Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1144-TTg năm 1997 về việc thành lập Ban Chỉ đạo soạn thảo Luật Khu công nghiệp do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1144-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Ngô Xuân Lộc
Ngày ban hành: 29/12/1997 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1144-TTg

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 1997

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO SOẠN THẢO LUẬT KHU CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 12 tháng 11 năm 1996;
Căn cứ Nghị quyết số 11/1997/QH10 ngày 12-12-1997 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khoá X, kỳ họp thứ hai về việc thông qua danh mục các dự án luật cần tiếp tục chuẩn bị trong năm 1998 để trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét trong năm 1999 và các năm tiếp theo;
Theo đề nghị của Trưởng ban Ban Quản lý các Khu công nghiệp Việt Nam;

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. – Thành lập Ban Chỉ đạo soạn thảo dự án Luật Khu công nghiệp gồm các thành viên dưới đây:

1. Trưởng ban Ban Quản lý các Khu công nghiệp Việt Nam, Trưởng ban;

2. Thứ trưởng Bộ Tư pháp, ủy viên.

3. Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ủy viên.

4. Thứ trưởng Bộ Tài chính, ủy viên.

5. Thứ trưởng Bộ Công nghiệp, ủy viên.

6. Thứ trưởng Bộ Thương mại , ủy viên.

7. Thứ trưởng Bộ Xây dựng, ủy viên.

8. Thứ trưởng Bộ Lao động –Thương binh và Xã hội, ủy viên.

Trưởng ban Ban Chỉ đạo mời đại diện lãnh đạo Ban Kinh tế Trung ương Đảng, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, Ủy ban Kinh tế và ngân sách của Quốc hội tham gia Ban Chỉ đạo.

Điều 2. – Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ tổ chức, chỉ đạo việc soạn thảo Luật Khu công nghiệp và trình Chính phủ trong năm 1998 để Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Trong quá trình triển khai việc soạn thảo Luật, nếu có ý kiến khác nhau thuộc về chủ trương, chính sách thì Trưởng ban Ban Chỉ đạo kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Điều 3. – Ban Chỉ đạo soạn thảo Luật Khu công nghiệp có một Tổ biên tập do Trưởng ban Ban Chỉ đạo quyết định; địa điểm làm việc tại Ban Quản lý các khu công nghiệp Việt Nam.

Điều 4. – Các cơ quan có đại diện trong Ban Chỉ đạo soạn thảo Luật sớm thông báo cho Trưởng ban danh sách đại diện của mình tham gia Ban Chỉ đạo.

Điều 5. – Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trưởng ban và các thành viên Ban Chỉ đạo soạn thảo Luật Khu công nghiệp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

K.T. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG

Ngô Xuân Lộc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1144-TTg năm 1997 về việc thành lập Ban Chỉ đạo soạn thảo Luật Khu công nghiệp do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.547

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.30.155