Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

Mới: Sửa đổi nhiều phụ lục, biểu mẫu về BHXH, BHYT tại QĐ 595

27/07/2018 14:06 PM

Quyết định 888/QĐ-BHXH có hiệu lực từ ngày 01/7/2018 đã sửa đổi, bổ sung nhiều phụ lục, biểu mẫu về BHXH, BHYT tại Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 như sau:

Kim Huệ

File Word biểu mẫu mới về BHXH, BHYT áp dụng từ ngày 01/7/2018

- Sửa đổi Phụ lục 1 - Các loại giấy tờ làm căn cứ cấp, ghi, điều chỉnh sổ BHXH:

+ Bãi bỏ Khoản 1.3, Mục 1, Phụ lục 01;

+ Sửa đổi, bổ sung Điểm a Khoản 1.2 Mục 1 – Phần hồ sơ chứng minh để xác nhận cộng nối thời gian nhưng không phải đóng BHXH:

“a) Hồ sơ kèm theo của người lao động có thời hạn ở nước ngoài theo Hiệp định của Chính phủ và của người đi làm đội trưởng, phiên dịch, cán bộ vùng do nước ngoài trả lương bao gồm:”

- Sửa đổi, bổ sung Phụ lục 03: Các loại giấy tờ làm căn cứ để cấp lại, ghi, điều chỉnh thẻ BHYT

- Sửa đổi, bổ sung nội dung hướng dẫn khai tại Mẫu TK1-TS: Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT.

Quyết định 888/QĐ-BHXH có hiệu lực từ ngày 01/7/2018.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 39,124

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 13:15 | 28/11/2020 Thông tư 31/2020/TT-BTTTT ngày 30/10/2020 ban hành Quy chế chứng thực của Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số quốc gia.
  • 09:30 | 28/11/2020 Công văn 3717/BHXH-CNTT ngày 25/11/2020 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc triển khai ứng dụng VssID.
  • 09:00 | 28/11/2020 Thông tư 100/2020/TT-BTC bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban hành và liên tịch ban hành trong các lĩnh vực: hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; phí, lệ phí...
  • 16:50 | 27/11/2020 Nghị quyết 129/2020/QH14 của Quốc hội về phân bổ ngân sách trung ương năm 2021.
  • 16:35 | 27/11/2020 Nghị quyết 128/2020/QH14 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2021.
  • 16:30 | 27/11/2020 Nghị quyết 133/2020/QH14 về Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.
  • 16:25 | 27/11/2020 Công văn 9895/VPCP-KGVX ngày 26/11/2020 về việc nghỉ Tết Âm lịch và Quốc khánh năm 2021 của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.
  • 16:20 | 27/11/2020 Nghị quyết 124/2020/QH14 của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.
  • 16:00 | 27/11/2020 Công văn 4415/BQP-TM ngày 25/11/2020 về việc triển khai thiết lập khu vực cấm bay, hạn chế bay đối với tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ.
  • 15:36 | 27/11/2020 Thông tư 15/2020/TT-NHNN ngày 20/11/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 26/2013/TT-NHNN ngày 05/12/2013 ban hành Biểu phí dịch vụ thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn