Điều chỉnh một số quyền về sở hữu trí tuệ

23/09/2011 08:33 AM

Ngày 20/09/2011, Chính phủ ban hành Nghị định số 85/2011/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 100/2006/NĐ-CP liên quan đến vấn đề dân sự, SHTT về quyền tác giả và quyền liên quan.

Ms. Minh Nguyệt

Theo đó, tác giả được hưởng quyền tác giả đối với bài giảng, bài phát biểu, bài nói do tự mình thực hiện dưới hình thức bản ghi âm, ghi hình.

Kể từ ngày 01/01/2010, nếu tác phẩm điện ảnh, nhiếp ảnh, mỹ thuật ứng dụng, tác phẩm khuyết danh còn thời hạn bảo hộ sẽ tiếp tục hưởng thời hạn bảo hộ là 75 năm, kể từ khi công bố lần đầu; đối với tác phẩm điện ảnh, nhiếp ảnh, mỹ thuật chưa được công bố trong thời hạn 25 năm thì thời hạn bảo hộ là 100 năm, kể từ khi định hình tác phẩm; riêng tác phẩm sân khấu, thời hạn bảo hộ là suốt đời và 50 năm tiếp theo năm tác giả chết.

Tổ chức, cá nhân đang quản lý tác phẩm khuyết danh được phép chuyển nhượng quyền sở hữu tác phẩm đến khi xác định được danh tính tác giả. Ngoài ra, NĐ còn hướng dẫn cụ thể cách thức quản lý, thanh toán tiền nhuận bút, quyền lợi vật chất, chế độ báo cáo…

Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày 10/11/2011

Chia sẻ bài viết lên facebook 2,493

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 15:45 | 23/08/2019 Quy định 202-QĐ/TW ngày 02/8/2019 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của cấp ủy, ban thường vụ, thường trực cấp ủy cấp huyện.
  • 14:50 | 23/08/2019 Thông tư 12/2019/TT-NHNN ngày 19/8/2019 quy định chức danh, mã số ngạch, tiêu chuẩn nghiệp vụ và cách xếp lương các ngạch công chức ngành Ngân hàng.
  • 13:50 | 23/08/2019 Từ 01/10/2019, Thông tư 11/2019/TT-NHNN quy định về kiểm soát đặc biệt đối với tổ chức tín dụng có hiệu lực thi hành.
  • 07:20 | 23/08/2019 Nghị quyết 50-NQ/TW ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị “Về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030”.
  • 15:05 | 21/08/2019 Thông tư 04/2019/TT-BXD ngày 16/08/2019 sửa đổi Thông tư 26/2016/TT-BXD quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.
  • 15:00 | 21/08/2019 Công văn 3000/BHXH-TTKT ngày 16/8/2019 về tăng cường chỉ đạo, nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.
  • 08:20 | 21/08/2019 Thông tư 10/2019/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 36/2016/TT-NHNN về trình tự, thủ tục thanh tra chuyên ngành Ngân hàng có hiệu lực từ 15/9/2019.
  • 07:50 | 21/08/2019 Quyết định 2314/QĐ-BCT ngày 31/7/2019 ban hành phương án cắt giảm thủ tục, danh mục các mặt hàng (kèm theo mã HS) thực hiện kiểm tra chuyên ngành thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương giai đoạn 2019 và định hướng đến 2021.
  • 15:00 | 20/08/2019 Quyết định 546/QĐ-BNV ngày 12/7/2019 công bố thủ tục hành chính về lĩnh vực công chức, viên chức thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ.
  • 11:00 | 20/08/2019 Công văn 4763/BYT-KH-TC ngày 16/8/2019 triển khai Thông tư 13/2019/TT-BYT và Thông tư 14/2019/TT-BYT về giá dịch vụ khám, chữa bệnh.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn