Tổng hợp điểm mới 11 Luật, Bộ luật có hiệu lực từ 01/01/2021

Lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập

17/12/2011 14:40 PM

Ngày 15/12/2011, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã ban hành Thông tư số 39/2011/TT-NHNN quy định về kiểm toán độc lập (KTĐL) đối với tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh ngân hàng (NH) nước ngoài.

Ms. Khánh Ly

Thông tư quy định rõ, trước khi kết thúc năm tài chính, TCTD, chi nhánh NH nước ngoài phải lựa chọn tổ chức KTĐL theo quy định để kiểm toán báo cáo tài chính, hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ năm tài chính tiếp theo. Trường hợp tổ chức KTĐL đã được lựa chọn nằm trong DS không được kiểm toán cho năm tiếp theo do NHNN công bố, TCTD, chi nhánh NH nước ngoài phải lựa chọn một TCKT khác. Thời hạn lựa chọn tổ chức KTĐL thay thế tối đa không quá 30 ngày kể từ ngày NHNN công bố DS không được kiểm toán.

Theo đó, định kỳ hàng năm, TCTD, chi nhánh NH nước ngoài phải lựa chọn tổ chức KTĐL theo quy định để KTĐL 2 nội dung: báo cáo tài chính và hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ. Bên cạnh đó, NHNN có thể yêu cầu TCTD sử dụng một hoặc một số dịch vụ KTĐL khi xét thấy cần thiết (Ví dụ: TCTD có nguy cơ bị đặt vào tình trạng kiểm soát đặc biệt, TCTD được tổ chức lại...)

Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/01/2012, thay thế Quyết định 121/2005/QĐ-NHNN />

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,170

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 13:06 | 27/01/2021 Nghị định 05/2021/NĐ-CP ngày 25/01/2021 về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay.
  • 12:30 | 27/01/2021 Quyết định 127/QĐ-TTg nga2y/01/2021 ban hành Chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng Trí tuệ nhân tạo đến năm 2030.
  • 08:33 | 27/01/2021 Quyết định 03/2021/QĐ-TTg ngày 25/01/2021 sửa đổi, bổ sung Quyết định 22/2019/QĐ-TTg ngày 26/6/2019 về thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp.
  • 08:22 | 27/01/2021 Thông tư 07/2021/TT-BTC quy định thời điểm nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa nhập khẩu trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu.
  • 07:00 | 27/01/2021 Thông tư 06/2021/TT-BCA ngày 23/01/2021 của Bộ Công an quy định về mẫu thẻ Căn cước công dân gắn chip.
  • 16:55 | 26/01/2021 Quyết định 126/QĐ-TTg ngày 26/01/2021 ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính sửa đổi.
  • 16:37 | 26/01/2021 Quyết định 118/QĐ-TTg ngày 25/01/2021 ban hành Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2030.
  • 10:00 | 26/01/2021 Thông tư 42/2020/TT-BGTVT ngày 31/12/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ quy chế An toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay.
  • 09:50 | 26/01/2021 Quyết định 120/QĐ-TTg phê duyệt Đề án "Thể chế hóa đầy đủ quyền sở hữu tài sản của tổ chức, cá nhân đã được quy định trong Hiến pháp năm 2013, bảo đảm quyền tài sản được giao dịch thông suốt, hiệu lực thực thi và bảo vệ có hiệu quả".
  • 09:30 | 26/01/2021 Nghị quyết 1177/NQ-UBTVQH14 bana hành Quy định về tổ chức đoàn của Quốc hội, UBTVQH, các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan thuộc UBTVQH, VPQH và Đoàn ĐBQH viếng người từ trần.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn