Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 4162/KH-BNN-PC năm 2013 kiểm tra thực hiện pháp luật tại địa phương do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 4162/KH-BNN-PC Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Lữ Minh Tuấn
Ngày ban hành: 09/09/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4162/KH-BNN-PC

Hà Nội, ngày 09 tháng 09 năm 2013

 

KẾ HOẠCH

KIỂM TRA THỰC HIỆN PHÁP LUẬT TẠI ĐỊA PHƯƠNG

Thực hiện các quy định của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2013, Về theo dõi tình hình thi hành pháp luật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lập kế hoạch kiểm tra thực hiện pháp luật tại các địa phương, cụ thể như sau:

1. Mục đích yêu cầu

- Đánh giá tình hình tổ chức thực hiện các quy định của văn bản QPPL về các lĩnh vực lâm nghiệp, khai thác bảo vệ nguồn lợi thủy sản, chăn nuôi - thú y.

- Nắm bắt tình hình, kịp thời rút kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện văn bản được chọn để kiểm tra, bảo đảm các quy định của văn bản đi vào cuộc sống.

- Kịp thời phát hiện, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện văn bản, đồng thời nắm bắt những kiến nghị của các đối tượng thi hành văn bản để đề xuất việc sửa đổi, bổ sung văn bản cho phù hợp.

2. Nội dung

- Tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành văn bản quy phạm pháp luật (Tính kịp thời, đầy đủ việc ban hành văn bản quy định chi tiết; Tính thống nhất, đồng bộ của văn bản; Tính khả thi của văn bản)

- Tình hình bảo đảm các điều kiện cho thi hành pháp luật (Tính kịp thời, đầy đủ, phù hợp và hiệu quả của hoạt động tập huấn, phổ biến pháp luật)

- Tính phù hợp của tổ chức bộ máy; mức độ đáp ứng về nguồn nhân lực cho thi hành pháp luật;

- Tình hình tuân thủ pháp luật (Tính kịp thời, đầy đủ trong thi hành pháp luật của cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền; Tính chính xác, thống nhất trong hướng dẫn áp dụng pháp luật và trong áp dụng pháp luật của cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền; Mức độ tuân thủ pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân).

3. Thời gian, địa điểm: Cụ thể theo phụ lục kèm theo

- Thời gian cụ thể do Lãnh đạo Vụ chủ trì quyết định căn cứ vào khối lượng công việc cụ thể và dự toán chi tiết được Bộ duyệt theo công văn số 143/VP-KT ngày 18/3/2013.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Bộ;
- Vụ Tài chính;
- Lưu VT, PC.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ PHÁP CHẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lữ Minh Tuấn

 

PHỤ LỤC

THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM KIỂM TRA THỰC HIỆN PHÁP LUẬT
(Ban hành kèm theo công văn số 4162/KH-BNN-PC ngày 09 tháng 9 năm 2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

STT

Thời gian

Địa điểm

Chủ trì
(Lãnh đạo vụ)

Người thực hiện
(Chuyên viên)

I

Lĩnh vực lâm nghiệp

1

20/9-30/9

Kiên Giang Cà Mau

Lữ Minh Tuấn

Trần Tiến Hùng

Tống Khánh Ly

2

01/10 -15/10

Quảng Bình - Quảng Trị

Lữ Minh Tuấn

Trần Tiến Hùng

Tống Khánh Ly

Nguyễn Quốc Khánh

Nguyễn Thị Vân

Ngô Thị Tuyết

3

25/10 - 30/10

Bắc Giang, Lạng Sơn

Lữ Minh Tuấn

Trần Tiến Hùng

Tống Khánh Ly

Nguyễn Quốc Khánh

Nguyễn Thị Vân

Ngô Thị Tuyết

4

05/11 - 15/11

Đồng Nai - Bình Phước

Lữ Minh Tuấn

Trần Tiến Hùng

Tống Khánh Ly

II

Lĩnh vực nuôi trồng, khai thác, bảo vệ nguồn lợi thủy sản

1

16/9 - 30/9

Thanh Hóa - Nghệ An

Trần Văn Quý

Phạm Thị Tình

Đàm Thị Thanh Xuân

Trần Tiến Hùng

Nguyễn Thị Thu Hương

Trần Thị Dung

2

01/10 - 15/10

Nam Định, Thái Bình

Trần Văn Quý

Phạm Thị Tình

Đàm Thị Thanh Xuân

Trần Tiến Hùng

Nguyễn Thị Thu Hương

Trần Thị Dung

3

1/11 - 15/11

Bình Định, Phú Yên

Trần Văn Quý

Phạm Thị Tình

Nguyễn Thị Thu Hương

III

Lĩnh vực chăn nuôi - thú y

1

20/8 - 30/8

Quảng Ninh - Hải Phòng

Nguyễn Thị Kim Anh

Nguyễn Thị Thu Hương

Nguyễn Thành Trung

Ngô Thị Tuyết

Ngô Thị Hồng Hạnh

Nguyễn Thị Mai Hiên

2

3/9 - 15/9

Huế - Đà Nẵng

Nguyễn Thị Kim Anh

Nguyễn Thị Thu Hương

Nguyễn Thành Trung

Ngô Thị Tuyết

Ngô Thị Hồng Hạnh

Nguyễn Thị Mai Hiên

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 4162/KH-BNN-PC năm 2013 kiểm tra thực hiện pháp luật tại địa phương do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.811

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.215.77.193