Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 78/2009/NQ-HĐND về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2009 do Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa VII, kỳ họp thứ 14 ban hành

Số hiệu: 78/2009/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Thành phố Đà Nẵng Người ký: Nguyễn Bá Thanh
Ngày ban hành: 08/07/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 78/2009/NQ-HĐND

Đà Nẵng, ngày 08 tháng 7 năm 2009

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2009

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
KHÓA VII NHIỆM KỲ 2004 - 2011, KỲ HỌP THỨ 14

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Trên cơ sở xem xét các báo cáo, tờ trình của UBND thành phố, báo cáo của các cơ quan hữu quan; báo cáo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, báo cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân và ý kiến của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí với các báo cáo, tờ trình của Ủy ban nhân dân thành phố và của các cơ quan hữu quan trình tại kỳ họp, đồng thời nhấn mạnh một số vấn đề sau đây:

1. Tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2009.

Năm 2009, kinh tế nước ta tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức. Lạm phát và suy thoái kinh tế thế giới đã tác động tiêu cực đến thị trường vốn, hàng hoá xuất khẩu và hoạt động dịch vụ của cả nước. Tình hình suy giảm sản xuất công nghiệp, xây dựng cuối năm 2008 kéo dài sang những tháng đầu năm 2009 đã làm trầm trọng thêm những khó khăn về phát triển kinh tế của nước ta nói chung và thành phố Đà Nẵng nói riêng.

Trong bối cảnh đó, thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành, các doanh nghiệp v.v.. chủ động khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước được giao sớm hơn; một số giải pháp chủ yếu tập trung chỉ đạo, điều hành, nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội; phấn đấu thực hiện hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2009; chỉ đạo thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp kích cầu đầu tư, tiêu dùng, cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường thuận lợi cho đầu tư, sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh thu hút vốn đầu tư. Các công trình trọng điểm được tập trung đẩy nhanh tiến độ. Công tác quản lý điều hành thu, chi đảm bảo theo dự toán được giao. Các lĩnh vực giáo dục, y tế, chăm sóc sức khoẻ nhân dân, vệ sinh an toàn thực phẩm và phòng chống dịch bệnh được quan tâm chỉ đạo; hoạt động văn hóa, thể thao diễn ra sôi nổi. Các chương trình “thành phố 5 không”, “thành phố 3 có” tiếp tục được duy trì thực hiện và có kết quả; đời sống nhân dân được quan tâm. Quốc phòng - An ninh được giữ vững và đã đạt được những kết quả sau:

1. Tổng sản phẩm nội địa trên địa bàn 6 tháng đầu năm ước tăng 5,1% so với cùng kỳ 2008;

2. Gía trị sản xuất công nghiệp - xây dựng ước đạt 6.415,8 tỷ đồng, đạt 39,5% kế hoạch, tăng 0,7%;

3. Gía trị sản xuất thủy sản - nông - lâm ước đạt 400 tỷ đồng, đạt 62,5% kế hoạch, tăng 4,7%;

4. Gía trị sản xuất dịch vụ ước đạt 3.730,7 tỷ đồng, đạt 45,5% kế hoạch, tăng 9%;

5. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ ước đạt 362,7 triệu USD, đạt 33,3% kế hoạch, giảm 5,8%;

6. Tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 3.351,15 tỷ đồng, đạt 48,1% dự toán HĐND giao; tổng chi ngân sách địa phương ước thực hiện 2.676,58 tỷ đồng, đạt 46,1% dự toán;

7. Tổng vốn đầu tư phát triển ước đạt 5.350 tỷ đồng, đạt 35,2% kế hoạch, tăng 7,7%;

8. Giải quyết việc làm cho 12.570 lao động, đạt 35,9% kế hoạch, giảm 16,6%;

9. 2.711 hộ hộ thoát nghèo (chuẩn thành phố), đạt 36,4% kế hoạch;

10. Gọi công dân nhập ngũ 600 người, đạt 100% chỉ tiêu đợt 1.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của suy giảm kinh tế, nhu cầu tiêu dùng và thị trường bị thu hẹp, một số ngành sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thành phố như: sản xuất công nghiệp, xuất khẩu, giải quyết việc làm, vốn thực hiện các dự án.. gặp nhiều khó khăn và tăng trưởng thấp; một số lĩnh vực xã hội như: dịch bệnh, tội phạm ma tuý, tai nạn giao thông.. cũng còn diễn biến phức tạp.

2. Một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2009.

2.1. Điều chỉnh một số chỉ tiêu chủ yếu năm 2009.

1. Tổng sản phẩm nội địa (GDP) tăng 9-10% so với thực hiện năm 2008;

2. Giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng tăng 10-11% so với thực hiện năm 2008;

3. Giá trị sản xuất các ngành dịch vụ tăng 10-11% so với thực hiện năm 2008;

4. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ tăng 10-11% so với thực hiện năm 2008;

5. Số lao động được giải quyết việc làm là 3,0 vạn lao động.

2.2. Một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong 6 tháng cuối năm 2008;

Thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp phát triển kinh tế, đồng thời triển khai thực hiện hiệu quả gói kích cầu đầu tư và tiêu dùng của Chính phủ để hỗ trợ các thành phần kinh tế và ngăn chặn suy giảm, khôi phục đà tăng trưởng kinh tế để hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch năm 2009.

Tập trung đầu tư để sớm đưa vào vận hành các dự án đầu tư, công trình giao thông, hạ tầng kỹ thuật góp phần đảm bảo nguyên vật liệu cho sản xuất, xây dựng và hàng hoá tiêu dùng.

Tiếp tục thực hiện chính sách của Chính phủ về hỗ trợ lãi suất; miễn, giảm, gia hạn nộp các khoản ngân sách nhằm giúp doanh nghiệp tận dụng thời cơ giá thấp để đầu tư trang thiết bị, công nghệ, tăng năng suất; phát triển thị trường trong nước và xuất khẩu, chú ý những doanh nghiệp có hợp đồng xuất khẩu có giá trị lớn, có hiệu quả, có thị trường ổn định... góp phần khắc phục khó khăn, tạo tiền đề cho việc cơ cấu lại doanh nghiệp đảm bảo phát triển trong thời gian tới.

Tăng cường công tác khuyến ngư, triển khai chương trình đảm bảo thông tin liên lạc cho tàu thuyền hoạt động trên biển. Chỉ đạo hiệu quả sản xuất vụ Hè Thu, Đông Xuân, phòng chống các loại dịch hại, sâu bệnh trên cây trồng. Tích cực triển khai các dự án đê kè, đê biển, kiên cố hoá kênh mương, kè chống sạt lở ven sông, di dân vùng sạt lở. Quản lý hiệu quả môi trường chăn nuôi, kiểm soát dịch bệnh. Tăng cường quản lý nhà nước về bảo vệ và phát triển vốn rừng, kiện toàn tổ chức bộ máy kiểm lâm. Chủ động phòng chống thiên tai, bão lụt năm 2009.

Đẩy mạnh xúc tiến thương mại, hội chợ triễn lãm cả trong và ngoài nước. Khuyến khích tiêu dùng, sử dụng hàng nội địa. Rà soát, phát triển các hệ thống phân phối, siêu thị nhằm tổ chức hoạt động hiệu quả và bảo đảm sự quản lý của Nhà nước. Tăng cường kiểm soát giá cả thị trường, quản lý chất lượng hàng hóa, vệ sinh an toàn thực phẩm. Ngăn chặn, xử lý các hành vi đầu cơ, tăng giá, gây mất ổn định thị trường, ảnh hưởng tới sản xuất và đời sống.

Tổ chức chiến dịch quảng bá các hoạt động du lịch trong và ngoài nước. Củng cố, nâng cấp các tour, tuyến, sản phẩm du lịch; tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn, vệ sinh môi trường tại các điểm tham quan để đạt doanh thu du lịch cả năm là 850 tỷ đồng, lượng khách đạt 1,2 triệu lượt người. Tiếp tục rà soát, đôn đốc, hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ và sớm hoàn thành các dự án du lịch phục vụ những sự kiện và ngày lễ lớn năm 2010.

Tăng cường kiểm tra, kiểm soát các hoạt động vận tải, ngăn chặn tình trạng “xe dù”, “bến cóc”; quản lý khai thác hiệu quả các bến bãi, điểm đậu đỗ. Xây dựng phương án thí điểm thu phí tự động đậu đỗ ô tô, xe máy.

Đẩy mạnh xúc tiến thu hút dự án, vốn đầu tư trong và ngoài nước đi đôi với tăng cao vốn thực hiện. Khuyến khích các thành phần kinh tế tiếp tục đầu tư mới, đầu tư mở rộng để đón cơ hội và không bị động sau khủng hoảng.

Thông qua Báo cáo số 65 /BC-UBND ngày 22 tháng 06 năm 2009 của UBND thành phố về Tình hình thực hiện kế hoạch vốn xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2009. Tăng cường quản lý chặt chẽ các dự án đầu tư xây dựng, trách nhiệm của chủ đầu tư, chủ điều hành dự án; rà soát đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành hồ sơ, thủ tục để giải ngân vốn xây dựng cơ bản, vốn chương trình mục tiêu năm 2009.

Rà soát, điều chỉnh giảm vốn những công trình không có khả năng thực hiện hết vốn đã bố trí kế hoạch, ưu tiên bổ sung cho những công trình thanh toán khối lượng, hoàn thành đúng tiến độ và công trình trọng điểm. Khởi công các công trình “Cầu Rồng”, cầu mới Nguyễn Văn Trỗi - Trần Thị Lý. Xử lý các điểm ngập úng trước mùa mưa bão. Tăng cường công tác giám sát thi công, đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình, chống lãng phí, thất thoát.

Thực hiện tốt công tác thẩm định quy mô dự án. Tăng cường quản lý Nhà nước về quy hoạch, đô thị. Tăng cường kiểm soát các điểm nóng về môi trường. Triển khai đề án cây xanh khu vực nội thành, trường học, ven biển...

Tổ chức tốt công tác thu ngân sách, chủ động cân đối phù hợp các nguồn thu, chi ngân sách một cách hiệu quả, đảm bảo các nhiệm vụ chi theo kế hoạch. Quản lý, điều hành chi ngân sách nhà nước linh hoạt, chặt chẽ, tiết kiệm và hiệu quả.

Tiếp tục triển khai chương trình hỗ trợ ứng dụng khoa học và công nghệ, công nghệ thông tin cho các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Tăng cường quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ, đo lường chất lượng.

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, các hoạt động văn hóa phục vụ các nhiệm vụ chính trị, các ngày lễ lớn. Có kế hoạch và triển khai công tác chuẩn bị tổ chức Kỷ niệm 35 năm Ngày giải phóng thành phố và Cuộc thi bắn pháo hoa quốc tế năm 2010.

Tập trung tổ chức thành công Đại hội Thể dục thể thao cấp thành phố lần thứ VI-2009 và chuẩn bị tốt để tổ chức thành công Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VI-2010.

Thông qua Tờ trình số 3745/TTr-UBND ngày 16 tháng 6 năm 2009 của UBND thành phố về chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao thuộc thành phố Đà Nẵng.

Đẩy mạnh việc thực hiện chương trình kiên cố hoá trường học, xây dựng các cơ sở y tế nhất là tuyến quận huyện, phường xã. Triển khai thực hiện hiệu quả chương trình đào tạo nguồn nhân lực và đào tạo nghề chất lượng cao.

Chuẩn bị tốt cho năm học 2009-2010. Có biện pháp giảm thiểu tình trạng học sinh bỏ học và vận động các học sinh có nguyện vọng đi học trở lại.

Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ nhân dân, nhất là tuyến cơ sở. Tăng cường bác sỹ cho các trạm y tế xã, phường. Thực hiện tốt công tác y tế dự phòng; tăng cường giám sát, phát hiện và chủ động ứng phó kịp thời với dịch cúm A (H1N1). Đẩy mạnh các hoạt động đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Tiếp tục thực hiện tốt các chế độ, chính sách theo quy định của Pháp lệnh ưu đãi người có công cách mạng; Kiểm tra lập thủ tục xét miễn giảm tiền sử dụng đất, trợ cấp khó khăn và hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho đối tượng chính sách. Tiếp tục triển khai các hoạt động của Quỹ Bảo trợ Trẻ em.

Tăng cường thực hiện chương trình “thành phố 5 không” theo các mục tiêu đã điều chỉnh và chương trình “thành phố 3 có”. Triển khai đồng bộ các giải pháp giải quyết đối với hộ nghèo, hộ đặc biệt khó khăn. Đẩy mạnh tuyên truyền, phối hợp kiểm tra, tập trung đối tượng lang thang xin ăn. Tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống tệ nạn ma túy và quản lý sau cai nghiện. Hoàn thành Đề án quản lý giáo dục, dạy nghề và tổ chức lao động sản xuất tập trung cho người sau cai nghiện.

Tiếp tục triển khai chương trình 7.000 căn hộ chung cư cho người có thu nhập thấp, nhà ở sinh viên phục vụ mục tiêu có nhà ở và thực hiện Đề án “có nếp sống văn hóa - văn minh đô thị” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Tập trung thực hiện tốt việc thí điểm không tổ chức HĐND huyện, quận, phường, kịp thời xử lý, giải quyết những vướng mắc phát sinh.

Duy trì thường xuyên công tác tiếp dân, giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo. Tăng cường thanh kiểm tra việc chấp hành Luật khiếu nại, tố cáo, việc thi hành các quyết định giải quyết khiếu nại tố cáo thuộc thẩm quyền các cấp, các ngành và trách nhiệm trong việc thực hiện pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

Gắn phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường tiềm lực quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ. Tăng cường giáo dục ý thức quốc phòng toàn dân trong tình hình mới. Tập trung xây dựng lực lượng dân quân tự vệ đủ số lượng, chất lượng và hiệu quả.

Thông qua nội dung Tờ trình số 4202/TTr-UBND ngày 04 tháng 7 năm 2009 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt mức thu huy động đóng góp để xây dựng Quỹ quốc phòng - an ninh theo Pháp lệnh dân quân tự vệ đối với 10 phường thực hiện thí điểm tổ chức lực lượng Dân quân thường trực trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Duy trì hoạt động tuần tra đêm. Rà soát, triệt phá các tụ điểm, băng, nhóm tội phạm, nhất là các băng nhóm tội phạm cướp giật, trộm cắp. Tiếp tục triển khai mở đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị trên địa bàn thành phố.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Thường trực HĐND, các Ban HĐND thành phố, các vị đại biểu HĐND tăng cường kiểm tra, đôn đốc và giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

UBND thành phố, các ngành, các cấp nâng cao hiệu lực quản lý và điều hành, tổ chức triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2009 đã được HĐND thành phố thông qua và báo cáo HĐND tại kỳ họp cuối năm. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các tổ chức thành viên động viên các tầng lớp nhân dân thực hiện Nghị quyết của HĐND thành phố và phản ánh kịp thời tâm tư nguyện vọng, kiến nghị của người dân đến các cơ quan.

HĐND thành phố kêu gọi đồng bào, cán bộ và chiến sĩ trong toàn thành phố phát huy tinh thần thi đua yêu nước, đoàn kết, chung sức chung lòng cùng phấn đấu thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch điều chỉnh đã đề ra.

Nghị quyết này đã được HĐND thành phố khoá VII, nhiệm kỳ 2004 - 2011, kỳ họp thứ 14, thông qua ngày 08 tháng 7 năm 2009./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Bá Thanh

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 78/2009/NQ-HĐND về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2009 do Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa VII, kỳ họp thứ 14 ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.162
DMCA.com Protection Status

IP: 54.144.24.41