Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 194/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp thường trực Chính phủ về kế hoạch bổ sung vốn trái phiếu chính phủ năm 2009 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 194/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 06/07/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------

Số: 194/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 06 tháng 7 năm 2009

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TẠI CUỘC HỌP THƯỜNG TRỰC CHÍNH PHỦ VỀ KẾ HOẠCH BỔ SUNG VỐN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ NĂM 2009

Ngày 6 tháng7 năm 2009, Thường trực Chính phủ họp bàn về kế hoạch bổ sung vốn trái phiếu Chỉnh phủ năm 2009. Tham gia cuộc họp có các Phó Thủ tướng Chính phủ và đại diện lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Quốc phòng, Giáo dục và Đào tạo, Y tế và Văn phòng Chính phủ. Sau khi nghe lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo và ý kiến của các Thành viên tham dự, Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến kết luận như sau:

1. Việc phân bổ 20.000 tỷ trái phiếu Chính phủ thuộc nguồn phát hành để bổ sung kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2009 cho các dự án, công trình (sau đây gọi là dự án) thực hiện theo đúng các nguyên tắc đã quy định tại văn bản số 148/TB-VPCP ngày 7 tháng 5 năm 2009 của Văn phòng Chính phủ. Trước hết ưu tiên bố trí cho các dự án đã có trong danh mục theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ đã và đang triển khai.

2. Việc bổ sung thêm dự án vào danh mục các dự án đầu tư bằng vốn trái phiếu Chính phủ phải được xem xét kỹ để bảo đảm khả năng triển khai và có hiệu quả. Trước hết, ưu tiên các dự án xây dựng ký túc xá sinh viên ở khu vực tập trung phần lớn sinh viên của cả nước là thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Giao Bộ Xây dựng phối họp với Bộ Giáo dục và Đào tạo rà soát số lượng sinh viên các trường để có căn cứ bố trí vốn thực hiện.

Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các Bộ liên quan rà soát việc bổ sung dự án vào danh mục; bố trí vốn bảo đảm tiến độ thực hiện dự án.

3. Dự án có trong danh mục thực hiện của kế hoạch năm 2009 đã được bố trí vốn nhưng chưa đủ thì cho phép ứng trước kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2010 để thực hiện theo quy định.

4. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoàn chỉnh phương án, thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến để hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- TTg, các Phó TTg;
- Ủy ban TC-NS của Quốc hội;
- Các Bộ: KH&ĐT, TC, GTVT, QP, NN&PTNT, GD&ĐT, Y tế, XD;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: KTN, ĐP, KGVX, NC, TKBT, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH (5)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo số 194/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp thường trực Chính phủ về kế hoạch bổ sung vốn trái phiếu chính phủ năm 2009 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.390

DMCA.com Protection Status
IP: 54.236.62.49