Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

Giảm thời gian cấp số lưu hành thuốc

22/08/2013 11:24 AM

Từ ngày 1/10/2013, việc đăng ký số lưu hành thuốc gia công sẽ phải thực hiện theo quy định tại Thông tư 23/2013/TT-BYT thay cho Thông tư 22/2009/TT-BYT.

Trọng Hiền
Theo đó, thời hạn trả kết quả đăng ký (cấp hay không cấp) sẽ được rút ngắn còn 2 tháng với các trường hợp sau:

- Đăng ký lại mà hồ sơ đăng ký thuốc gia công lần đầu đã thực hiện theo Bộ hồ sơ kỹ thuật chung ASEAN (ACTD);

- Đăng ký lần đầu của thuốc đã có số đăng ký lưu hành còn hiệu lực mà hồ sơ đăng ký đã thực hiện theo (ACTD).

Các trường hợp đăng ký lần đầu, đăng ký lại khác, thời gian cấp số đăng ký vẫn là 6 tháng.

Hồ sơ đăng ký theo Thông tư 23 sẽ không có nhiều thay đổi so với trước đây, ngoại trừ việc phải áp dụng các mẫu đơn mới (mẫu đơn đăng ký, mẫu báo cáo lưu hành thuốc, mẫu cam kết không lưu hành thuốc tại Việt Nam…).

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,384

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 16:45 | 30/11/2020 Quyết định 1956/QĐ-TTg ngày 25/11/2020 phê duyệt chương trình trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng giai đoạn 2021 - 2030.
  • 16:00 | 30/11/2020 Thông tư 09/2020/TT-BKHĐT ngày 27/11/2020 quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hoá đối với gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương.
  • 13:20 | 30/11/2020 Thông tư 92/2020/TT-BTC ngày 13/11/2020 quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí hòa giải, đối thoại tại Tòa án.
  • 11:00 | 30/11/2020 Quyết định 34/2020/QĐ-TTg ngày 26/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục nghề nghiệp Việt Nam.
  • 13:15 | 28/11/2020 Thông tư 31/2020/TT-BTTTT ngày 30/10/2020 ban hành Quy chế chứng thực của Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số quốc gia.
  • 09:30 | 28/11/2020 Công văn 3717/BHXH-CNTT ngày 25/11/2020 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc triển khai ứng dụng VssID.
  • 09:00 | 28/11/2020 Thông tư 100/2020/TT-BTC bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban hành và liên tịch ban hành trong các lĩnh vực: hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; phí, lệ phí...
  • 16:50 | 27/11/2020 Nghị quyết 129/2020/QH14 của Quốc hội về phân bổ ngân sách trung ương năm 2021.
  • 16:35 | 27/11/2020 Nghị quyết 128/2020/QH14 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2021.
  • 16:30 | 27/11/2020 Nghị quyết 133/2020/QH14 về Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn