Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1812/QĐ-UBND năm 2007 hủy bỏ các quyết định phê duyệt quy hoạch xây dựng không có khả năng thực hiện do tỉnh Lâm Đồng ban hành

Số hiệu: 1812/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng Người ký: Huỳnh Đức Hòa
Ngày ban hành: 16/07/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1812/QĐ-UBND

Đà Lạt, ngày 16 tháng 7 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC HỦY BỎ CÁC QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH XÂY DỰNG KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG THỰC HIỆN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003

Căn cứ Luật Đất đai năm 2003

Căn cứ Chỉ thị số 09/2007/CT-TTg ngày 06/4/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý sử dụng đất của các quy hoạch và dự án đầu tư;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại văn bản số 621/SXD-QH ngày 06/7/2007 về việc các đồ án quy hoạch không có khả năng thực hiện.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Hủy bỏ các đồ án quy hoạch đã được phê duyệt nhưng không có khả năng thực hiện ( có danh mục kèm theo )

Điều 2. Giao UBND các huyện, thị xã Bảo Lộc và thành phố Đà Lạt công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng;

Sở Xây dựng có trách nhiệm tiếp tục rà soát, xử lý các đồ án quy hoạch xây dựng có sử dụng đất theo khoản 3, Điều 3 của Luật Đất đai năm 2003 và báo cáo về UBND tỉnh theo tinh thần Chỉ thị số 09/2007/CT-TTg ngày 06/4/2007 của Thủ tướng Chính Phủ.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Ban, ngành thuộc tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Bảo Lộc và thành phố Đà Lạt, Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Huỳnh Đức Hòa

 

DANH MỤC

ĐỒ ÁN QUY HOẠCH XÂY DỰNG HỦY BỎ
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1812/QĐ-UBND của UBND tỉnh Lâm Đồng ngày 16/7/2007

STT

Số ký hiệu văn bản

Trích yếu nội dung văn bản

1

Quyết định số 2479/QĐ-UB ngày 04/8/1999 của UBND tỉnh Lâm Đồng.

Phê duyệt Quy hoạch cải tạo khu vực hồ sinh học, thác Cam Ly.

2

Quyết định số 1025/QĐ-UB ngày 11/7/1997 của UBND tỉnh Lâm Đồng.

Phê duyệt khu dân cư Nhà Chung, phường 3 – thành phố Đà Lạt.

3

Quyết định số 2851/QĐ-UB ngày 30/10/1998 của UBND tỉnh Lâm Đồng.

Phê duyệt Quy hoạch khu dân cư ngã ba Hàm Thuận, phường Lộc Sơn, thị xã Bảo Lộc.

4

Quyết định số 3668/QĐ-UB ngày 31/12/1998 của UBND tỉnh Lâm Đồng.

Phê duyệt Quy hoạch chỉnh trang khu vực Dinh 3, thành phố Đà Lạt.

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1812/QĐ-UBND năm 2007 hủy bỏ các quyết định phê duyệt quy hoạch xây dựng không có khả năng thực hiện do tỉnh Lâm Đồng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.517
DMCA.com Protection Status

IP: 52.91.185.49