Lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập

17/12/2011 14:40 PM

Ngày 15/12/2011, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã ban hành Thông tư số 39/2011/TT-NHNN quy định về kiểm toán độc lập (KTĐL) đối với tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh ngân hàng (NH) nước ngoài.

Ms. Khánh Ly

Thông tư quy định rõ, trước khi kết thúc năm tài chính, TCTD, chi nhánh NH nước ngoài phải lựa chọn tổ chức KTĐL theo quy định để kiểm toán báo cáo tài chính, hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ năm tài chính tiếp theo. Trường hợp tổ chức KTĐL đã được lựa chọn nằm trong DS không được kiểm toán cho năm tiếp theo do NHNN công bố, TCTD, chi nhánh NH nước ngoài phải lựa chọn một TCKT khác. Thời hạn lựa chọn tổ chức KTĐL thay thế tối đa không quá 30 ngày kể từ ngày NHNN công bố DS không được kiểm toán.

Theo đó, định kỳ hàng năm, TCTD, chi nhánh NH nước ngoài phải lựa chọn tổ chức KTĐL theo quy định để KTĐL 2 nội dung: báo cáo tài chính và hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ. Bên cạnh đó, NHNN có thể yêu cầu TCTD sử dụng một hoặc một số dịch vụ KTĐL khi xét thấy cần thiết (Ví dụ: TCTD có nguy cơ bị đặt vào tình trạng kiểm soát đặc biệt, TCTD được tổ chức lại...)

Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/01/2012, thay thế Quyết định 121/2005/QĐ-NHNN />

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,531

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 11:00 | 20/01/2022 Nghị định 12/2022/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, BHXH, người lao động Việt Nam ở nước ngoài theo hợp đồng.
  • 10:00 | 19/01/2022 Thông tư 02/2022/TT-BTC mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép môi trường.
  • 08:00 | 18/01/2022 Nghị quyết 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.
  • 10:00 | 17/01/2022 Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 hướng dẫn Luật Bảo vệ môi trường.
  • 11:00 | 15/01/2022 Nghị định 10/2022/NĐ-CP ngày 15/01/2022 quy định về lệ phí trước bạ.
  • 16:00 | 14/01/2022 Thông tư 37/2021/TT-BYT hướng dẫn chức năng, quyền hạn của Sở Y tế thuộc UBND tỉnh, thành phố và Phòng Y tế thuộc UBND huyện, quận, thị xã.
  • 08:00 | 13/01/2022 Nghị quyết 03/NQ-CP của Chính phủ về Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương và Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12/2021.
  • 08:00 | 12/01/2022 Nghị định 08/2022/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường có hiệu lực từ ngày 10/01/2022.
  • 07:40 | 12/01/2022 Công văn 245/VPCP-KGVX ngày 11/01/2022 của Văn phòng Chính phủ về việc nghỉ Tết Nguyên đán và Quốc khánh năm 2022 của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.
  • 08:00 | 11/01/2022 Thông tư 19/2021/TT-BLĐTBXH về Danh mục vùng đặc biệt khó khăn để xác định trường hợp nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn tuổi nghỉ hưu bình thường.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn