Chính sách tiền lương có hiệu lực từ tháng 03/2021

Quy chế mới về mã chứng khoán

01/09/2012 09:22 AM

Vừa qua, Tổng Giám đốc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đã ban hành Quyết định 149/QĐ-VSD về Quy chế cấp mã chứng khoán trong nước và cấp mã số định danh chứng khoán quốc tế tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

Lệ Chiêu

Theo đó VSD sẽ thực hiện việc bảo lưu mã chứng khoán theo đề nghị của tổ chức phát hành (TCPH) là công ty đại chúng, hoặc cung cấp mã chứng khoán tạm thời cho các trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, tín phiếu theo đề nghị của TCPH.

Trong các quy định cụ thể liên quan đến mã chứng khoán, Quy chế mới có thêm mã trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh bao gồm 9 ký tự. Trong đó Ký hiệu trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh: 1 ký tự là chữ B; Ký hiệu TCPH: 3 ký tự là chữ cái in hoa là tên viết tắt của TCPH; Năm phát hành: 2 ký tự là ký tự số thể hiện 2 số cuối của năm phát hành;  Số thứ tự trái phiếu đăng ký tại VSD trong năm: 3 ký tự là ký tự số.

Riêng mã chứng khoán của trái phiếu công ty, Quy chế phân biệt mã trái phiếu niêm yết, đăng ký giao dịch tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và mã trái phiếu niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM. Hai mã này chênh lệch nhau 1 ký tự ở  số thứ tự trái phiếu đăng ký tại VSD. Ngoài ra Quy chế cũng có nêu quy định cụ thể về mã chứng khoán đối với tín phiếu.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ban hành và thay thế quyết định 25/QĐ-VSD năm 2010.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 4,499

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 17:00 | 05/03/2021 Nghị định 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.
  • 14:00 | 05/03/2021 Quyết định 1464/QĐ-BYT NGÀY 05/3/2021 về việc Ban hành Hướng dẫn tiếp nhận, bảo quản, phân phối và sử dụng vắc xin phòng COVID-19.
  • 13:15 | 04/03/2021 Thông tư 04/2021/TT-BGTVT ngày 26/02/2021 quy định về điều kiện cơ sở đào tạo, nghiên cứu được tổ chức thực hiện các chương trình bồi dưỡng viên chức ngành Giao thông vận tải.
  • 09:21 | 04/03/2021 Nghị quyết 28/NQ-CP ngày 03/3/2021 ban hành chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030.
  • 09:11 | 04/03/2021 Nghị định 16/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định mức thu, trình tự, thủ tục thu, nộp, việc quản lý, sử dụng chi phí hòa giải, đối thoại tại Tòa án và thù lao Hòa giải viên tại Tòa án.
  • 16:20 | 02/03/2021 Thông tư 17/2021/TT-BTC sửa đổi Thông tư 14/2015/TT-BTC hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra ATTP đối với hàng hóa xuất nhập khẩu.
  • 15:13 | 02/03/2021 Thông tư 09/2020/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2020 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động chưa thành niên.
  • 10:20 | 02/03/2021 Nghị định 14/2021/NĐ-CP ngày 01/3/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về chăn nuôi.
  • 10:10 | 02/03/2021 Nghị định 13/2021/NĐ-CP quy định về đối thoại với thanh niên; cơ chế, chính sách và biện pháp thực hiện chính sách đối tượng với thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi.
  • 08:00 | 02/03/2021 Quyết định 01/2021/QĐ-KTNN ngày 24/02/2021 ban hành Quy định khiếu nại, khởi kiện và trả lời kiến nghị trong hoạt động kiểm toán Nhà nước.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn