Trường hợp không cần nộp giấy kiểm dịch

18/10/2012 18:50 PM

Khi việc kiểm dịch xuất phát từ yêu cầu của chủ hàng xuất khẩu, hoặc khi không có thông báo của Bộ NN&PTNT và cơ quan kiểm dịch thì chủ hàng không cần nộp giấy chứng nhận kiểm dịch.

Trọng Hiền
Đó là hướng dẫn tại Công văn 5662/TCHQ-GSQL của Tổng Cục Hải Quan ngày 16/10/2012 về việc thông quan hàng hóa xuất khẩu có nguồn gốc thực vật.

Như vậy, chủ hàng hóa xuất khẩu chỉ phải nộp giấy chứng nhận kiểm dịch cho cơ quan hải quan trong các trường hợp sau:

Có thông báo kiểm dịch của Bộ Nông nghiệp hoặc cơ quan kiểm dịch đối với hàng hóa phải kiểm dịch theo điều ước quốc tế mà nước ta tham gia hoặc theo yêu cầu của nước nhập khẩu.

Hợp đồng mua bán hàng hóa xuất khẩu có yêu cầu phải kiểm dịch.

Công văn có hiệu lực từ ngày ban hành.

Chia sẻ bài viết lên facebook 1,600

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 11:50 | 18/11/2019 Từ 01/01/2020, Nghị định 90/2019/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động có hiệu lực thi hành.
  • 11:45 | 18/11/2019 Từ 01/01/2020, Thông tư 14/2019/TT-BNV Quy định tặng Kỷ niệm chương về các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ có hiệu lực thi hành.
  • 11:40 | 18/11/2019 Thủ tướng ban hành Chỉ thị 26/CT-TTg ngày 15/11/2019 về tăng cường chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính.
  • 10:30 | 18/11/2019 Thông tư 23/2019/TT-BCT ngày 13/11/2019 quy định việc không áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường có xuất xứ từ các nước ASEAN.
  • 09:25 | 18/11/2019 Nghị định 84/2019/NĐ-CP quy định về quản lý phân bón có hiệu lực từ 01/01/2020.
  • 09:25 | 16/11/2019 Thông tư 19/2019/TT-NHNN ngày 05/11/2019 quy định mạng lưới hoạt động của tổ chức tài chính vi mô.
  • 09:25 | 16/11/2019 Từ 16/12/2019, Thông tư 17/2019/TT-NHNN hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Ngân hàng có hiệu lực thi hành.
  • 14:55 | 15/11/2019 Thông tư 27/2019/TT-BCT ngày 15/11/2019 quy định về danh mục phế liệu tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất, kinh doanh chuyển khẩu.
  • 10:50 | 15/11/2019 Quyết định 33/2019/QĐ-TTg ngày 14/11/2019 sửa đổi Quyết định 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo giai đoạn 2011-2015 (Chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg giai đoạn 2).
  • 10:25 | 15/11/2019 Nghị định 86/2019/NĐ-CP quy định mức vốn pháp định của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có hiệu lực thi hành từ 15/01/2019.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn