Trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại kiểm toán nhà nước

03/03/2021 09:05 AM

Kiểm toán nhà nước ban hành Quyết định 01/2021/QĐ-KTNN về Quy định khiếu nại, khởi kiện và trả lời kiến nghị trong hoạt động kiểm toán nhà nước.

Thục Uyên

Theo đó, trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại kiểm toán bao gồm các bước như sau:

- Bước đầu thụ lý giải quyết khiếu nại kiểm toán, trong 10 ngày kể từ ngày nhận đơn khiếu nại:

Nếu không thụ lý thì trả lời bằng văn bản có nêu lý do cho người khiếu nại; nếu dự kiến thụ lý thì báo cáo lãnh đạo, nghiên cứu phương án xử lý, nếu người khiếu nại rút đơn thì đình chỉ, nếu không rút đơn thì ra thông báo thụ lý.

- Xác minh nội dung khiếu nại;

- Tham khảo ý kiến tư vấn trong việc giải quyết khiếu nại;

- Tổ chức đối thoại;

- Dự thảo quyết định giải quyết khiếu nại kiểm toán;

- Quyết định giải quyết khiếu nại kiểm toán;

- Điều chỉnh và gửi báo cáo kiểm toán, thông báo kết quả kiểm toán, thông báo kết luận, kiến nghị đã điều chỉnh cho người khiếu nại, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan;

- Gửi, công khai quyết định giải quyết khiếu nại kiểm toán.

Quyết định 01/2021/QĐ-KTNN có hiệu lực từ ngày 10/4/2021 và thay thế Quyết định 03/2016/QĐ-KTNN ngày 28/07/2016.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 485

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 07:20 | 12/04/2021 Thông tư 02/2021/TT-BKHCN quy định tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể các tổ chức khoa học và công nghệ công lập.
  • 16:35 | 09/04/2021 Thông tư 11/2021/TT-BGDĐT ban hành Chương trình và thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên tiểu học.
  • 16:35 | 09/04/2021 Thông tư 12/2021/TT-BGDĐT ban hành Chương trình và thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên trung học cơ sở, trung học phổ thông.
  • 13:32 | 08/04/2021 Thông tư 23/2021/TT-BTC hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá.
  • 09:00 | 08/04/2021 Công văn 881/BHXH-CSXH về việc giải quyết vướng mắc trong thực hiện Bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với Phó Chỉ huy trưởng Quân sự xã, Phó Trưởng Công an xã và người làm việc theo hợp đồng lao động tại Ủy ban nhân dân cấp xã.
  • 08:55 | 08/04/2021 Thông tư 10/2021/TT-BGDĐT về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm giáo dục thường xuyên.
  • 07:35 | 08/04/2021 Thông tư 09/2021/TT-BGDĐT quy định về quản lý và tổ chức dạy học trực tuyến.
  • 10:45 | 07/04/2021 Thông tư 08/2021/TT-BGDĐT Ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học.
  • 11:35 | 06/04/2021 Thông tư 02/2021/TT-TTCP quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.
  • 11:27 | 06/04/2021 Thông tư 22/2021/TT-BTC quy định về thành lập, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ chế hoạt động của Hội đồng giám sát xổ số.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn