Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 60-QĐ/TW năm 2007 về hợp nhất Học viện Hành chính quốc gia, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh thành Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

Số hiệu: 60-QĐ/TW Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Ban Chấp hành Trung ương Người ký: Trương Tấn Sang
Ngày ban hành: 07/05/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
-------

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
---------------

Số: 60-QĐ/TW

Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC HỢP NHẤT HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA, HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH THÀNH HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Điều lệ Đảng;

Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khóa X;

Căn cứ Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan đảng, định hướng về đổi mới tổ chức bộ máy nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 09-02-2007);

Theo đề nghị của Ban Tổ chức trung ương,

BỘ CHÍNH TRỊ QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Hợp nhất Học viện Hành chính Quốc gia, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh thành Học viện Chính trị - Hành Chính Quốc gia Hồ Chí Minh.

Điều 2. Đồng chí Lê Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng giữ chức Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh.

Điều 3. Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí cán bộ, công chức; xây dựng chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh, trình Bộ Chính trị xem xét.

Điều 4. Ban cán sự đảng Chính phủ chỉ đạo thể chế hóa về mặt nhà nước; Ban cán sự đảng Bộ Nội vụ chỉ đạo việc chuyển giao tổ chức, bộ máy chương trình đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức từ Học viện Hành chính Quốc gia về Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh.

Điều 5. Học viện Hành chính Quốc gia, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh có trách nhiệm bàn giao nguyên trạng về tổ chức, nhân sự, tài liệu, tài sản và tài chính về Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh; hồ sơ lưu trữ, con dấu nộp về Kho Lưu trữ Trung ương Đảng theo quy định.

Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh hoạt động từ quý II-2007.

Điều 6. Ban cán sự đảng Chính phủ, Ban cán sự đảng Bộ Nội vụ, Ban tổ chức Trung ương, Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Học Viện Hành Chính Quốc gia, đồng chí Lê Hữu Nghĩa có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 6;
- Các tỉnh ủy, thành ủy;
- Các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương;
- Các đồng chí Ủy viên;
- Ban Chấp hành Trung ương;
- Lưu Văn phòng Trung ương.

TM/ BỘ CHÍNH TRỊ
Trương Tấn Sang

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 60-QĐ/TW năm 2007 về hợp nhất Học viện Hành chính quốc gia, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh thành Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.871
DMCA.com Protection Status

IP: 54.172.221.7