Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

Quy định mới về lập bản đồ địa chính

18/01/2014 16:28 PM

Ngày 30/12/2013, Bộ Tài Nguyên Môi Trường ban hành Thông tư 55/2013/TT-BTNMT về thành lập bản đồ địa chính.

Nga Ngô
Thông tư quy định chi tiết từ nội dung, mục đích thành lập bản đồ địa chính đến các ký hiệu, phương pháp, kỹ thuật thành lập bản đồ địa chính…Trong đó, có một số điểm nổi bật so với các quy định trước đây về thành lập bản đồ:

- Tỉ lệ đo vẽ thành lập bản đồ địa chính 1:200, 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000, 1:10.000 được xác định dựa vào loại đất và mật độ thửa đất trung bình/01 hecta.

- Các Font chữ áp dụng trong bản đồ đều thuộc bảng mã Unicode thay cho bảng mã TCVN3 (ABC) trước đây.

Ngoài ra Phụ lục 04 của Thông tư này còn quy định nghĩa vụ của chủ sử dụng đất, công trình khi có nhu cầu sử dụng tài sản mà ảnh hưởng đến mốc địa chính thì phải thông báo trước 30 ngày cho Sở TNMT thông qua UBND cấp xã.

Thông tư  này có hiệu lực từ ngày 14/2/2014, thay thế Quyết định 08/2008/QĐ-BTNMT, Thông tư 21/2011/TT-BTNMT, Quyết định 719/1999/QĐ-ĐC .

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 7,449

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 07:38 | 05/12/2020 Quyết định 1688/QĐ-KTNN ngày 25/11/2020 của Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành Kế hoạch kiểm toán (KHKT) năm 2021.
  • 07:30 | 05/12/2020 Quyết định 1681/QĐ-KTNN ngày 24/11/2020 của Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại công chức, viên chức và người lao động của KTNN.
  • 07:00 | 05/12/2020 QuyếT Định 2218/QĐ-BGTVT ngày 27/11/2020 về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải.
  • 14:20 | 04/12/2020 Công văn 188/TANDTC-PC ngày 03/12/2020 của TANDTC về việc triển khai Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án.
  • 09:10 | 04/12/2020 Thông tư 37/2020/TT-BCT quy định Danh mục hàng hóa nguy hiểm phải đóng gói trong quá trình vận chuyển và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa.
  • 09:00 | 04/12/2020 Thông tư 95/2020/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 16/11/2020 hướng dẫn giám sát giao dịch chứng khoán trên thị trường chứng khoán.
  • 08:00 | 04/12/2020 Thông tư 30/2020/TT-BCT ngày 26/11/2020 hướng dẫn thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh châu Âu về phòng vệ thương mại.
  • 07:30 | 04/12/2020 Quyết định 1666/QĐ-BHXH ngày 03/12/2020 về việc ban hành mẫu thẻ bảo hiểm y tế.
  • 07:10 | 04/12/2020 Thông tư 91/2020/TT-BTC ngày 13/11/2020 quy định chỉ tiêu an toàn tài chính và biện pháp xử lý đối với tổ chức kinh doanh chứng khoán không đáp ứng chỉ tiêu an toàn tài chính.
  • 16:30 | 03/12/2020 Thông tư 6/2020/TT-BNV ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức. hạng chức danh nghề nghiệp viên chức.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn