16 nhóm chỉ tiêu thống kê ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê

18/12/2017 09:05 AM

Đây là nội dung nổi bật tại Thông tư 05/2017/TT-BKHĐT về hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê.

Kiều Nga

Theo đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành danh mục 16 nhóm chỉ tiêu thống kê trong ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê; đơn cử một số nhóm chỉ tiêu như sau:

- Dân số (Tỷ số giới tính …);

- Lao động việc làm (Tỷ lệ lao động có việc làm so với tổng dân số hoặc theo số giờ thực tế trong tuần…);

- Doanh nghiệp, cơ sở kinh tế (Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới; giải thể; tỷ trọng doanh nghiệp nhỏ và vừa trong tổng số doanh nghiệp …);

- Đầu tư và xây dựng (Số doanh nghiệp đầu tư nước ngoài được cấp GCN đăng ký đầu tư; lao động, lợi nhuận, thuế và các khoản phải nộp ngân sách của các dự án đầu tư ra nước ngoài …);

- Giáo dục (Số năm đi học bình quân; kỳ vọng; chỉ tiêu cho giáo dục bình quân đầu người của hộ dân cư) …

Xem chi tiết nội dung (khái niệm, phương pháp tính, kỳ công bố, nguồn số liệu …) tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 05/2017/TT-BKHĐT (có hiệu lực từ ngày 15/01/2018).

Chia sẻ bài viết lên facebook 1,366

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 17:10 | 12/12/2019 Luật số 51/2019/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam có hiệu lực thi hành từ 01/7/2020.
  • 17:10 | 12/12/2019 Luật số 50/2019/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ có hiệu lực thi hành từ 10/01/2020.
  • 17:10 | 12/12/2019 Luật số 47/2019/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương có hiệu lực thi hành 01/7/2020.
  • 17:05 | 12/12/2019 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 có hiệu lực thi hành từ 01/01/2021.
  • 17:05 | 12/12/2019 Từ 01/7/2020, Luật Lực lượng dự bị động viên số 53/2019/QH14 có hiệu lực thi hành.
  • 17:05 | 12/12/2019 Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam số 49/2019/QH14 có hiệu lực thi hành từ 01/7/2020.
  • 17:05 | 12/12/2019 Từ 01/7/2020, Luật Dân quân tự vệ số 48/2019/QH14 có hiệu lực thi hành.
  • 17:05 | 12/12/2019 Từ 01/7/2020, Luật Thư viện số 46/2019/QH14 có hiệu lực thi hành.
  • 17:00 | 12/12/2019 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức số 52/2019/QH14 có hiệu lực thi hành từ 01/7/2020.
  • 17:00 | 12/12/2019 Từ 01/7/2020, Luật số 55/2019/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kiểm toán nhà nước có hiệu lực thi hành.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn