Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

Hồ sơ đánh giá nghiệm thu Nhiệm vụ thuộc Dự án đầu tư SPQG

24/04/2015 17:48 PM

Theo Thông tư 07/2015/TT-BKHCN , Hồ sơ đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện Nhiệm vụ thuộc Dự án đầu tư sản xuất sản phẩm quốc gia (sau đây gọi tắt là Nhiệm vụ thuộc Dự án đầu tư SPQG) bao gồm:

Thanh Hữu
- Công văn đề nghị đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện Nhiệm vụ thuộc Dự án đầu tư SPQG của Tổ chức chủ trì.

-  Báo cáo tổng kết quá trình thực hiện các nội dung nhằm thu được sản phẩm theo như hợp đồng đã ký kết và báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện Nhiệm vụ thuộc Dự án đầu tư SPQG.

- Báo cáo về sản phẩm của Nhiệm vụ thuộc Dự án đầu tư SPQG.

- Bản sao hợp đồng và thuyết minh của Nhiệm vụ thuộc Dự án đầu tư SPQG và thuyết minh của Dự án đầu tư SPQG đã được phê duyệt.

- Báo cáo tình hình sử dụng kinh phí của Nhiệm vụ thuộc Dự án đầu tư SPQG.

- Báo cáo nhận xét kết quả thực hiện Nhiệm vụ thuộc Dự án đầu tư SPQG của tổ chức chủ trì Dự án đầu tư SPQG.

- Các tài liệu khác (nếu có).

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/5/2015.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,834

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 14:20 | 27/10/2020 Công văn 5834/BYT-KH-TC ngày 27/10/2020 về việc hướng dẫn tạm thời việc thanh toán chi phí thực hiện xét nghiệm COVID-19 cho người có nhu cầu xuất cảnh.
  • 08:20 | 27/10/2020 Hướng dẫn 38/HD-MTTQ-BTT ngày 19/10/2020 về việc vận động quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục thiệt hại do lũ lụt gây ra.
  • 07:05 | 27/10/2020 Công văn 10709/BGTVT-TTr ngày 26/10/2020 về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2021.
  • 07:00 | 27/10/2020 Quyết định 2168/QĐ-BTP ngày 26/10/2020 về việc Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến.
  • 16:00 | 26/10/2020 Quyết định 1663/QĐ-TTg ngày 26/10/2020 về việc ban hành Danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực kiểm toán nhà nước.
  • 14:20 | 26/10/2020 Quyết định 1660/QĐ-TTg ngày 26/10/2020 về việc ban hành Danh mục bí mật nhà nước lĩnh vực tài nguyên và môi trường.
  • 14:10 | 26/10/2020 Quyết định 1320/QĐ-BHXH ngày 23/10/2020 ban hành Chương trình hành động thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 của ngành Bảo hiểm xã hội.
  • 08:20 | 26/10/2020 Quyết định 4359/QĐ-BYT sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quyết định 585/QĐ-BYT ngày 20/02/2013 về việc Phê duyệt Dự án "Thí điểm đưa bác sỹ trẻ tình nguyện về công tác tại miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (ưu tiên 62 huyện nghèo).
  • 10:10 | 24/10/2020 Chỉ thị 10/CT-BGTVT ngày 07/10/2020 về việc tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa trong hoạt động giao thông vận tải.
  • 06:10 | 24/10/2020 Công văn 467/TTg-CN ngày 23/10/2020 về việc triển khai nhiệm vụ bảo đảm TTATGT quý IV năm 2020.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn