Quy định mới về lập bản đồ địa chính

Ngày 30/12/2013, Bộ Tài Nguyên Môi Trường ban hành Thông tư 55/2013/TT-BTNMT về thành lập bản đồ địa chính.

Nga Ngô
Nga Ngô
Thông tư quy định chi tiết từ nội dung, mục đích thành lập bản đồ địa chính đến các ký hiệu, phương pháp, kỹ thuật thành lập bản đồ địa chính…Trong đó, có một số điểm nổi bật so với các quy định trước đây về thành lập bản đồ:

- Tỉ lệ đo vẽ thành lập bản đồ địa chính 1:200, 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000, 1:10.000 được xác định dựa vào loại đất và mật độ thửa đất trung bình/01 hecta.

- Các Font chữ áp dụng trong bản đồ đều thuộc bảng mã Unicode thay cho bảng mã TCVN3 (ABC) trước đây.

Ngoài ra Phụ lục 04 của Thông tư này còn quy định nghĩa vụ của chủ sử dụng đất, công trình khi có nhu cầu sử dụng tài sản mà ảnh hưởng đến mốc địa chính thì phải thông báo trước 30 ngày cho Sở TNMT thông qua UBND cấp xã.

Thông tư  này có hiệu lực từ ngày 14/2/2014, thay thế Quyết định 08/2008/QĐ-BTNMT, Thông tư 21/2011/TT-BTNMT, Quyết định 719/1999/QĐ-ĐC .

6,194

tin noi bat

Xem nhiều nhất

Bình luận
1 lời bình
*
*
*
Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu khi bình luận

 

Tin mới
Các tin khác