Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 606/QĐ-BTC năm 2017 về phân công lĩnh vực phụ trách của các Đồng chí Lãnh đạo Bộ Tài chính do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 606/QĐ-BTC Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đinh Tiến Dũng
Ngày ban hành: 31/03/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 606/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN CÔNG LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH CỦA CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO BỘ TÀI CHÍNH

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23/12/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Chánh Văn phòng Bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân công nhiệm vụ của các Đồng chí Lãnh đạo Bộ Tài chính phụ trách các lĩnh vực công tác, các đơn vị trực thuộc theo nguyên tắc như sau:

1. Bộ trưởng lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các nhiệm vụ công tác của Bộ Tài chính; Lãnh đạo và điều hành hoạt động của Lãnh đạo Bộ, Thủ trưởng đơn vị thuộc Bộ; thực hiện trách nhiệm thành viên Chính phủ theo quy định tại Quy chế làm việc của Chính phủ.

Các Đồng chí Thứ trưởng được Bộ trưởng phân công phụ trách một số lĩnh vực, trực tiếp chỉ đạo điều hành hoạt động một số đơn vị và theo dõi hoạt động tài chính, ngân sách của một số địa phương, được sử dụng quyền hạn của Bộ trưởng, nhân danh Bộ trưởng khi giải quyết các công việc thuộc lĩnh vực được phân công và chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng, trước pháp luật về những quyết định của mình.

2. Bảo đảm thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của Bộ Tài chính theo quy định tại Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23/12/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính và quy định tại các Luật chuyên ngành.

3. Bảo đảm thực hiện trách nhiệm, quyền hạn của Bộ trưởng, Thứ trưởng Bộ Tài chính theo quy định tại Quy chế làm việc của Chính phủ, của Bộ Tài chính và Quy định về phân cấp quản lý cán bộ của Bộ Tài chính.

4. Bảo đảm chuyên môn hóa theo từng lĩnh vực công tác, vừa tạo điều kiện đLãnh đạo Bộ Tài chính nắm và hiểu rõ các mặt công tác khác của ngành.

5. Bảo đảm tính ổn định, kế thừa và có sự điều chỉnh tng bước cho phù hợp.

6. Bảo đảm tính hợp lý, hiệu lực, hiệu quả và thuận lợi trong giải quyết công việc.

Điều 2. Phân công nhiệm vụ cụ thể:

1. Đồng chí Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng

a) Chỉ đạo trực tiếp công tác chiến lược, chính sách tài chính Ngành; các cân đối vĩ mô của nền kinh tế liên quan đến Ngành Tài chính; công tác cải cách hiện đại hóa Ngành Tài chính;

b) Lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện về công tác tổ chức bộ máy, cán bộ và bảo vệ chính trị nội bộ, các nhiệm vụ công tác của Bộ và của Ngành quy định tại Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23/12/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính và các Luật chuyên ngành.

c) Giữ vị trí và các chức danh: Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính; Trưởng Ban Bảo vệ chính trị nội bộ; Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng - kỷ luật Ngành Tài chính; Chủ tịch Hội đồng quản lý Bảo hiểm Xã hội Việt Nam.

Trực tiếp phụ trách: Vụ Tổ chức cán bộ.

2. Đồng chí Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn

a) Giúp Bộ trưởng điều hành công tác thường xuyên của cơ quan Bộ và Lãnh đạo cơ quan Bộ khi Bộ trưởng vắng mặt; giúp Bộ trưởng chỉ đạo triển khai công tác Hiện đại hóa, cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính của Ngành Tài chính, công tác Hiện đại hóa, cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế, hải quan.

b) Chỉ đạo trực tiếp lĩnh vực quản lý công tác thuế; thanh tra tài chính (kể cả thanh tra nội bộ ngành); công tác pháp chế; công tác kế toán và kiểm toán; công tác văn phòng; công tác thi đua khen thưởng; công tác nghiên cứu khoa học; công tác Đảng, Thanh niên và Cựu chiến binh Bộ Tài chính.

Trực tiếp phụ trách: Tổng cục Thuế, Thanh tra Bộ, Vụ Pháp chế, Vụ Chế độ Kế toán và Kiểm toán, Vụ Thi đua Khen thưởng, Văn phòng Bộ, Viện chiến lược và Chính sách tài chính, Văn phòng Đảng ủy, Đoàn Thanh niên cơ quan Bộ Tài chính.

c) Theo dõi và chỉ đạo công tác tài chính - ngân sách của các tỉnh, thành phố: TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Bắc Giang, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc.

3. Đồng chí Thứ trưng Trần Xuân Hà

a) Chỉ đạo trực tiếp công tác quản lý nợ công, tài chính đối ngoại; tài chính trong lĩnh vực hợp tác và hội nhập quốc tế; tài chính khu vực hành chính, sự nghiệp; Công tác quản lý nhà nước về chứng khoán và thị trường chứng khoán, thị trường dịch vụ tài chính, bảo hiểm; Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020.

b) Trực tiếp phụ trách: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại, Cục Quản lý Giám sát Bảo hiểm, Vụ Tài chính Hành chính sự nghiệp, Vụ Hợp tác Quốc tế, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hà Nội, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán.

c) Theo dõi và chỉ đạo công tác tài chính - ngân sách của các tỉnh, thành phố: Cần Thơ, Long An, Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang, Tiền Giang, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau.

4. Đồng chí Thứ trưởng Trần Văn Hiếu

a) Chỉ đạo trực tiếp lĩnh vực quản lý nhà nước về dự trữ nhà nước; tài chính doanh nghiệp; quản lý giá; quản lý tài chính các tổ chức tài chính, ngân hàng, tổ chức tín dụng và xổ số kiến thiết; công tác xuất bản.

Trực tiếp phụ trách: Tổng cục Dự trữ Nhà nước, Cục Quản lý giá, Cục Tài chính doanh nghiệp, Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính; các doanh nghiệp thuộc Bộ: Tập đoàn Bảo Việt, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước - SCIC; Ngân hàng phát triển Việt Nam; Công ty Mua bán nợ và Tài sản tồn đọng của doanh nghiệp; Công ty In tài chính; Nhà khách Bộ Tài chính tại Hà Nội; Nhà khách Bộ Tài chính tại Sầm Sơn, Thanh Hóa; Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên Xổ số điện toán Việt Nam, Nhà Xuất bản Tài chính.

b) Theo dõi và chỉ đạo công tác tài chính - ngân sách của các tỉnh, thành phố: Đà Nng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Kon Tum, Gia Lai, Đắc Lắc, Đắc Nông, Lâm Đồng.

5. Đồng chí Thứ trưởng Vũ Thị Mai

a) Chỉ đạo trực tiếp lĩnh vực quản lý nhà nước về công tác hải quan; về chính sách Thuế, phí, lệ phí; công tác phát triển công nghệ thông tin và thống kê toàn Ngành Tài chính; công tác tài chính nội Ngành; công tác thông tin, báo chí, công tác Công đoàn Bộ Tài chính.

Trực tiếp phụ trách: Tổng cục Hải quan, Cục Tin học thống kê tài chính, Cục Kế hoạch tài chính, Vụ Chính sách Thuế, Thời báo Tài chính, Tạp chí Tài chính, Văn phòng công đoàn Bộ Tài chính.

b) Thực hiện chức trách người phát ngôn của Bộ Tài chính.

c) Theo dõi và chỉ đạo công tác tài chính - ngân sách của các tỉnh, thành phố: Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Sơn La, Yên Bái, Tuyên Quang, Phú Thọ, Hòa Bình, Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên.

6. Đồng chí Thứ trưởng Huỳnh Quang Hải

a) Chỉ đạo trực tiếp lĩnh vực quản lý nhà nước về Kho bạc Nhà nước, quản lý nhà nước về lập, chấp hành dự toán và quyết toán ngân sách nhà nước (bao gồm cả ngân sách quốc phòng, an ninh và ngân sách Đảng); quản lý nhà nước về tài chính đầu tư phát triển; quản lý nhà nước về công sản; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020.

Trực tiếp phụ trách: Kho bạc Nhà nước, Cục Quản lý Công sản, Vụ Ngân sách Nhà nước, Vụ Đầu tư, Vụ I, Học viện Tài chính, Trường Đại học Tài chính - Marketing, Trường Đại học Tài chính - Kế toán, Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh, Trường Cao đẳng Tài chính - Hải quan, Trường Bồi dưỡng cán bộ Tài chính.

b) Theo dõi và chỉ đạo công tác tài chính - ngân sách của các tnh, thành phố: Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên, Lạng Sơn, Hà Nam, Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa -Thiên- Huế.

Điều 3.

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/04/2017 và thay thế Quyết định số 2763/QĐ-BTC ngày 26/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc phân công lĩnh vực phụ trách của các Đồng chí Lãnh đạo Bộ Tài chính.

2. Giao Vụ Tổ chức cán bộ căn cứ vào phân công lĩnh vực phụ trách tại Quyết định này, thực hiện rà soát và điều chỉnh sự tham gia của các Đồng chí Lãnh đạo Bộ Tài chính vào các Ban chỉ đạo, các Ủy ban,... cho phù hợp, báo cáoBộ.

3. Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng Bộ Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ và các Đồng chí có tên tại Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ban Bí thư Trung ương Đảng (để b/cáo);
- Thủ tướng Chính phủ (để b/cáo);
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/cáo);
- VPTW Đảng, VPQH, VPCTN, VPCP;
- Các Bộ, cơ quan ngang bộ;
- Kiểm toán Nhà nước;
- UB Giám sát TCTTQG;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Sở TC, Cục Thuế, Cục Hải quan, KBNN các tỉnh, TP trực thuộc TW, DTNN khu vực;
- Các đơn vị thuộc Bộ; các doanh nghiệp thuộc Bộ;
- VPĐU, CĐ, TN, NC, Thanh tra nhân dân CQ Bộ;
- Lưu: VT, VP.

BỘ TRƯỞNG
Đinh Tiến Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 606/QĐ-BTC năm 2017 về phân công lĩnh vực phụ trách của các Đồng chí Lãnh đạo Bộ Tài chính do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.318
DMCA.com Protection Status

IP: 3.85.214.125