Trợ cấp thôi việc khi DNNN cổ phần hóa

28/12/2012 15:55 PM

Người lao động (NLĐ) khi chấm dứt hợp đồng do DNNN cổ phần hóa được hưởng trợ cấp thôi việc theo quy định tại Thông tư 33/2012/TT-BLĐTBXH.

Ms. Kim Cương
Theo đó, để hưởng trợ cấp thôi việc, NLĐ phải thỏa những điều kiện về hợp đồng lao động, thẩm quyền giao kết hợp đồng…

Thời gian được tính để hưởng trợ cấp là thời gian làm việc trừ thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp, và được tính theo năm. 01 đến dưới 06 tháng làm tròn thành nửa năm; từ đủ 06 tháng đến 12 tháng làm tròn thành một năm.

So với quy định cũ, Thông tư 33 quy định chi tiết hơn những văn bản cần phải áp dụng: Điều 42 Bộ luật Lao động, Nghị định 44/2003/NĐ-CP, Thông tư 21/2003/TT-BLĐTBXH và Thông tư 17/2009/TT-BLĐTBXH.

Từ sau ngày 01/05/2013, chế độ này sẽ được thực hiện theo quy định của Bộ luật lao động 2012.

Thông tư 33/2012/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ ngày 05/02/2013.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,509

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 10:40 | 26/10/2021 Thông tư 91/2021/TT-BTC sửa đổi Thông tư 191/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đánh giá trữ lượng khoáng sản và lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản.
  • 16:00 | 23/10/2021 Thông tư 87/2021/TT-BTC quy định về giao dịch điện tử trong hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước, có hiệu lực từ 01/12/2021.
  • 08:00 | 22/10/2021 Công văn 8938/BYT-DP ngày 21/10/2021 hướng dẫn quy trình xác minh thông tin và tiêm chủng vắc xin COVID-19.
  • 07:45 | 21/10/2021 Nghị quyết 406/NQ-UBTVQH15 ngày 19/10/2021 về giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch COVID-19.
  • 17:00 | 20/10/2021 Quyết định 612/QĐ-UBDT ngày 16/9/2021 phê duyệt danh sách các thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025.
  • 16:15 | 19/10/2021 Công văn 4726/BGDĐT-GDTC ngày 15/10/2021 về việc tổ chức hoạt động dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục.
  • 13:15 | 19/10/2021 Nghị định 89/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 101/2017/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức có hiệu lực từ ngày 10/12/2021.
  • 08:00 | 19/10/2021 Từ ngày 01/01/2022, Thông tư 88/2021/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán cho các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có hiệu lực thi hành.
  • 16:00 | 18/10/2021 Thông tư liên tịch 01/2021/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP quy định quan hệ phối hợp trong việc thực hiện trình tự, thủ tục hoãn, miễn chấp hành án phạt tù có hiệu lực từ 01/10/2021.
  • 18:00 | 16/10/2021 Thông tư 89/2021/TT-BTC ngày 11/10/2021 quy định quản lý, kiểm soát cam kết chi ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn