Điều chỉnh mức giá tối đa của một số đơn vị máu toàn phần

19/11/2020 10:06 AM

Ngày 12/11/2020, Bộ Y tế ban hành Thông tư 17/2020/TT-BYT quy định giá tối đa và chi phí phục vụ cho việc xác định giá một đơn vị máu toàn phần, chế phẩm máu đạt tiêu chuẩn.

Thúy Vân

Theo đó, mức giá tối đa của một số đơn vị máu toàn phần được điều chỉnh cao hơn so với quy định hiện hành, đơn cử như:

- Máu toàn phần 30 ml (thể tích thực 35 ml, ±10%): Có giá tối đa là 110.000 đồng (hiện hành là 109.000 đồng).

- Máu toàn phần 50 ml (thể tích thực 55 ml, ±10%): Có giá tối đa là 158.000 đồng (hiện hành là 157.000 đồng).

- Máu toàn phần 100 ml (thể tích thực 115 ml, ±10%): Có giá tối đa là 292.000 đồng (hiện hành là 290.000 đồng).

- Máu toàn phần 150 ml (thể tích thực 170 ml, ±10%): Có giá tối đa là 421.000 đồng (hiện hành là 417.000 đồng).

- Máu toàn phần 200 ml (thể tích thực 225 ml, ±10%): Có giá tối đa là 510.000 đồng (hiện hành là 505.000 đồng).

- Máu toàn phần 250 ml (thể tích thực 285 ml, ±10%): Có giá tối đa là 647.000 đồng (hiện hành là 641.000 đồng).

- Máu toàn phần 350 ml (thể tích thực 395 ml, ±10%): Có giá tối đa là 767.000 đồng (hiện hành là 758.000 đồng).

- Máu toàn phần 450 ml (thể tích thực 510 ml, ±10%): Có giá tối đa là 870.000 đồng (hiện hành là 858.000 đồng).

Xem nội dung chi tiết tại Thông tư 17/2020/TT-BYT có hiệu lực từ ngày 01/01/2021.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 5,104

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 14:30 | 27/06/2022 Nghị định 10/2022/TT-BGTVT ngày 23/6/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 29/2018/TT-BGTVT quy định về việc kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông đường sắt.
  • 11:30 | 27/06/2022 Quyết định 1127/QĐ-BTTTT ngày 22/6/2022 về công bố các chỉ tiêu thuộc tiêu chí thông tin và truyền thông của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới
  • 08:30 | 27/06/2022 Thông tư 04/2022/TT-BTP ngày 21/6/2022 hướng dẫn về Hội đồng quản lý và tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành Tư pháp.
  • 02:00 | 27/06/2022 Nghị quyết 55/2022/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa.
  • 14:00 | 25/06/2022 Công văn 4359/TLĐ-QHLĐ ngày 16/6/2022 hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 17/2022/UBTVQH15 .
  • 08:00 | 25/06/2022 Nghị định 39/2022/NĐ-CP ngày 18/6/2022 về Quy chế làm việc của Chính phủ.
  • 07:38 | 25/06/2022 Nghị quyết 21-NQ/TW ngày 16/6/2022 về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.
  • 07:30 | 25/06/2022 Nghị quyết 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
  • 14:30 | 24/06/2022 Nghị định 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng.
  • 13:30 | 24/06/2022 Quyết định 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 về phê duyệt Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn