Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 177/QĐ-UB năm 1988 thành lập Ban Vận động “Quỹ bảo trợ trẻ em" do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 177/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 16/09/1988 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 177/QĐ-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 09 năm 1988

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN VẬN ĐỘNG “QUỸ BẢO TRỢ TRẺ EM”

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân đã được Quốc hội thông qua ngày 30 tháng 6 năm 1983 ;
Căn cứ vào chủ trương của Thường vụ Thành ủy và Ủy ban nhân dân thành phố về việc vận động các tổ chức kinh tế - xã hội, các cá nhân có khã năng, tư nguyện đóng góp tạo thêm nguồn kinh phí phục vụ sự nghiệp giáo dục, chăm sóc và bảo vệ trẻ em ;
Theo đề nghị của đồng chí Chủ tịch Ủy ban Thiếu niên Nhi đồng và Trưởng Ban Tổ chức chánh quyền thành phố,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Ban Vận động “Quỹ bảo trợ trẻ em thành phố”. Thành Viên Ban Vận động “Quỹ bảo trợ trẻ em” theo danh sách kèm quyết định này.

Ban Vận động “Quỹ bảo trợ trẻ em” không có biên chế riêng. Đồng chí Phó ban Thường trực Ban Vận động sử dụng bộ máy cơ quan của mình phục vụ cho các hoạt động của Ban Vận động. Các thành viên khác của Ban sử dụng bộ máy của cơ quan, đơn vị mình để thực hiện nhiệm vụ được Ban phân công.

Để giúp cho việc quản lý và việc sử dụng quỹ đúng chính sách, mục đích đề ra, Ban Vận động lập ra một Ban Quản trị quỹ, có một số biên chế chuyên trách, Trưởng Ban Quản trị quỹ do đồng chí Phó Ban Thường trực Ban Vận động phụ trách. Kinh phí hoạt động của Ban vận động và Ban Quản trị quỹ do Quỹ bảo trợ trẻ em đài thọ.

Đồng chí Trưởng Ban Vận động có trách nhiệm phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên của Ban và xây dựng quy chế làm việc, sinh hoạt, phối hợp, bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ của Ban.

Điều 2. Ban Vận động “ Quỹ bảo trợ trẻ em “ có nhiệm vụ :

1. Lập chương trình, kế hoạch, biện pháp vận động.

2. Tuyên truyền, giải thích, vận động các ngành, các cấp, các tổ chức kinh tế - xã hội, các tầng lớp nhân dân trong thành phố, các tổ chức từ thiện quốc tế, Việt Kiều nước ngoài đóng góp xây dựng quỹ nói trên.

3. Xây dựng và và ban hành quy chế quản lý thu - chi quỹ và chỉ đạo Ban Quản trị quỹ trong việc quản lý và sử dụng quỹ đúng mục đích, chính sách, hợp lý và có hiệu quả ; đồng thời tổ chức kiểm tra, giám sát việc thu – chi quỹ theo định kỳ hoặc đột xuất khi thấy cần thiết.

4. Hàng tháng, quỹ tổng hợp tình hình, đánh giá kết quả và báo cáo Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố có hình thức khen thưởng kịp thời những đóng góp của cá nhân và tập thể để động viên và cổ vũ phong trào ; đồng thời kiến nghị xử lý những vi phạm của cá nhân và tập thể làm hại cho việc vận động xây dựng quỹ.

Điều 3. Các nguồn vận động xây dựng quỹ.

1. Tuyên truyền vận động các tập thể và cá nhân trong thành phố, các Hội từ thiện, các tổ chức nhân đạo ở các nước, các tổ chức quốc tế, các Việt kiều ở nước ngoài có lòng hảo tâm vì trẻ em Việt Nam, ủng hộ tiền và hiện vật vào “Quỹ bảo trợ”.

2. Hàng năm tổ chức một số buổi thi đấu bóng đá, bóng chuyền, bóng bàn, biểu diễn văn nghệ, chiếu phim v.v… để góp vào quỹ, phụ thu vé xem phim video ở các điểm chiếu video.

3. Vận động trích một phần quỹ khen thưởng và quỹ phúc lợi của công ty, xí nghiệp, hợp tác xã đóng góp vào “Quỹ bảo trợ trẻ em”

4. Tổ chức ngày lao động : “Vì tương lai con em chúng ta” hàng năm nhân dịp kỷ niệm ngày sinh của Bác Hồ 19-5, ngày sinh Bác Tôn và ngày Quốc tế Thiếu nhi 1-6…

Điều 4. Các đồng chí Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, các thành viên và cơ quan đơn vị của thành viên nêu ở điều 1 có trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

T/M ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
Phan Văn Khải

 

DANH SÁCH

BAN THƯỜNG TRỰC (HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ) CỦA BAN VẬN ĐỘNG QUỸ BẢO TRỢ TRẺ EM
(Kèm theo Quyết định số : 177/QĐ-UB ngày 16-9-1988 của UBND thành phố)

1. Bác sĩ DƯƠNG QUANG TRUNG

Phó Chủ tịch Tổng hội y dược Việt Nam. Chủ tịch Hội y dược thành phố Hồ Chí Minh.

Trưởng Ban

2. Ông UNG NGỌC KY

Phó Chủ tịch Mặt trận TQ.TP

Phó ban

3. Tiến sĩ NGÔ BÁ THÀNH

Tiến sĩ Luật – Trưởng ban Hợp tác trong và ngoài nước – Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Thành Phố Hồ Chí Minh.

Phó ban

4. Tiến sĩ NGUYỄN XUÂN OÁNH

Tiến sĩ kinh tế - Chủ tịch Hội Khoa học kinh tế và quản lý.

Phó ban

5. Giáo sư TẠ ÁNH HOA

Giáo sư Tiến sĩ y khoa – Chủ nhiệm bộ môn nhi khoa Trường Đại học y dược.

Phó ban

6. Giáo sư VÕ THẾ QUANG

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ .

Phó ban

7. Ủ THỊ ANH

Phó Ban Việt kiều thành phố

Phó ban

8. Bà NGUYỄN THỊ CHÂU

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban TNNĐ thành phố.

Phó ban Thường trực

9. Bà TRƯƠNG TUYẾT ANH

Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Q.5

Ủy Viên

10. Bà PHAN NGỌC DUNG

Hội trưởng Hội LHPN thành phố.

Ủy Viên

11. Nữ tu TRƯƠNG NGỌC HẠNH

Bề trên dòng Nữ tu Bác ái Vinh Sơn.

Ủy Viên

12. Bà NGUYỄN THỊ KHÁNH

Phó Thư ký LHCĐ thành phố

Ủy Viên

13. Ông LÊ TRUNG NGHĨA

Chủ tịch Hội Nông dân TP.

Ủy Viên

14. Ông LÊ VĂN NUÔI

Bí thư Đoàn TNCSHCM.

Ủy Viên

15. Bà NGUYỄN THỊ NỮ

Giám đốc XN gạch bông Đức Tân.

Ủy Viên

 

DANH SÁCH

BAN VẬN ĐỘNG QUỸ BẢO TRỢ TRẺ EM
(Kèm theo Quyết định số 177/QĐ-UB ngày 16-9-1988 của UBND thành phố)

1. Bác sĩ DƯƠNG QUANG TRUNG

Phó Chủ tịch Tổng Hội Y dược Việt Nam, Chủ tịch Hội Y dược thành phố Hồ Chí Minh.

Trưởng Ban

2. Ông DUNG NGỌC KY

Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc TP.

Phó ban

3. Tiến sĩ NGÔ BÁ THÀNH

Tiến sĩ Luật – Trưởng Ban Hợp tác trong và ngoài nước – Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh.

Phó ban

4. Tiến sĩ NGUYỄN XUÂN OÁNH

Tiến sĩ kinh tế, Chủ tịch Hội khoa học kinh tế quản lý.

Phó ban

5. Giáo sư TẠ ÁNH HOA

Giáo sư Tiến sĩ y khoa, Chủ nhiệm bộ môn nhi khoa trường Đại học y dược TP. Hồ Chí Minh.

Phó ban

6. Giáo sư VÕ THẾ QUANG

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố Hồ Chí Minh.

Phó ban

7. Ủ THỊ ANH

Phó Ban Việt kiều thành phố.

Phó ban

8. Bà NGUYỄN THỊ CHÂU

Phó Chủ tịch Thường trực UB Thiếu niên Nhi đồng thành phố.

Phó ban Thường trực

9. Nữ tu TRƯƠNG NGỌC HẠNH

Bề trên dòng nữ tu Bác ái Vinh Sơn.

Ủy viên Thường trực

10. Bà PHAN NGỌC DUNG

Hôi trưởng Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố.

Ủy viên Thường trực

11. Ông LÊ TRUNG NGHĨA

Chủ tịch Hội Nông Dân .

Ủy viên Thường trực

12. Bà NGUYỄN THỊ KHÁNH

Phó Thư ký Liên hiệp Công đoàn TP.

Ủy viên Thường trực

13. Ông LÊ VĂN NUÔI

Bí thư Đoàn TNCS TPHCM.

Ủy viên Thường trực

14. Bà TRƯƠNG TUYẾT ANH

Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Q.5.

Ủy viên Thường trực

15. Bà NGUYỄN THỊ NỮ

Giám đốc XN gạch bông Đức Tân .

Ủy viên Thường trực

16. Linh mục VƯƠNG ĐÌNH BÍCH

Ủy viên Ủy ban Đoàn kết Công giáo yêu nước thành phố

Ủy Viên

17. Ông NGUYỄN HỮU BẢO

Thứ Trưởng Bộ Nội thương.

Ủy Viên

18. Hòa Thượng THÍCH MINH CHÂU

Tổng Thư ký Ban Trị sự Trung ương Phật giáo

Ủy Viên

19. Nghệ sĩ KIM CƯƠNG

Giám đốc Đoàn Kịch nói Kim Cương

Ủy Viên

20. Ông HUỲNH CÔNG ĐÁNG

Đại diện Bộ kinh tế đối ngoại.

Ủy Viên

21. Ông NGUYỄN THÀNH HƯNG

Giám đốc XN Đông lạnh I.

Ủy Viên

22. Ông PHẠM QUANG HƯNG

Tổng Giám đốc Liên hiệp KH. In

Ủy Viên

23. Ông NGUYỄN VĂN HOÀNG

Tổng giám đốc Công ty XNK T.P.

Ủy Viên

24. Hòa Thượng THÍCH THANH KỈNH

Phó Ban Trị sự Thành Hội Phật giáo thành phố.

Ủy Viên

25. Ông BÙI VĂN LONG

Tổng Giám đốc Liên hiệp XN Dệt.

Ủy Viên

26. Tiến sĩ PHÙ NGỌC

Tiến sĩ địa chất.

Ủy Viên

27. Ông LÊ QUANG NHƯỜNG

Giám đốc công ty Thực Phẩm I .

Ủy Viên

28. Ông NGUYỄN VĂN PHƯỚC

Giám đốc Công ty Nông sản thực phẩm .

Ủy Viên

29. Ông TĂNG QUANG

Phó Chủ tịch Hội Đoàn Ban liên lạc công thương.

Ủy Viên

30. Ông NGUYỄN XUÂN QUANG

Giám đốc Công ty xuất nhập khẩu tổng hợp II thuộc Bộ Kinh tế đối ngoại.

Ủy Viên

31. Ông LÂM TƯ QUANG

Giám đốc XN Hàng XK Cầu Tre.

Ủy Viên

32. Bà NGUYỄN THỊ RÁO

Giám đốc Công ty kinh doanh lương thực thành phố.

Ủy Viên

33. Kỹ sư NGÔ LỰC TẢI

Giám đốc Công ty Saigon Ship.

Ủy Viên

34. Nữ tu MAI THÀNH

Tiến sĩ Tâm lý giáo dục, ủy viên Ủy ban Đoàn kết Công giáo yêu nước.

Ủy Viên

35. Bà ĐỖ NGỌC THANH

Chuyên gia công tác xã hội.

Ủy Viên

36. Ông THÁI XỨNG

Giám đốc Xí nghiệp Vận tải biển (SEAPRODEX).

Ủy Viên

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 177/QĐ-UB ngày 16/09/1988 thành lập Ban Vận động “Quỹ bảo trợ trẻ em" do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.797

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.175.107.77
server250