Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 108/2004/QĐ-UB việc thành lập Đội Thanh tra giao thông công chính quận Long Biên và Hoàng Mai – Ban Thanh tra Giao thông công chính thuộc Sở Giao thông Công chính do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà nội ban hành

Số hiệu: 108/2004/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Đỗ Hoàng Ân
Ngày ban hành: 20/07/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 108/2004/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA UBND THÀNH PHỐ VỀ VIỆC THÀNH LẬP ĐỘI THANH TRA GIAO THÔNG CÔNG CHÍNH QUẬN LONG BIÊN VÀ HOÀNG MAI – BAN THANH TRA GIAO THÔNG CÔNG CHÍNH THUỘC SỞ GIAO THÔNG CÔNG CHÍNH.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND;
Căn cứ Quyết định số 127/2003/QĐ-UB ngày 13/10/2003 của UBND Thành phố Hà Nội về việc xác định lại chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Ban Thanh tra giao thông công chính;
Xét Công văn số 753/GTCC-TC, ngày 14 tháng 6 năm 2004 của Sở Giao thông Công chính, Công văn số 220/UB-GTCC, ngày 28/4/2004 của UBND quận Long Biên và Công văn số 158/CV-UB ngày 01/4/2004 của UBND quận Hoàng Mai về việc cho phép thành lập thêm Đội Thanh tra Giao thông công chính quận Long Biên và quận Hoàng Mai;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ Thành phố,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 : Cho phép Sở Giao thông công chính thành lập thêm 2 Đội  Thanh tra Giao thông công chính quận Hoàng Mai và quận Long Biên.

Đội Thanh tra GTCC 02 quận Hoàng Mai và Long Biên chịu sự quản lý điều hành trực tiếp của Trưởng Ban Thanh tra Giao thông công chính.

- Lực lượng cán bộ công chức của 02 Đội được điều phối trong tổng số biên chế được UBND Thành phố giao cho Ban Thanh traGiao thông công chính hiện nay.

- Việc bổ nhiệm Đội trưởng, Phó Đội trưởng – Đội Thanh tra GTCC được thực hiện đúng quy định về chức danh, tiêu chuẩn và phân cấp quản lý cán bộ công chức hiện hành của Nhà nước và UBND Thành phố Hà Nội.

Điều 2: Chánh Văn phòng HĐND - UBND Thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Giao thông Công chính, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành có liên quan, Trưởng Ban Giao thông công chính thi thành quyết định này kể từ ngày ký ./.

 

 

T/M. ỦY BAN  NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đỗ Hoàng Ân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 108/2004/QĐ-UB việc thành lập Đội Thanh tra giao thông công chính quận Long Biên và Hoàng Mai – Ban Thanh tra Giao thông công chính thuộc Sở Giao thông Công chính do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.365

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.101.141