Nguyên tắc giám sát an toàn hệ thống thông tin

18/12/2017 13:50 PM

Ngày 15/11/2017, Bộ TT&TT ban hành Thông tư 31/2017/TT-BTTTT quy định hoạt động giám sát an toàn hệ thống thông tin.

Trần Trang

Theo đó, sẽ thực hiện việc giám sát an toàn hệ thống thông tin bằng phương thức trực tiếp hoặc gián tiếp và đảm bảo theo đúng nguyên tắc sau:

- Phải đảm bảo được thực hiện thường xuyên, liên tục.

- Phải chủ động theo dõi, phân tích, phòng ngừa nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn rủi ro, sự cố an toàn thông tin mạng.

- Phải đảm bảo hoạt động ổn định, bí mật cho thông tin được cung cấp, trao đối trong quá trình giám sát.
 
- Kết hợp hiệu quả giữa hoạt động giám sát của Bộ TT&TT với hoạt động giám sát của chủ quản hệ thống thông tin.

- Từng bước xây dựng khả năng liên thông giữa hệ thống giám sát Bộ TT&TT và hệ thống giám sát của hệ thống thông tin toàn quốc.

Thông tư 31/2017/TT-BTTTT có hiệu lực từ ngày từ ngày 15/01/2018.

Chia sẻ bài viết lên facebook 1,694

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 17:10 | 12/12/2019 Luật số 51/2019/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam có hiệu lực thi hành từ 01/7/2020.
  • 17:10 | 12/12/2019 Luật số 50/2019/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ có hiệu lực thi hành từ 10/01/2020.
  • 17:10 | 12/12/2019 Luật số 47/2019/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương có hiệu lực thi hành 01/7/2020.
  • 17:05 | 12/12/2019 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 có hiệu lực thi hành từ 01/01/2021.
  • 17:05 | 12/12/2019 Từ 01/7/2020, Luật Lực lượng dự bị động viên số 53/2019/QH14 có hiệu lực thi hành.
  • 17:05 | 12/12/2019 Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam số 49/2019/QH14 có hiệu lực thi hành từ 01/7/2020.
  • 17:05 | 12/12/2019 Từ 01/7/2020, Luật Dân quân tự vệ số 48/2019/QH14 có hiệu lực thi hành.
  • 17:05 | 12/12/2019 Từ 01/7/2020, Luật Thư viện số 46/2019/QH14 có hiệu lực thi hành.
  • 17:00 | 12/12/2019 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức số 52/2019/QH14 có hiệu lực thi hành từ 01/7/2020.
  • 17:00 | 12/12/2019 Từ 01/7/2020, Luật số 55/2019/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kiểm toán nhà nước có hiệu lực thi hành.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn