Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 692-TTg năm 1994 thành lập tổ chức trực thuộc đài truyền hình Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 692-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 21/11/1994 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 692-TTg

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 1994

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP TỔ CHỨC TRỰC THUỘC ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Nghị định số 52-CP ngày 16-8-1993 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Đài Truyền hình Việt Nam;
Theo đề nghị của Tổng Giám đốc Đài truyền hình Việt Nam và Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay tổ chức lại một số đơn vị trực thuộc Đài Truyền hình Việt Nam có tên dưới đây:

1- Thành lập Ban Biên tập chuyên đề trên cơ sở tách bộ phận biên tập chuyên đề từ Ban Biên tập thời sự.

2- Sáp nhập Ban Biên tập đối ngoại vào Ban Biên tập thời sự và lấy tên là Ban Biên tập thời sự.

3- Thành lập Trung tâm nghiên cứu ứng dụng khoa học truyền hình tại thành phố Hồ Chí Minh trên cơ sở tổ chức lại Liên hiệp truyền thanh - truyền hình thành phố Hồ Chí Minh.

Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của các đơn vị nói trên do Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam quy định sau khi trao đổi thống nhất ý kiến với Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Phan Văn Khải

(Đã ký)

 

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------

No: 692-TTg

Hanoi, November 21, 1994

 

DECISION

ON ESTABLISHING ORGANIZATION ATTACHED TO VIETNAM TELEVISION

THE PRIME MINISTER

Pursuant to the Law on Organization of the Government on the 30th of September 1992;
Pursuant to Decree No. 52-CP on the 16th of August 1993, of the Government on the functions, tasks, powers and organization of Vietnam Television;
At the proposals of the General Director of Vietnam Television and the Minister-Chairman of the Government Commission on Organization and Personnel,

DECIDES:

Article 1.- To reorganize the following units directly attached to Vietnam Television:

1. To establish the Specialized Editorial Board on the basis of the Specialized Editorial Section of the Current News Department.

2. To incorporate the Foreign Service Department into the Current News Department and the new unit is named the Current News Department.

3. To establish the Research Center for Application of Television Science in Ho Chi Minh City on the basis of the reorganization of the Ho Chi Minh City Union of Radio and Television.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 692-TTg năm 1994 thành lập tổ chức trực thuộc đài truyền hình Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.787

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.232.188.251