Phát hành đặc biệt tem bưu chính viễn thông

Ngày 26/09/2011, Bộ TTTT đã ban hành Thông tư số 25/2011/TT-BTTTT hướng dẫn các hoạt động về tổ chức lễ phát hành đặc biệt tem bưu chính Việt Nam trong các sự kiện quan trọng của Việt Nam và quốc tế.

Ms. Thu Hà
Ms. Thu Hà

Theo đó, lễ phát hành đặc biệt được tổ chức vào ngày phát hành đầu tiên của bộ tem, và được tổ chức vào một hoặc nhiều địa điểm, ưu tiên những địa điểm có liên quan đến nội dung, hình ảnh, sự kiện trên tem.

Chương trình buổi lễ bao gồm các nội dung như đón tiếp đại biểu, khai mạc, diễn văn giới thiệu, ký và đóng dấu phát hành đặc biệt, bế mạc.

Thông tư cũng quy định về dấu đặc biệt bao gồm tên bộ tem, dòng chữ “ngày phát hành đầu tiên”, ngày phát hành, nội dung. Ấn phẩm đặc biệt bắt buộc phải có bìa phát hành đặc biệt và phong bì ngày phát hành đầu tiên. Bìa phát hành gồm 2 tờ 4 trang làm bằng giấy phấn, khổ A3 gập thành A¬4, số lượng bìa cho 1 bộ tem là 4 bìa và phải được lưu trữ lại.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/01/2012.

1,608

Xem nhiều nhất

Tin mới
Các tin khác