Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1045/QĐ-BGTVT 2021 điều chỉnh Kế hoạch thanh tra Bộ Giao thông

Số hiệu: 1045/QĐ-BGTVT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Nguyễn Văn Thể
Ngày ban hành: 08/06/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1045/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH THANH TRA NĂM 2021 CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Luật Thanh tra số 56/2010/QH12 ngày 15/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Thông tư số 02/2014/TT-BGTVT ngày 25/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định quy trình thanh tra chuyên ngành, xử phạt vi phạm hành chính, công tác lập kế hoạch, chế độ báo cáo và quản lý nội bộ của thanh tra ngành Giao thông vận tải;

Theo đề nghị của Chánh Thanh tra Bộ Giao thông vận tải.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh một số nội dung trong “Kế hoạch thanh tra năm 2021 của Bộ Giao thông vận tải” ban hành kèm theo Quyết định số 2189/QĐ-BGTVT ngày 24/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Căn cứ kế hoạch thanh tra năm 2021 được Bộ trưởng phê duyệt tại Quyết định số 2189/QĐ-BGTVT ngày 24/11/2020 và điều chỉnh tại Quyết định này, Thanh tra Bộ, Tổng cục Đường bộ Việt Nam, các Cục Đường sắt Việt Nam, Đường thủy nội địa Việt Nam, Hàng hải Việt Nam, Hàng không Việt Nam tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo hiệu quả, đúng quy định.

2. Tổng cục Đường bộ Việt Nam chủ trì, phối hợp Thanh tra các Sở Giao thông vận tải tiếp tục tăng cường tổ chức kiểm tra, xử lý vi phạm về tải trọng phương tiện, trong đó tập trung kiểm tra, xử lý vi phạm về tải trọng phương tiện tại các đầu mối bốc xếp hàng hóa tại địa phương.

3. Cục Đường thủy nội địa Việt Nam tăng cường kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về công tác đảm bảo an toàn giao thông khi thi công công trình trên đường thủy nội địa.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trướng các Vụ, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục trưởng các Cục Đường sắt Việt Nam, Đường thủy nội địa Việt Nam, Hàng hải Việt Nam, Hàng không Việt Nam, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các Thứ trư
ng;
- Thanh tra Chính phủ;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Thanh tra các Bộ: Tài chính, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư;
- Các Sở Giao thông vận tải;
- C
ng thông tin điện tử;
- Lưu: VT, TTr (05b)
.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Thể

 

NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH THANH TRA NĂM 2021 CỦA BỘ GTVT

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1045/QĐ-BGTVT ngày 08/06/2021)

TT

Nội dung thanh tra

Đối tượng thanh tra

Thời gian dự kiến thực hiện

Cơ quan chủ trì thực hiện

Nội dung điều chnh

Lý do điều chnh

1

Thanh tra công tác quản lý đầu tư xây dựng công trình giao thông giai đoạn 2017 - 2020.

- Ban QLDA 4;

- Ban QLDA 8.

Quý III, IV

Thanh tra Bộ

Không thực hiện

Kiểm toán Nhà nước đã thực hiện kiểm toán trong năm 2020; phù hợp thực tiễn do ảnh hưởng của dịch Covid - 19

2

Thanh tra việc chấp hành quy định về quản lý chất lượng, tiến độ; công tác ATLĐ, VSMT đối với một số dự án đang thi công.

Ban QLDA 5

Quý IV

Thanh tra Bộ

Không thực hiện

Trùng lắp kế hoạch kiểm toán nhà nước năm 2021; phù hợp thực tiễn do ảnh hưởng của dịch Covid - 19

Ban QLDA 6

Quý IV

Thanh tra Bộ

Không thực hiện

Trùng lắp kế hoạch thanh tra năm 2021 của Bộ Tài chính; phù hợp thực tiễn do ảnh hưởng của dịch Covid - 19

3

Thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật trong công tác quản lý cảng, bến thủy nội địa.

Cảng vụ ĐTNĐ khu vực III thuộc Cục ĐTNĐ Việt Nam

Quý III

Thanh tra Bộ

Không thực hiện

Trùng lắp đối tượng đã thanh tra năm 2020

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1045/QĐ-BGTVT về điều chỉnh Kế hoạch thanh tra ngày 08/06/2021 của Bộ Giao thông vận tải

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.943

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.60.197
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!