Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 42/NQ-HĐND năm 2014 thống nhất điều chỉnh, thành lập thôn mới tại các xã: Quảng Khê, Đắk Ha, Đắk R'Măng, huyện Đắk Glong; xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức và xã Đắk Nia, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông

Số hiệu: 42/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Đắk Nông Người ký: Điểu K'ré
Ngày ban hành: 18/12/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK NÔNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 42/NQ-HĐND

Đắk Nông, ngày 18 tháng 12 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, THÀNH LẬP THÔN MỚI CỦA CÁC XÃ QUẢNG KHÊ, ĐẮK HA, ĐẮK R'MĂNG, HUYỆN ĐẮK GONG; XÃ ĐẮK NGO, HUYỆN TUY ĐỨC VÀ XÃ ĐẮK NIA, THỊ XÃ GIA NGHĨA;

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG
KHÓA II, KỲ HỌP THỨ 10

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố;

Xét Tờ trình số 4996 /TTr-UBND ngày 17/11/2014 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc đề nghị chia tách, thành lập thôn mới xã Đắk Nia thuộc thị xã Gia Nghĩa; các xã: Quảng Khê, Đắk Ha, Đắk R'Măng thuộc huyện Đắk Glong và Tờ trình số 5262/TTr-UBND ngày 03/12/2014 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc đề nghị thành lập các thôn mới xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức; Báo cáo thẩm tra số 50/BC-HĐND ngày 04/12/2014 và Báo cáo thẩm tra số 63/BC-HĐND ngày 11/12/2014 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh và ý kiến của các đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất điều chỉnh, thành lập các thôn mới tại các xã: Quảng Khê, Đắk Ha, Đắk R'Măng, huyện Đắk Glong; xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức và xã Đắk Nia, thị xã Gia Nghĩa như sau:

1. Điều chỉnh thôn Đắk Lang để thành lập mới thôn Tân Tiến, xã Quảng Khê, huyện Đắk Glong:

- Thôn Tân Tiến có tổng diện tích tự nhiên là 897,96 ha, dân số 115 hộ với 549 nhân khẩu;

- Thôn Đắk Lang còn lại tổng diện tích tự nhiên là 1.583,84 ha, dân số 140 hộ với 704 nhân khẩu.

2. Điều chỉnh Thôn 3 thành lập mới Thôn 8, xã Đắk Ha, huyện Đắk Glong:

- Thôn 8 có tổng diện tích tự nhiên là 1.020,40 ha, dân số 150 hộ với 500 nhân khẩu;

- Thôn 3 còn lại tổng diện tích tự nhiên là 1.084,91 ha, dân số 344 hộ với 1.376 nhân khẩu.

3. Thành lập Thôn 7 xã Đắk R'Măng, huyện Đắk Glong có tổng diện tích tự nhiên là 1.382 ha, dân số 139 hộ với 706 nhân khẩu.

4. Điều chỉnh thôn Đồng Tiến để thành lập mới thôn Cây Xoài, xã Đắk Nia thuộc thị xã Gia Nghĩa:

- Thôn Cây Xoài có diện tích tự nhiên là 2.000 ha, dân số 175 hộ với 590 nhân khẩu;

- Thôn Đồng Tiến còn lại tổng diện tích tự nhiên là 1.000 ha, dân số 208 hộ với 749 nhân khẩu.

5. Thành lập 03 thôn thuộc xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức theo đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình số 5262/TTr-UBND ngày 03/12/2014. Giao UBND tỉnh đặt lại tên các thôn trên cho phù hợp với phong tục, tập quán và địa danh của từng thôn.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

- Giao cho UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Quyết định điều chỉnh, thành lập thôn mới của xã Quảng Khê, Đắk Ha, Đắk R'Măng, huyện Đắk Glong; xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức và xã Đắk Nia, thị xã Gia Nghĩa theo đúng quy định và báo cáo HĐND tỉnh về kết quả thực hiện.

- Giao cho Thường trực HĐND, các Ban HĐND và các đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông khóa II, kỳ họp thứ 10 thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội; Chính phủ;
- Văn phòng: Quốc hội, Chính phủ;
- Ban Công tác đại biểu của Quốc hội;
- Bộ Nội vụ;
- Văn phòng Ban chỉ đạo Tây nguyên;
- Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh, Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh; các đại biểu HĐND tỉnh;
- Văn phòng: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND, UBND tỉnh;
- Các Ban đảng của Tỉnh ủy, Trường Chính trị tỉnh;
- Viện KSND, TAND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- HĐND, UBND huyện Đắk Glong, Tuy Đức và thị xã Gia Nghĩa;
- HĐND, UBND xã Quảng Khê, Đắk Ha, Đắk R’Măng huyện Đắk Glong; xã Đắk Ngo huyện Tuy Đức; xã Đắk Nia thị xã Gia Nghĩa;
- Báo Đăk Nông, Đài PT-TH, Công báo tỉnh; Cổng thông tin điện tử tỉnh, Chi cục Văn thư - Lưu trữ;
- Lưu: VT, LĐ và CV phòng CT.HĐND, HSKH.

CHỦ TỊCH
Điểu K’ré

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 42/NQ-HĐND năm 2014 thống nhất điều chỉnh, thành lập thôn mới tại các xã: Quảng Khê, Đắk Ha, Đắk R'Măng, huyện Đắk Glong; xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức và xã Đắk Nia, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.327

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.74.184