10 năm để hoàn thành Bộ pháp điển

01/08/2014 09:37 AM

Bộ pháp điển sẽ được bắt đầu xây dựng từ năm 2014 và hoàn thành vào năm 2023 với 45 chủ đề, được chia thành 3 giai đoạn:

Ms.Thụy Hân
- Giai đoạn 01 từ 2014 đến 2017 gồm 08 chủ đề như Dân tộc, Hành chính Tư pháp, Tài chính…
- Giai đoạn 02 từ 2018 đến 2020 gồm 27 chủ đề như Dân sự, Doanh nghiệp, Đất đai…
- Giai đoạn 03 từ 2021 đến 2023 gồm 10 chủ đề như An ninh quốc gia, Quốc phòng…

Bộ Tư pháp có trách nhiệm tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ pháp điển cho các cơ quan, cá nhân liên quan.

Cùng với đó, trong Quý III và Quý IV năm 2015 sẽ hoàn thành việc xây dựng trang thông tin điện tử pháp điển, phần mềm pháp điển. Tiến hành triển khai và hướng các cơ quan, tổ chức cũng như người dân vào sử dụng.

Các nội dung trên được đề cập tại Quyết định 1267/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án xây dựng Bộ Pháp điển ban hành ngày 29/7/2014.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,473

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 16:23 | 23/09/2021 Thông tư 14/2021/TT-BYT quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, xếp lương viên chức khúc xạ nhãn khoa.
  • 15:34 | 23/09/2021 Thông tư 20/2021/TT-BGTVT Quy chế phối hợp giữa doanh nghiệp được giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng hàng không với cơ quan thực hiện chức năng quản lý Nhà nước chuyên ngành hàng không.
  • 15:24 | 23/09/2021 Thông tư 09/2021/TT-BVHTTDL chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của thư viện công cộng tỉnh, Thành phố.
  • 07:27 | 23/09/2021 Nghị định 84/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 06/2019/NĐ-CP quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp.
  • 06:27 | 23/09/2021 Quyết định 1575/QĐ-TTg phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước của các cơ quan hành chính nhà nước và biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước năm 2022.
  • 07:38 | 22/09/2021 Công văn 4539/TCHQ-TXNK thực hiện quản lý việc hoàn thuế giá trị gia tăng.
  • 16:52 | 21/09/2021 Thông tư 25/2021/TT-BGDĐT hướng dẫn triển khai đào tạo trình độ tiến sĩ, thạc sĩ cho giảng viên đại học.
  • 07:44 | 20/09/2021 Thông tư 15/2021/TT-BTNMT về giám định tư pháp trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.
  • 07:40 | 20/09/2021 Thông tư 76/2021/TT-BTC hướng dẫn chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.
  • 07:37 | 20/09/2021 Thông tư 26/2021/TT-BGDĐT về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trong cơ sở giáo dục đại học.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn