Chính sách tiền lương có hiệu lực từ tháng 03/2021

Hồ sơ ứng cử ĐBQH khóa XV, đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021-2026

22/01/2021 15:14 PM

Nội dung được đề cập tại Nghị quyết 41/NQ-HĐBCQG hướng dẫn mẫu hồ sơ ứng cử, mẫu phiếu bầu cử... đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Hoàng Thái

Theo đó, hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021–2026 gồm:

- Đơn ứng cử:

+ Đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội thực hiện theo mẫu số 01/HDBC -QH;

+ Đối với người ứng cử đại biểu HĐND thực hiện theo mẫu số 06/HĐBC -HĐND.

- Sơ yếu lý lịch có đóng dấu giáp lai và xác nhận cảu cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người ứng cử công tác hoặc UBND xã nơi người ứng cử cư trú:

+ Đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội thực hiện theo mẫu 02/HĐBC -QH;

+ Đối với người ứng cử đại biểu HĐND thực hiện theo mẫu 07/HĐBC -HĐND.

- Tiểu sử tóm tắt:

+ Đối với người ứng cử địa biểu Quốc hội thực hiện theo mẫu số 03/HĐBC -QH;

+ Đối với người ứng cử đại biểu HĐND thực hiện theo mẫu số 08/HĐBC -HĐND.

- Bản kể khai tài sản, thu nhập của người ứng cử;

- Mỗi bộ hồ sơ ứng cử của người ứng cử gửi kèm theo 03 ảnh chân dung màu, nền trắng, cỡ 4cm x 6cm (không kể ảnh dán trên sơ yếu lý lịch và tiểu sử tóm tắt).

Nghị quyết 41/NQ-HĐBCQG có hiệu lực từ ngày 18/01/2021.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 4,328

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 17:00 | 05/03/2021 Nghị định 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.
  • 14:00 | 05/03/2021 Quyết định 1464/QĐ-BYT NGÀY 05/3/2021 về việc Ban hành Hướng dẫn tiếp nhận, bảo quản, phân phối và sử dụng vắc xin phòng COVID-19.
  • 13:15 | 04/03/2021 Thông tư 04/2021/TT-BGTVT ngày 26/02/2021 quy định về điều kiện cơ sở đào tạo, nghiên cứu được tổ chức thực hiện các chương trình bồi dưỡng viên chức ngành Giao thông vận tải.
  • 09:21 | 04/03/2021 Nghị quyết 28/NQ-CP ngày 03/3/2021 ban hành chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030.
  • 09:11 | 04/03/2021 Nghị định 16/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định mức thu, trình tự, thủ tục thu, nộp, việc quản lý, sử dụng chi phí hòa giải, đối thoại tại Tòa án và thù lao Hòa giải viên tại Tòa án.
  • 16:20 | 02/03/2021 Thông tư 17/2021/TT-BTC sửa đổi Thông tư 14/2015/TT-BTC hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra ATTP đối với hàng hóa xuất nhập khẩu.
  • 15:13 | 02/03/2021 Thông tư 09/2020/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2020 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động chưa thành niên.
  • 10:20 | 02/03/2021 Nghị định 14/2021/NĐ-CP ngày 01/3/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về chăn nuôi.
  • 10:10 | 02/03/2021 Nghị định 13/2021/NĐ-CP quy định về đối thoại với thanh niên; cơ chế, chính sách và biện pháp thực hiện chính sách đối tượng với thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi.
  • 08:00 | 02/03/2021 Quyết định 01/2021/QĐ-KTNN ngày 24/02/2021 ban hành Quy định khiếu nại, khởi kiện và trả lời kiến nghị trong hoạt động kiểm toán Nhà nước.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn