Chính sách tiền lương có hiệu lực từ tháng 03/2021

Quy trình tiếp công dân mới

15/11/2014 13:48 PM

Cuối tháng 10/2014, Thanh tra Chính phủ ban hành Quy định quy trình tiếp công dân mới thay thế cho Thông tư 07/2011/TT-TTCP.

Ms. Minh Nguyệt
Theo đó, dành riêng một chương để quy định chi tiết về việc tiếp người kiến nghị, phản ánh với một số nội dung quan trọng sau:

Người tiếp công dân cần xác định nội dung vụ việc, yêu cầu của người kiến nghị, phản ánh để xử lý phù hợp khi họ có đơn trình bày rõ ràng, đầy đủ nội dung.

Trường hợp công dân trình bày trực tiếp thì người tiếp phải ghi đầy đủ, trung thực, chính xác nội dung kiến nghị, phản ánh.

Nếu nhiều người đến kiến nghị, phản ánh về cùng một nội dung hoặc đơn có chữ ký của nhiều người thì người tiếp hướng dẫn họ cử đại diện để trình bày hoặc viết lại đơn.

Trường hợp đơn kiến nghị, phản ánh  có nội dung tố cáo hoặc khiếu nại thì người tiếp hướng dẫn công dân viết thành đơn kiến nghị, phản ánh riêng.

Quy định nêu trên được đề cập tại Thông tư 06/2014/TT-TTCP và có hiệu lực từ 15/12/2014.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 6,726

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 10:17 | 08/03/2021 Công văn 800/VKSTC-V15 ngày 05/3/2021 hướng dẫn thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân 2021.
  • 10:00 | 08/03/2021 Kế hoạch 16/KH-VKSTC ngày 26/02/2021 đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân năm 2021.
  • 17:00 | 05/03/2021 Nghị định 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.
  • 14:00 | 05/03/2021 Quyết định 1464/QĐ-BYT ngày 05/3/2021 về việc Ban hành Hướng dẫn tiếp nhận, bảo quản, phân phối và sử dụng vắc xin phòng COVID-19.
  • 13:15 | 04/03/2021 Thông tư 04/2021/TT-BGTVT ngày 26/02/2021 quy định về điều kiện cơ sở đào tạo, nghiên cứu được tổ chức thực hiện các chương trình bồi dưỡng viên chức ngành Giao thông vận tải.
  • 09:21 | 04/03/2021 Nghị quyết 28/NQ-CP ngày 03/3/2021 ban hành chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030.
  • 09:11 | 04/03/2021 Nghị định 16/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định mức thu, trình tự, thủ tục thu, nộp, việc quản lý, sử dụng chi phí hòa giải, đối thoại tại Tòa án và thù lao Hòa giải viên tại Tòa án.
  • 16:20 | 02/03/2021 Thông tư 17/2021/TT-BTC sửa đổi Thông tư 14/2015/TT-BTC hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra ATTP đối với hàng hóa xuất nhập khẩu.
  • 15:13 | 02/03/2021 Thông tư 09/2020/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2020 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động chưa thành niên.
  • 10:20 | 02/03/2021 Nghị định 14/2021/NĐ-CP ngày 01/3/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về chăn nuôi.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn