Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 31/2015/NQ-HĐND điều chỉnh bảng giá đất 2015 2019 Lào Cai

Số hiệu: 31/2015/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Lào Cai Người ký: Nguyễn Văn Vịnh
Ngày ban hành: 11/12/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 31/2015/NQ-HĐND

Lào Cai, ngày 11 tháng 12 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT 05 NĂM (2015-2019) TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI

HỘI ĐỒNG NHÂN ĐÂN TỈNH LÀO CAI
KHÓA XIV - KỲ HỌP THỨ 15

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2004/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ nghị định số 104/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ quy định về khung giá đất;

Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về giá đất;

Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BNTMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất, xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất, định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất;

Căn cứ Quyết định số 91/2014/QĐ-UBND ngày 27/12/2014 của UBND tỉnh ban hành Quy định về bảng giá đất 05 năm (2015-2019) trên địa bàn tỉnh Lào Cai;

Sau khi xem xét Tờ trình số 184/TTr-UBND ngày 01/12/2015 của UBND tỉnh Lào Cai về đề nghị điều chỉnh, bổ sung Bảng giá các loại đất 05 năm (2015-2019) trên địa bàn tỉnh Lào Cai; báo cáo thẩm tra số 92/BC-HĐND ngày 04/12/2015 của Ban kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh và ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh dự kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí việc điều chỉnh, bổ sung Bảng giá các loại đất 05 năm (2015-2019) trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

1. Bổ sung vào bảng giá đất

- Bổ sung vào bảng giá đất ở đô thị 17 tuyến đường, đoạn đường, ngõ phố (Phụ lục số I).

- Bổ sung vào bảng giá đất thương mại, dịch vụ ở đô thị 10 tuyến đường, đoạn đường, ngõ phố (Phụ lục số II).

- Bổ sung vào bảng giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải đất thương mại, dịch vụ ở đô thị 10 tuyến đường, đoạn đường, ngõ phố (Phụ lục số III).

- Bổ sung vào bảng giá đất ở nông thôn khu vực 1 đối với 19 tuyến đường, đoạn đường (phụ lục số IV).

- Bổ sung vào bảng giá đất thương mại, dịch vụ ở nông thôn khu vực 1 đối với 13 tuyến đường, đoạn đường (phụ lục số V).

- Bổ sung vào bảng giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải đất thương mại, dịch vụ ở nông thôn khu vực 1 đối với 13 tuyến đường, đoạn đường (phụ lục số VI).

2. Điều chỉnh bảng giá đất

- Điều chỉnh bảng giá đất ở đô thị (Phụ lục số VII);

- Điều chỉnh bảng giá đất thương mại, dịch vụ ở đô thị (Phụ lục số VIII);

- Điều chỉnh bảng giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp ở đô thị không phải là đất thương mại, dịch vụ (Phụ lục số IX);

- Điều chỉnh bảng giá đất ở nông thôn khu vực 1 (Phụ lục số X).

- Điều chỉnh bảng giá đất thương mại, dịch vụ ở nông thôn khu vực 1 (Phụ lục số XI).

- Điều chỉnh bảng giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải đất thương mại, dịch vụ ở nông thôn khu vực 1 (Phụ lục số XII).

3. Điều chỉnh, bỏ tên một số tuyến đường, đoạn đường, ngõ phố trong bảng giá đất (Phụ lục XIII)

Điều 2. Hội đồng nhân dân giao:

1. UBND tỉnh chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết, công bố điều chỉnh, bổ sung Bảng giá đất 05 năm (2015-2019) theo các phụ lục đính kèm. Trường hợp cần phải điều chỉnh UBND tỉnh trình Thường trực HĐND tỉnh thoả thuận và báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

2. Thường trực HĐND, các ban HĐND và các đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh Lào Cai khóa XIV thông qua ngày 10/12/2015 và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Vịnh

 

PHỤ LỤC SỐ I

BẢNG GIÁ ĐẤT Ở ĐÔ THỊ (BỔ SUNG)
(Kèm theo Nghị quyết số 31/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của HĐND tỉnh Lào Cai)

STT

Tên đường phố, ngõ phố

Loại đô thị

Mốc xác định (Từ … đến …)

Giá đất (đồng/m2)

I

HUYỆN BẮC HÀ

V

 

 

 

Thị trấn Bắc Hà

1

Đường Nậm Sắt

 

Đất từ trường mầm non đi trường THCS

800 000

2

Đường Bắc Hà 4

 

Đất hai bên đường từ nhà Bình Phấn đến ngã 3 đường Tân Hà.

800 000

3

Đường hạ lưu đập tràn hồ Na Cồ

 

Đất hai bên đường từ đập tràn Hồ Na Cồ đến hết đất nhà ông Côn

800 000

II

HUYỆN BẢO YÊN

V

 

 

 

Thị trấn Phố Ràng

1

Đường mới mở khu chợ tổ 5B

 

Đoạn 1: Từ sau nhà Khuyến Cậy đến giáp đường cổng phụ chợ

3 000 000

2

 

Đoạn 2: Từ sau nhà Hải Loan đến giáp đường cổng phụ chợ

3 000 000

III

HUYỆN BẢO THẮNG

V

 

 

 

Thị trấn Phố Lu

 

Đường 27 m

 

Từ đường Cách Mạng Tháng Tám đến đường Khuất Quang Chiến

8.000.000

IV

HUYỆN SA PA

IV

 

 

 

Thị trấn Sa Pa

1

Ngõ 20 (vào Phở Quyên), Phố Tuệ Tĩnh

 

Từ hết nhà số 020 đến hết đường

17 000 000

2

Ngõ 731 ( Ngõ vào nhà ông Phẩm)

 

Từ cách đường Điện Biên Phủ 20m đến đường Sở Than

5 500 000

V

THÀNH PHỐ LÀO CAI

II

 

 

1

Phường Bắc Cường

 

Các đường thuộc khu tái định cư của công ty Apatit (trừ các hộ bám mặt đường tỉnh lộ 156)

 

 

1 000 000

2

Phường Bình Minh

1

Đường Trần Hưng Đạo kéo dài

 

Từ cuối đại lộ Trần Hưng Đạo đến giáp địa phận phường Xuân Tăng

7 500 000

2

Đường BM2

 

Từ đường D1 đến giáp địa phận phường Xuân Tăng

3 000 000

3

Phường Duyên Hải

1

Các đường thuộc khu vực lõi đất Nguyễn Đức Cảnh, Thủ Dầu Một, Tô Hiến Thành

 

Đường M5 (Từ đường Thủ dầu 1 đến đường M6)

6 500 000

2

 

Các đường còn lại

3 000 000

4

Phường Xuân Tăng

1

Đường XT17

 

 

2 400 000

2

Đường XT20

 

 

2 400 000

3

Đường XT25

 

 

2 400 000

4

Đường Trần Hưng Đạo kéo dài

 

 

6 000 000

 

PHỤ LỤC SỐ II

BẢNG GIÁ ĐẤT THƯỢNG MẠI, DỊCH VỤ Ở ĐÔ THỊ (BỔ SUNG)
(Kèm theo Nghị quyết số 31/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của HĐND tỉnh Lào Cai)

STT

Tên đường phố, ngõ phố

Loại đô thị

Mốc xác định (Từ … đến …)

Giá đất (đồng/m2)

I

HUYỆN BẮC HÀ

V

 

 

Thị trấn Bắc Hà

1

Đường Nậm Sắt

 

Đất từ trường mầm non đi trường THCS

640 000

2

Đường Bắc Hà 4

 

Đất hai bên đường từ nhà Sáng Mão đến ngã 3 đường Tân Hà.

640 000

3

Đường Hạ lưu đập tràn Hồ Na Cồ

 

Đất hai bên đường từ đập tràn Hồ Na Cồ đến hết đất nhà ông Côn

640 000

II

HUYỆN BẢO THẮNG

V

 

 

Thị trấn Phố Lu

 

Đường 27 m

 

Từ đường Cách Mạng Tháng Tám đến đường Khuất Quang Chiến

6 400 000

III

HUYỆN SA PA

IV

 

 

Thị trấn Sa Pa

 

 

1

Ngõ 20 (vào Phở Quyên), Phố Tuệ Tĩnh

 

Từ hết nhà số 020 đến hết đường

13 600 000

2

Ngõ 731 ( Ngõ vào nhà ông Phẩm)

 

Từ cách đường Điện Biên Phủ 20m đến đường Sở Than

4 400 000

IV

THÀNH PHỐ LÀO CAI

II

 

 

 

Phường Xuân Tăng

1

Đường XT17

 

 

1 920 000

2

Đường XT20

 

 

1 920 000

3

Đường XT25

 

 

1 920 000

4

Đường Trần Hưng Đạo kéo dài

 

 

4 800 000

 

PHỤ LỤC SỐ III

BẢNG GIÁ ĐẤT SẢN XUẤT, KINH DOANH PHI NÔNG NGHIỆP Ở ĐÔ THỊ KHÔNG PHẢI ĐẤT THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ (BỔ SUNG)
(Kèm theo Nghị quyết số 31/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của HĐND tỉnh Lào Cai)

STT

Tên đường phố, ngõ phố

Loại đô thị

Mốc xác định (Từ … đến …)

Giá đất (đồng/m2)

I

HUYỆN BẮC HÀ

V

 

 

 

Thị trấn Bắc Hà

1

Đường Nậm Sắt

 

Đất từ trường mầm non đi trường THCS

480 000

2

Đường Bắc Hà 4

 

Đất hai bên đường từ nhà Sáng Mão đến ngã 3 đường Tân Hà.

480 000

3

Đường Hạ lưu đập tràn Hồ Na Cồ

 

Đất hai bên đường từ đập tràn Hồ Na Cồ đến hết đất nhà ông Côn

480 000

II

HUYỆN BẢO THẮNG

V

 

 

 

Thị trấn Phố Lu

 

Đường 27 m

 

Từ đường Cách Mạng Tháng Tám đến đường Khuất Quang Chiến

4.800.000

III

Huyện Sa Pa

IV

 

 

 

Thị trấn Sa Pa

1

Ngõ 20 (vào Phở Quyên), Phố Tuệ Tĩnh

 

Từ hết nhà số 020 đến hết đường

10 200 000

2

Ngõ 731 ( Ngõ vào nhà ông Phẩm)

 

Từ cách đường Điện Biên Phủ 20m đến đường Sở Than

3 300 000

V

THÀNH PHỐ LÀO CAI

II

 

 

 

Phường Xuân Tăng

1

Đường XT17

 

 

1 440 000

2

Đường XT20

 

 

1 440 000

3

Đường XT25

 

 

1 440 000

4

Đường Trần Hưng Đạo kéo dài

 

 

3 600 000

 

PHỤ LỤC SỐ IV

BẢNG GIÁ ĐẤT Ở NÔNG THÔN KHU VỰC 1 (BỔ SUNG)
(Kèm theo Nghị quyết số 31/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của HĐND tỉnh Lào Cai)

STT

Khu vực, tuyến đường

Mốc xác định (Từ … đến …)

Giá đất (đồng/m2)

I

HUYỆN BẮC HÀ

 

Xã Na Hối

 

Đường rẽ vào xã Bản Liền

Đất hai bên đường từ ngã ba đường rẽ vào xã Bản Liền đến hết đất nhà ông Xù

500 000

II

HUYỆN BẢO THẮNG

1

Xã Bản Phiệt

 

Quốc lộ 70

Các vị trí còn lại trên trục đường quốc lộ 70

400 000

2

Xã Xuân Giao

 

 

1

Đường B4 (Khu tái định cư thôn Địa Chất)

Khu nhà ở liên kế LK5

800 000

2

Đường T1 (Khu tái định cư thôn Địa Chất)

Khu nhà ở liên kế LK2, LK3, LK4

800 000

3

Đường N2 (Khu tái định cư thôn Địa Chất)

Khu nhà ở liên kế LK2, LK3, LK4

800 000

III

HUYỆN BÁT XÁT

 

Xã Bản Vược

 

 

1

Tuyến đường T4

Từ đường T1 đến đường T9

5 500 000

2

Tuyến đường T5

Từ đường Kim Thành – Ngòi Phát (T2) đến đường T4

4 500 000

3

Tuyến đường T6

Đoạn 1: Từ đường T5 đến đường T9

4 500 000

4

Tuyến đường T7

Từ đường Kim Thành – Ngòi Phát (T2) đến đường T4

4 500 000

5

Tuyến đường T9

Từ đường Kim Thành – Ngòi Phát (T2) đến đường T4

4 500 000

IV

HUYỆN MƯỜNG KHƯƠNG

1

Xã Bản Lầu

 

Đường liên xã

Phía sau phòng khám Đa khoa theo trục đường mới mở đến ngã ba rẽ đi thôn Bồ Quý + 100m

800 000

2

Xã Lùng Khấu Nhin

1

Đường liên thôn

Từ ngã tư xuống đến đập tràn đường đi thôn Chu Lìn Phố

300 000

2

Từ ngã ba cầu đến hết đất nhà ông Sùng Chín Pao

400 000

V

HUYỆN SA PA

1

Xã Hầu Thào

1

Tỉnh lộ 152 (Lao Chải đi Sa Pả)

Từ hết đất Lao Chải đến ngã ba đường đi Hầu Chư Ngài

800 000

2

Từ ngã ba đi Hầu Chư Ngài đến giáp đất xã Sa Pả

700 000

2

Xã Sa Pả

 

Tỉnh lộ 152 (Lao Chải đi Sa Pả)

Từ hết đất Hầu Thào đến đường Quốc lộ 4D

800 000

VI

Thành phố Lào Cai

 

 

 

Xã Vạn Hòa

1

Đường F1

Từ đường Đinh Bộ Lĩnh đến đường F2

3 900 000

2

Đường F2

Từ đường M17 đến đường F1

3 900 000

3

Từ đường F1 đến đường Đinh Bộ Lĩnh

3 500 000

 

PHỤ LỤC SỐ V

BẢNG GIÁ ĐẤT DỊCH VỤ, THƯƠNG MẠI Ở NÔNG THÔN KHU VỰC 1 (BỔ SUNG)
(Kèm theo Nghị quyết số 31/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của HĐND tỉnh Lào Cai)

STT

Khu vực, tuyến đường

Mốc xác định (Từ … đến …)

Giá đất (đồng/m2)

I

HUYỆN BẮC HÀ

 

Xã Na Hối

 

Đường rẽ vào xã Bản Liền

Đất hai bên đường từ ngã ba đường rẽ vào xã Bản Liền đến hết đất nhà ông Xù

400 000

II

HUYỆN BẢO THẮNG

 

Thị trấn Phố Lu

 

 

 

Quốc lộ 70

Các vị trí còn lại trên trục đường quốc lộ 70

320 000

III

HUYỆN BÁT XÁT

 

Xã Bản Vược

 

 

1

Tuyến đường T4

Từ đường T1 đến đường T9

4 400 000

2

Tuyến đường T5

Từ đường Kim Thành – Ngòi Phát (T2) đến đường T4

3 600 000

3

Tuyến đường T6

Đoạn 1: Từ đường T5 đến đường T9

3 600 000

4

Tuyến đường T7

Từ đường Kim Thành – Ngòi Phát (T2) đến đường T4

3 600 000

5

Tuyến đường T9

Từ đường Kim Thành – Ngòi Phát (T2) đến đường T4

3 600 000

IV

HUYỆN MƯỜNG KHƯƠNG

 

 

1

Xã Bản Lầu

 

Đường liên xã

Phía sau phòng khám Đa khoa theo trục đường mới mở đến ngã ba rẽ đi thôn Bồ Quý + 100m

640 000

2

Xã Lùng Khấu Nhin

 

 

1

Đường liên thôn

Từ ngã tư xuống đến đập tràn đường đi thôn Chu Lìn Phố

240 000

2

Từ ngã ba cầu đến hết đất nhà ông Sùng Chín Pao

320 000

V

HUYỆN SA PA

1

Xã Sa Pả

 

Tỉnh lộ 152 (Lao Chải đi Sa Pả)

Từ hết đất Hầu Thào đến đường Quốc lộ 4D

640 000

2

Xã Hầu Thào

1

Tỉnh lộ 152 (Lao Chải đi Sa Pả)

Từ hết đất Lao Chải đến ngã ba đường đi Hầu Chư Ngài

640 000

2

Từ ngã ba đi Hầu Chư Ngài đến giáp đất xã Sa Pả

560 000

 

PHỤ LỤC SỐ VI

BẢNG GIÁ ĐẤT SẢN XUẤT, KINH DOANH PHI NÔNG NGHIỆP KHÔNG PHẢI ĐẤT THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ Ở NÔNG THÔN KHU VỰC 1 (BỔ SUNG)
(Kèm theo Nghị quyết số 31/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của HĐND tỉnh Lào Cai)

STT

Khu vực, tuyến đường

Mốc xác định (Từ … đến …)

Giá đất (đồng/m2)

I

HUYỆN BẮC HÀ

 

Xã Na Hối

1

Đường rẽ vào xã Bản Liền

Đất hai bên đường từ ngã ba đường rẽ vào xã Bản Liền đến hết đất nhà ông Xù

300 000

II

HUYỆN BẢO THẮNG

 

Xã Bản Phiệt

 

Quốc lộ 70

Các vị trí còn lại trên trục đường quốc lộ 70

240 000

III

HUYỆN BÁT XÁT

 

Xã Bản Vược

1

Tuyến đường T4

Từ đường T1 đến đường T9

3 300 000

2

Tuyến đường T5

Từ đường Kim Thành – Ngòi Phát (T2) đến đường T4

2 700 000

3

Tuyến đường T6

Đoạn 1: Từ đường T5 đến đường T9

2 700 000

4

Tuyến đường T7

Từ đường Kim Thành – Ngòi Phát (T2) đến đường T4

2 700 000

5

Tuyến đường T9

Từ đường Kim Thành – Ngòi Phát (T2) đến đường T4

2 700 000

IV

HUYỆN MƯỜNG KHƯƠNG

1

Xã Bản Lầu

 

Đường liên xã

Phía sau phòng khám Đa khoa theo trục đường mới mở đến ngã ba rẽ đi thôn Bồ Quý + 100m

480 000

2

Xã Lùng Khấu Nhin

 

 

1

Đường liên thôn

Từ ngã tư xuống đến đập tràn đường đi thôn Chu Lìn Phố

180 000

2

Từ ngã ba cầu đến hết đất nhà ông Sùng Chín Pao

240 000

V

HUYỆN SA PA

1

Xã Sa Pả

1

Tỉnh lộ 152 (Lao Chải đi Sa Pả)

Từ hết đất Hầu Thào đến đường Quốc lộ 4D

480 000

2

Xã Hầu Thào

1

Tỉnh lộ 152 (Lao Chải đi Sa Pả)

Từ hết đất Lao Chải đến ngã ba đường đi Hầu Chư Ngài

480 000

2

Từ ngã ba đi Hầu Chư Ngài đến giáp đất xã Sa Pả

420 000

 

PHỤ LỤC SỐ VII

BẢNG GIÁ ĐẤT Ở ĐÔ THỊ ĐIỀU CHỈNH
(Kèm theo Nghị quyết số 31/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của HĐND tỉnh Lào Cai)

STT

Tên đường phố, ngõ phố

Loại đô thị

Mốc xác định (Từ … đến …)

Giá đất điều chỉnh (đồng/m2)

 

Thành phố Lào Cai

II

 

 

1

Phường Cốc Lếu

1

Phố Cốc Lếu

 

Từ ngã 5 đến phố Kim Đồng

32 500 000

2

Phố Hoà An

Từ phố Cốc Lếu đến phố Hồng Hà

32 500 000

3

Phố Hồng Hà

Từ đường Hoàng Liên đến phố Kim Chung

32 500 000

4

Đường An Dương Vương (đường D1)

Từ phố Phan Huy Chú (N2) đến giáp phường Kim Tân

30 000 000

2

Phường Kim Tân

1

Đường An Dương Vương (đường D1)

 

Từ giáp phường Cốc Lếu đến phố Nguyễn Du (N8)

30 000 000

2

Ngã Sáu

Các lô đất bao quanh Ngã Sáu

24 000 000

3

Phường Pom Hán

1

Khu dân cư tổ 40B

 

Đường T9

7 000 000

2

Các nhánh còn lại

4 600 000

 

PHỤ LỤC SỐ VIII

BẢNG GIÁ ĐẤT THƯỢNG MẠI, DỊCH VỤ Ở ĐÔ THỊ ĐIỀU CHỈNH
(Kèm theo Nghị quyết số 31/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của HĐND tỉnh Lào Cai)

STT

Tên đường phố, ngõ phố

Loại đô thị

Mốc xác định (Từ … đến …)

Giá đất điều chỉnh (đồng/m2)

 

Thành phố Lào Cai

II

 

 

1

Phường Cốc Lếu

1

Phố Cốc Lếu

 

Từ ngã 5 đến phố Kim Đồng

26.000.000

2

Phố Hoà An

Từ phố Cốc Lếu đến phố Hồng Hà

26.000.000

3

Phố Hồng Hà

Từ đường Hoàng Liên đến phố Kim Chung

26.000.000

4

Đường An Dương Vương (đường D1)

Từ phố Phan Huy Chú (N2) đến giáp phường Kim Tân

24.000.000

2

Phường Kim Tân

1

Đường An Dương Vương (đường D1)

 

Từ giáp phường Cốc Lếu đến phố Nguyễn Du (N8)

24.000.000

2

Ngã Sáu

Các lô đất bao quanh Ngã Sáu

19.200.000

3

Phường Pom Hán

1

Khu dân cư tổ 40B

 

Đường T9

5.600.000

2

Các nhánh còn lại

3.680.000

 

PHỤ LỤC SỐ IX

BẢNG GIÁ ĐẤT SẢN XUẤT, KINH DOANH PHI NÔNG NGHIỆP Ở ĐÔ THỊ KHÔNG PHẢI ĐẤT THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ ĐIỀU CHỈNH
(Kèm theo Nghị quyết số 31/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của HĐND tỉnh Lào Cai)

STT

Tên đường phố, ngõ phố

Loại đô thị

Mốc xác định (Từ … đến …)

Giá đất điều chỉnh (đồng/m2)

 

Thành phố Lào Cai

II

 

 

1

Phường Cốc Lếu

1

Phố Cốc Lếu

 

Từ ngã 5 đến phố Kim Đồng

19 500 000

2

Phố Hoà An

Từ phố Cốc Lếu đến phố Hồng Hà

19 500 000

3

Phố Hồng Hà

Từ đường Hoàng Liên đến phố Kim Chung

19 500 000

4

Đường An Dương Vương (đường D1)

Từ phố Phan Huy Chú (N2) đến giáp phường Kim Tân

18 000 000

2

Phường Kim Tân

1

Đường An Dương Vương (đường D1)

 

Từ giáp phường Cốc Lếu đến phố Nguyễn Du (N8)

18 000 000

2

Ngã Sáu

Các lô đất bao quanh Ngã Sáu

14 400 000

3

Phường Pom Hán

1

Khu dân cư tổ 40B

 

Đường T9

4 200 000

2

Các nhánh còn lại

2 760 000

 

PHỤ LỤC SỐ X

BẢNG GIÁ ĐẤT Ở NÔNG THÔN KHU VỰC 1 ĐIỀU CHỈNH
(Kèm theo Nghị quyết số 31/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của HĐND tỉnh Lào Cai)

STT

Tên tuyến đường, khu vực

Mốc xác định (Từ … đến …)

Giá đất điều chỉnh (đồng/m2)

1

HUYỆN BÁT XÁT

 

Xã Bản Vược

 

 

1

Nút giao thông Bản Vược

Các vị trí đất xung quanh nút giao thông đã được đầu tư xây dựng cống hộp hai bên

5 500 000

2

Đường đi cửa khẩu (Tuyến T2)

Từ đoạn đã được đầu tư mở rộng (cống nước qua đường chỗ nhà ông Lìn) đi cửa khẩu

5 500 000

3

Đường Kim Thành – Ngòi Phát

Từ địa phận xã Bản Vược giáp xã Bản Qua đến ngã tư giữa đường Kim Thành – Ngòi Phát

4 500 000

2

HUYỆN SI MA CAI

 

 

 

Xã Si Ma Cai

1

Đường trục chính trái

Đất hai bên đường từ bưu điện đến hết nhà ông Nguyễn Tiến Dũng

3 000 000

2

Đất hai bên đường từ ngã ba đồn Biên phòng cũ đến ngã ba trường nội trú

3 000 000

 

PHỤ LỤC SỐ XI

BẢNG GIÁ ĐẤT THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ Ở NÔNG THÔN KHU VỰC 1 ĐIỀU CHỈNH
(Kèm theo Nghị quyết số 31/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của HĐND tỉnh Lào Cai)

STT

Tên tuyến đường, khu vực

Mốc xác định (Từ … đến …)

Giá đất điều chỉnh (đồng/m2)

1

HUYỆN BÁT XÁT

 

Xã Bản Vược

1

Nút giao thông Bản Vược

Các vị trí đất xung quanh nút giao thông đã được đầu tư xây dựng cống hộp hai bên

4 400 000

2

Đường đi cửa khẩu (Tuyến T2)

Từ đoạn đã được đầu tư mở rộng (cống nước qua đường chỗ nhà ông Lìn) đi cửa khẩu

4 400 000

3

Đường Kim Thành – Ngòi Phát

Từ địa phận xã Bản Vược giáp xã Bản Qua đến ngã tư giữa đường Kim Thành – Ngòi Phát

3 600 000

2

Huyện Si Ma Cai

 

Xã Si Ma Cai

1

Đường trục chính trái

Đất hai bên đường từ bưu điện đến hết nhà ông Nguyễn Tiến Dũng

2 400 000

2

Đất hai bên đường từ ngã ba đồn Biên phòng đến ngã ba trường nội trú

2 400 000

 

PHỤ LỤC SỐ XII

BẢNG GIÁ ĐẤT SẢN XUẤT KINH DOANH PHI NÔNG NGHIỆP KHÔNG PHẢI THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ Ở NÔNG THÔN KHU VỰC 1 ĐIỀU CHỈNH
(Kèm theo Nghị quyết số 31/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của HĐND tỉnh Lào Cai)

STT

Tên tuyến đường, khu vực

Mốc xác định (Từ … đến …)

Giá đất điều chỉnh (đồng/m2)

1

HUYỆN BÁT XÁT

 

Xã Bản Vược

1

Nút giao thông Bản Vược

Các vị trí đất xung quanh nút giao thông đã được đầu tư xây dựng cống hộp hai bên

3 300 000

2

Đường đi cửa khẩu (Tuyến T2)

Từ đoạn đã được đầu tư mở rộng (cống nước qua đường chỗ nhà ông Lìn) đi cửa khẩu

3 300 000

3

Đường Kim Thành – Ngòi Phát

Từ địa phận xã Bản Vược giáp xã Bản Qua đến ngã tư giữa đường Kim Thành – Ngòi Phát

2 700 000

2

HUYỆN SI MA CAI

 

 

Xã Si Ma Cai

1

 

Đất hai bên đường từ bưu điện đến hết nhà ông Nguyễn Tiến Dũng

1 800 000

2

 

Đất hai bên đường từ ngã ba đồn Biên phòng đến ngã ba trường nội trú

1 800 000

 

PHỤ LỤC SỐ XIII

BẢNG TỔNG HỢP ĐIỀU CHỈNH TUYẾN ĐƯỜNG, ĐOẠN ĐƯỜNG, NGÕ PHỐ TRONG BẢNG GIÁ ĐẤT
(Kèm theo Nghị quyết số 31/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của HĐND tỉnh Lào Cai)

STT

Tên tuyến đường hiện tại

Tên đoạn đường, ngõ phố hiện tại

Tên tuyến đường, đoạn đường ngõ phố sau khi điều chỉnh

I

HUYỆN BẢO THẮNG

 

Thị trấn Phố Lu

 

Đường 19-5

Ngõ 124 (đối diện công an huyện) đến nhà ông Din

Ngõ 124 (đối diện công an huyện) đến nhà Khiêm Thúy

II

HUYỆN MƯỜNG KHƯƠNG

1

Xã Bản Lầu

1

Quốc lộ 4D

Từ đất nhà ông Khiển đến hết đất nhà ông Hồng Nhật (cầu Trắng)

Từ hết đất nhà ông Khiển đến hết đất nhà ông Hồng Nhật (cầu Trắng)

2

Từ nhà ông Hồng Nhật (cầu Trắng) đến nghĩa trang

Từ hết đất nhà ông Hồng Nhật (cầu Trắng) đến nghĩa trang

3

Từ đất nhà Ngọc Thảo đến đường rẽ Na Pao dưới

Từ hết đất nhà Ngọc Thảo đến đường rẽ Na Pao dưới

2

Thị trấn Mường Khương

1

Đường Nội thị

Từ cách nhà bà Vân Đại (cách đường trung tâm huyện lỵ - Pha Long 85m) đến hết đất nhà bà Hoà Tình

Bỏ đoạn này

2

Đường Nội thị

Sau nhà văn hoá Thanh Niên đến đập tràn Tùng Lâu

Bỏ đoạn này

3

Xã La Pán Tẩn

1

Tỉnh lộ 154

Từ ranh giới xã Cao Sơn đến hết đất nhà ông Thào Phìn

Từ ranh giới xã Cao Sơn đến hết đất nhà sàn của Công ty Phương Bắc

2

Từ hết đất nhà ông Thào Phìn đến hết đất ông Sùng Sinh

Từ đất nhà sàn của Công ty Phương Bắc đến hết đất nhà ông Sùng Diu

3

Từ ngã ba nhà ông Lù Đức Hùng đến hết đất nhà ông Sùng Lử

Từ ngã ba nhà ông Lù Đức Hùng đến hết đất nhà ông Giàng Vư

III

HUYỆN SA PA

1

Thị trấn Sa Pa

1

Đường Mường Hoa

Từ hết số nhà 049 đến giáp đất số nhà 34

Từ hết số nhà 049 đến ngã ba đường Violet

2

Từ đất số nhà 34 đến ngã ba đường Violet

Bỏ đoạn này

2

Xã Bản Hồ

1

Khu thị tứ Bản Dền

Đường đi vào xã Thanh Kim (tính cho khu vực dã có đường giao thông đã nâng cấp mặt đường, vỉa hè, có rãnh thoát nước)

Điều chỉnh tên tuyến đường là “Khu ngã ba đầu dốc Bản Dền”

2

Từ đoạn có đường giao thông đã nâng cấp mặt đường, vỉa hè, có rãnh thoát nước nêu trên đi về phía xã Thanh Kim 200m

3

Khu thị tứ Bản Dền

Từ đoạn 200m nêu trên đi tiếp về phía xã Thanh Kim 300m

Điều chỉnh tên tuyến đường là “Khu ngã ba đầu dốc Bản Dền”

4

Đoạn từ ngã ba đi xã Thanh Phú 200m (từ đầu ngã ba đầu dốc đi về xã Thanh Phú)

3

Xã Sử Pán

1

Khu thị tứ Bản Dền

Từ đoạn có đường giao thông đã nâng cấp mặt đường, vỉa hè, có rãnh thoát nước nêu trên đi về phía xã Sử Pán 200m

Điều chỉnh tên tuyến đường là “Khu ngã ba đầu dốc Bản Dền”

2

Từ đoạn 200m nêu trên đi tiếp về phía xã Sử Pán 800m

IV

THÀNH PHỐ LÀO CAI

 

Phường Bình Minh

 

Đường vào trung tâm phường Xuân Tăng đoạn từ cuối Đại lộ Trần Hưng Đạo đến giáp phường Xuân Tăng

Từ cuối đại lộ Trần Hưng Đạo đến giáp địa phận phường Xuân Tăng (đường quy hoạch)

Bỏ tuyến đường này

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 31/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 điều chỉnh Bảng giá đất 05 năm (2015-2019) trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.430

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.48.243
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!