Phát hành đặc biệt tem bưu chính viễn thông

06/10/2011 13:37 PM

Ngày 26/09/2011, Bộ TTTT đã ban hành Thông tư số 25/2011/TT-BTTTT hướng dẫn các hoạt động về tổ chức lễ phát hành đặc biệt tem bưu chính Việt Nam trong các sự kiện quan trọng của Việt Nam và quốc tế.

Ms. Thu Hà

Theo đó, lễ phát hành đặc biệt được tổ chức vào ngày phát hành đầu tiên của bộ tem, và được tổ chức vào một hoặc nhiều địa điểm, ưu tiên những địa điểm có liên quan đến nội dung, hình ảnh, sự kiện trên tem.

Chương trình buổi lễ bao gồm các nội dung như đón tiếp đại biểu, khai mạc, diễn văn giới thiệu, ký và đóng dấu phát hành đặc biệt, bế mạc.

Thông tư cũng quy định về dấu đặc biệt bao gồm tên bộ tem, dòng chữ “ngày phát hành đầu tiên”, ngày phát hành, nội dung. Ấn phẩm đặc biệt bắt buộc phải có bìa phát hành đặc biệt và phong bì ngày phát hành đầu tiên. Bìa phát hành gồm 2 tờ 4 trang làm bằng giấy phấn, khổ A3 gập thành A¬4, số lượng bìa cho 1 bộ tem là 4 bìa và phải được lưu trữ lại.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/01/2012.

Chia sẻ bài viết lên facebook 1,879

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 14:40 | 17/01/2020 Từ 15/02/2020, Thông tư 26/2019/TT-BGDĐT quy định về quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống cơ sở dữ liệu ngành về giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên có hiệu lực thi hành.
  • 11:47 | 17/01/2020 Quyết định 53/QĐ-BNV ngày 15/01/2020 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, thay thế lĩnh vực Chính quyền địa phương thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ.
  • 11:36 | 17/01/2020 Ngày 15/01/2020, Thủ tướng ban hành Chỉ thị 02/CT-TTg về việc tăng cường biện pháp quản lý, giám sát đối với tàu bay không người lái và phương tiện bay siêu nhẹ.
  • 08:50 | 16/01/2020 Ngày 14/01/2020, Thủ tướng ban hành Chỉ thị 01/CT-TTg về thúc đẩy phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam.
  • 08:45 | 16/01/2020 Quyết định 05/2019/QĐ-KTNN ngày 31/12/2019 về phương pháp tiếp cận kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro.
  • 17:00 | 15/01/2020 Nghị định 09/2020/NĐ-CP bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật về Quỹ bảo trì đường bộ có hiệu lực từ 01/3/2020.
  • 09:00 | 15/01/2020 Thông tư 23/2019/TT-BGDĐT sửa đổi Quy chế quản lý việc ra nước ngoài của cán bộ, công chức có hiệu lực từ 10/02/2020.
  • 08:30 | 15/01/2020 Từ 15/02/2020, Thông tư 12/2019/TT-BTP chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp có hiệu lực thi hành.
  • 07:50 | 14/01/2020 Thông tư 01/2020/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí quản lý và giám sát hoạt động bảo hiểm có hiệu lực từ 20/02/2020.
  • 07:50 | 14/01/2020 Từ 01/3/2020, Thông tư 90/2019/TT-BTC sửa đổi Thông tư 261/2016/TT-BTC về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải và Thông tư 17/2017/TT-BTC hướng dẫn thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí hàng hải có hiệu lực thi hành.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn