Hồ sơ đánh giá nghiệm thu Nhiệm vụ thuộc Dự án đầu tư SPQG

24/04/2015 17:48 PM

Theo Thông tư 07/2015/TT-BKHCN , Hồ sơ đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện Nhiệm vụ thuộc Dự án đầu tư sản xuất sản phẩm quốc gia (sau đây gọi tắt là Nhiệm vụ thuộc Dự án đầu tư SPQG) bao gồm:

Thanh Hữu
- Công văn đề nghị đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện Nhiệm vụ thuộc Dự án đầu tư SPQG của Tổ chức chủ trì.

-  Báo cáo tổng kết quá trình thực hiện các nội dung nhằm thu được sản phẩm theo như hợp đồng đã ký kết và báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện Nhiệm vụ thuộc Dự án đầu tư SPQG.

- Báo cáo về sản phẩm của Nhiệm vụ thuộc Dự án đầu tư SPQG.

- Bản sao hợp đồng và thuyết minh của Nhiệm vụ thuộc Dự án đầu tư SPQG và thuyết minh của Dự án đầu tư SPQG đã được phê duyệt.

- Báo cáo tình hình sử dụng kinh phí của Nhiệm vụ thuộc Dự án đầu tư SPQG.

- Báo cáo nhận xét kết quả thực hiện Nhiệm vụ thuộc Dự án đầu tư SPQG của tổ chức chủ trì Dự án đầu tư SPQG.

- Các tài liệu khác (nếu có).

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/5/2015.

Chia sẻ bài viết lên facebook 1,739

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 18:00 | 11/11/2019 Thông tư 07/2019/TT-BXD ngày 07/11/2019 sửa đổi Thông tư 03/2016/TT-BXD về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng.
  • 18:00 | 11/11/2019 Thông tư 06/2019/TT-BXD sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư liên quan đến quản lý, sử dụng nhà chung cư có hiệu lực thi hành từ 01/01/2020.
  • 16:00 | 11/11/2019 Từ 01/01/2020, Thông tư 15/2019/TT-BNNPTNT hướng dẫn một số nội dung quản lý đầu tư công trình lâm sinh có hiệu lực thi hành.
  • 13:30 | 11/11/2019 Thông tư 18/2019/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện tiền lương, tiền hỗ trợ tập huấn, thi đấu, bảo hiểm xã hội đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao trong thời gian tập trung tập huấn, thi đấu có hiệu lực thi hành từ 23/12/2019.
  • 13:30 | 11/11/2019 Từ 01/01/2020, Thông tư 44/2019/TT-BGTVT quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ GTVT có hiệu lực thi hành.
  • 13:30 | 11/11/2019 Thông tư 43/2019/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 17/2017/TT-BGTVT về điều kiện để thuyền viên nước làm việc trên tàu biển Việt Nam có hiệu lực thi hành từ 01/8/2020.
  • 13:30 | 11/11/2019 Quyết định 1553/QĐ-TTg ngày 08/11/2019 Phê duyệt điều chỉnh Chương trình điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất để cung cấp nước sinh hoạt ở các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước.
  • 08:53 | 11/11/2019 Thông tư 16/2019/TT-BNNPTNT hướng dẫn Nghị định 109/2018/NĐ-CP về nông nghiệp hữu cơ có hiệu lực từ 18/12/2019.
  • 13:55 | 09/11/2019 Ngày 04/11/2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 75/2019/TT-BTC quy định quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện hoạt động khuyến nông.
  • 09:00 | 09/11/2019 Thông tư 21/2019/TT-BCT quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do ASEAN - Hồng Công, Trung Quốc có hiệu lực từ 23/12/2019.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn