Xác định tiền thuê đất trồng cao su

29/12/2012 11:02 AM

Giá đất làm căn cứ để tính tiền thuê đất trồng cây cao su là giá đất trồng cây lâu năm và được xác định dựa trên cơ sở thu nhập thuần từ trồng cây cao su tùy thực tế từng địa phương.

Ms. Lệ Chiêu
Đơn giá thuê đất một năm bằng giá đất tính thu tiền thuê đất nhân với tỷ lệ % để tính đơn giá thuê đất. Tỷ lệ phần trăm (%) do UBND cấp tỉnh quyết định theo mức 0,75% giá đất tính thu tiền thuê đất.

Trường hợp được Nhà nước cho thuê đất và thu tiền hàng năm thì đơn giá thuê đất của mỗi dự án được ổn định 5 năm.

Sau 5 năm ổn định, nếu giá đất biến động từ 20% trở lên so với giá đất để tính tiền thuê đất thì đơn giá thuê của kỳ ổn định tiếp theo sẽ được điều chỉnh cho phù hợp với giá đất mới.

Nội dung trên được quy định tại Thông tư 216/2012/TT-BTC hướng dẫn xác định tiền thuê đất đối với đất trồng cây cao su, có hiệu lực ngày 01/02/2013.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,967

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 10:40 | 26/10/2021 Thông tư 91/2021/TT-BTC sửa đổi Thông tư 191/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đánh giá trữ lượng khoáng sản và lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản.
  • 16:00 | 23/10/2021 Thông tư 87/2021/TT-BTC quy định về giao dịch điện tử trong hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước, có hiệu lực từ 01/12/2021.
  • 08:00 | 22/10/2021 Công văn 8938/BYT-DP ngày 21/10/2021 hướng dẫn quy trình xác minh thông tin và tiêm chủng vắc xin COVID-19.
  • 07:45 | 21/10/2021 Nghị quyết 406/NQ-UBTVQH15 ngày 19/10/2021 về giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch COVID-19.
  • 17:00 | 20/10/2021 Quyết định 612/QĐ-UBDT ngày 16/9/2021 phê duyệt danh sách các thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025.
  • 16:15 | 19/10/2021 Công văn 4726/BGDĐT-GDTC ngày 15/10/2021 về việc tổ chức hoạt động dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục.
  • 13:15 | 19/10/2021 Nghị định 89/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 101/2017/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức có hiệu lực từ ngày 10/12/2021.
  • 08:00 | 19/10/2021 Từ ngày 01/01/2022, Thông tư 88/2021/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán cho các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có hiệu lực thi hành.
  • 16:00 | 18/10/2021 Thông tư liên tịch 01/2021/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP quy định quan hệ phối hợp trong việc thực hiện trình tự, thủ tục hoãn, miễn chấp hành án phạt tù có hiệu lực từ 01/10/2021.
  • 18:00 | 16/10/2021 Thông tư 89/2021/TT-BTC ngày 11/10/2021 quy định quản lý, kiểm soát cam kết chi ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn