Tổng hợp điểm mới 11 Luật, Bộ luật có hiệu lực từ 01/01/2021

Ngừng tạm nhập tái xuất phủ tạng gia cầm

22/09/2012 17:08 PM

Từ 30/9/2012 Kể cả trường hợp đã được cấp giấy phép của bộ công thương, thương nhân cũng không được kinh doanh tạm nhập tái xuất các mặt hàng tiêu dùng đã qua sử dụng, các mặt hàng thực phẩm đông lạnh như phủ tạng, phủ phẩm gia cầm, gia súc bao gồm đầu, chân, cánh…

Ms.Thụy Hân

Đó là chỉ đạo của Bộ Công thương đối với tổng cục hải quan và các thương nhân kinh doanh tạm nhập tái xuất trong công văn số 8818/BCT-XNK ban hành ngày 17/09/2012 của Bộ Công thương về việc thực hiện Chỉ thị số 23/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Về các mặt hàng đông lạnh được phép kinh doanh tạm nhập tái xuất, hiện Bộ Công thương chưa ban hành danh mục cụ thể mà vẫn yêu cầu các thương nhân chờ đợi hướng dẫn từ Bộ trước khi tiếp tục thực hiện việc kinh doanh. Tương tự như thế là việc tạm nhập tái xuất các mặt hàng có thuế tiêu thụ đặc biệt (rượu, bia, thuốc lá điếu, xì gà), các mặt hàng bị cấm nhập khẩu, cấm xuất khẩu không nằm trong danh mục tạm ngừng kinh doanh tạm nhập tái xuất.

Chỉ đạo trên có hiệu lực ngay từ ngày ban hành.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,846

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 10:19 | 22/01/2021 Quyết định 457/QĐ-BYT về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Y tế.
  • 09:35 | 22/01/2021 Quyết định 63/QĐ-BXD ngày 19/01/2021 ban hành Chương trình hành động của ngành Xây dựng thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP và Nghị quyết 02/NQ-CP của Chính phủ.
  • 09:26 | 22/01/2021 Công văn 04/TANDTC-TH ngày 08/01/2021 về việc phối hợp tăng cường các biện pháp phòng ngừa tội phạm giết người.
  • 09:00 | 22/01/2021 Công văn 02/TANDTC-TH ngày 07/01/2021 về việc phối hợp thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm.
  • 07:42 | 22/01/2021 Thông tư 04/2021/TT-BTC ngày 15/01/2021 hướng dẫn chi tiết về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.
  • 07:16 | 22/01/2021 Nghị quyết 06/NQ-CP ngày 21/01/2021 ban hành Chương trình hành động tiếp tục thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và BVMT theo Kết luận 56-KL/TW.
  • 07:00 | 22/01/2021 Quyết định 56/QĐ-BNV ngày 21/01/2021 về việc công bố Danh mục VBQPPL hết hiệu lực toàn bộ và một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước.
  • 14:15 | 21/01/2021 Quyết định 01/QĐ-LĐTBXH ngày 04/01/2021 ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP và Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2021.
  • 13:14 | 21/01/2021 Thông tư 03/2021/TT-BTC hướng dẫn về miễn, giảm thuế TNDN đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ quy định tại Nghị định 13/2019/NĐ-CP.
  • 11:43 | 21/01/2021 Quyết định 52/QĐ-BNV ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn