Sắp tới sẽ sửa đổi Luật Công chứng 2014

25/01/2021 14:31 PM

Ngày 19/01/2021, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 71/QĐ-BTP về chương trình hành động của Bộ Tư pháp thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP và Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2021.

Quý Nguyễn

Theo đó, một trong những nhiệm vụ của Bộ Tư pháp được đề cập đó là:

- Tổng kết 05 năm thi hành Luật Công chứng 2014.

- Chuẩn bị các điều kiện và đề xuất sửa đổi Luật Công chứng 2014 để khắc phục những vướng mắc, khó khăn trong thực tiễn thi hành.

Những nội dung này được yêu cầu thực hiện trong cả năm 2021.

Bên cạnh nhiệm vụ nêu trên thì Quyết định 71/QĐ-BTP cũng nêu những nhiệm vụ khác như:

- Xây dựng Nghị định hướng dẫn Luật Xử lý vi phạm hành chính thay thế cho Nghị định 81/2013/NĐ-CP (thời hạn thực hiện là tháng 4/2021).

- Xây dựng Nghị định về đăng ký biện pháp bảo đảm (thời hạn thực hiện là tháng 11/2021).

- Xây dựng đề án tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đặc thù cho người khuyết tật (thời hạn thực hiện là tháng 9/2021)…

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,181

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 06:43 | 17/04/2021 Nghị quyết 45/NQ-CP ngày 16/4/2021 về Phiên họp triển khai công việc của Chính phủ sau khi được kiện toàn tại Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khoá XIV.
  • 16:50 | 16/04/2021 Chỉ thị 11/CT-TTg ngày 16/4/2021 về việc tăng cường chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021 - 2025.
  • 15:35 | 15/04/2021 Quyết định 12/QĐ-BTC về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành/bị bãi bỏ trong lĩnh vực chứng khoán thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính.
  • 13:08 | 15/04/2021 Thông tư 56/2020/TT-BCT sửa đổi, bổ sung Thông tư 32/2018/TT-BCT quy định mẫu, quy cách, chế độ cấp phát, quản lý, sử dụng hộ hiệu, biển hiệu, phù hiệu, cơ hiệu, cấp hiệu, trang phục của lực lượng Quản lý thị trường.
  • 14:20 | 14/04/2021 Thông tư 26/2021/TT-BTC hướng dẫn công tác kế toán khi thực hiện chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần.
  • 13:10 | 14/04/2021 Thông tư 07/2021/TT-BGTVT quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực giao thông vận tải.
  • 13:10 | 14/04/2021 Quyết định 1062/QĐ-TCHQ về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng trang phục trong ngành Hải quan.
  • 15:30 | 13/04/2021 Thông tư 06/2021/TT-BGTVT Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải mức 5 đối với xe ô tô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới.
  • 09:25 | 13/04/2021 Thông tư 03/2021/TT-BKHĐT quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư.
  • 16:35 | 12/04/2021 Nghị định 47/2021/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Doanh nghiệp.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn