Các trường hợp miễn nhiệm hòa giải viên LĐ

17/06/2013 16:24 PM

Tiếp theo Nghị định 46/2013/NĐ-CP, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư 08/2013/TT-BLĐTBXH hướng dẫn việc tuyển chọn, bổ nhiệm,cử, miễn nhiệm đối với hòa giải viên lao động.

Ms.Thu Trâm
Theo đó, hòa giải viên lao động nếu bị đánh giá không hoàn thành nhiệm vụ trong 02 năm liên tục sẽ bị miễn nhiệm.

Mức độ hoàn thành nhiệm vụ của hòa giải viên lao động do Phòng LĐTBXH đánh giá định kỳ hàng năm thông qua các nội dung như: số vụ được cử tham gia hòa giải, số vụ đã tham gia hòa giải, số vụ hòa giải thành…

Các trường hợp miễn nhiệm khác: hòa giải viên nộp đơn xin thôi tham gia; có hành vi vi phạm pháp luật trong quá trình hòa giải; có 2 lần trở lên không thực hiện nhiệm vụ theo quyết định phân công.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2013, thay thế Thông tư số 22/2007/TT-BLĐTBXH.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 4,188

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 10:40 | 26/10/2021 Thông tư 91/2021/TT-BTC sửa đổi Thông tư 191/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đánh giá trữ lượng khoáng sản và lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản.
  • 16:00 | 23/10/2021 Thông tư 87/2021/TT-BTC quy định về giao dịch điện tử trong hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước, có hiệu lực từ 01/12/2021.
  • 08:00 | 22/10/2021 Công văn 8938/BYT-DP ngày 21/10/2021 hướng dẫn quy trình xác minh thông tin và tiêm chủng vắc xin COVID-19.
  • 07:45 | 21/10/2021 Nghị quyết 406/NQ-UBTVQH15 ngày 19/10/2021 về giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch COVID-19.
  • 17:00 | 20/10/2021 Quyết định 612/QĐ-UBDT ngày 16/9/2021 phê duyệt danh sách các thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025.
  • 16:15 | 19/10/2021 Công văn 4726/BGDĐT-GDTC ngày 15/10/2021 về việc tổ chức hoạt động dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục.
  • 13:15 | 19/10/2021 Nghị định 89/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 101/2017/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức có hiệu lực từ ngày 10/12/2021.
  • 08:00 | 19/10/2021 Từ ngày 01/01/2022, Thông tư 88/2021/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán cho các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có hiệu lực thi hành.
  • 16:00 | 18/10/2021 Thông tư liên tịch 01/2021/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP quy định quan hệ phối hợp trong việc thực hiện trình tự, thủ tục hoãn, miễn chấp hành án phạt tù có hiệu lực từ 01/10/2021.
  • 18:00 | 16/10/2021 Thông tư 89/2021/TT-BTC ngày 11/10/2021 quy định quản lý, kiểm soát cam kết chi ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn