

4. Về tiến độ thực hiện

Ban Quản lý dự án 85 chỉ đạo TEDI đẩy nhanh công tác thiết kế, trình Bộ phê duyệt dự án vào tháng 7/2009; hoàn thành công tác thiết kế kỹ thuật vào tháng 9/2009; trình JICA thẩm định vào tháng 10/2009 để tháng 3/2010 có thể ký Hiệp định vốn; phấn đấu khởi công công trình vào quý III/2010.

5. Một số vấn đề khác

- Về thủ tục: giao Ban Quản lý dự án 85 chỉ đạo tư vấn hoàn chỉnh toàn bộ tuyến thành một dự án để phục vụ công tác thẩm định; cần xem xét thêm trong bước thiết kế kỹ thuật về chiều dài cầu trên tuyến vừa đảm bảo các yếu tố kỹ thuật vừa tiết kiệm vốn đầu tư.

- Vụ Kế hoạch Đầu tư bố trí vốn để thuê tư vấn Nhật Bản rà soát lại thiết kế kỹ thuật; chủ trì làm việc với JICA để huy động vốn cho dự án.

- Ban Quản lý dự án 85 thực hiện bàn giao mốc giới, sớm phối hợp với địa phương để giải phóng mặt bằng; trình Bộ phê duyệt Đề cương tiểu dự án 2 và Đánh giá tác động môi trường của dự án.

- Vụ Tài chính sớm hoàn thiện thủ tục quyết toán dự án Nhà ga T1 Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài.

- Tổng công ty Cảng hàng không miền Bắc đẩy nhanh thủ tục để trình duyệt Dự án nhà ga T2 Cảng hàng không quốc tế Nội Bài trong tháng 7/2009.

Thừa lệnh Bộ trưởng, Văn phòng Bộ GTVT thông báo tới các cơ quan, đơn vị có liên quan thuộc Bộ GTVT để triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- BT Hồ Nghĩa Dũng (để b/c);
- Các đồng chí Thứ trưởng (để b/c);
- Chánh Văn phòng (để b/c);
- Các đơn vị dự họp (t/h);
- Lưu VT, TH (B).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
Bùi Nguyên Long

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo số 268/TB-BGTVT ngày 19/06/2009 về kết luận của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Hồ Nghĩa Dũng tại cuộc họp về dự án đường nối từ cầu Nhật Tân - Cảng hàng không quốc tế Nội Bài do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.514

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.104.143