Tổng hợp điểm mới 12 Luật có hiệu lực từ ngày 01/7/2020

Ban hành mới mẫu giấy đề nghị vay vốn để đi xuất khẩu lao động

20/09/2017 09:31 AM

Vừa qua, Bộ LĐ-TB&XH ban hành Thông tư 24/2017/TT-BLĐTBXH sửa đổi Thông tư 45/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Nghị định 61/2015/NĐ-CP về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm.

Ngọc Liêu

Theo đó, một số biểu mẫu ban hành kèm theo Thông tư 45/2015/TT-BLĐTBXH đã được sửa đổi bao gồm:

- Mẫu 01b: Giấy đề nghị vay vốn hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm (cho vay người lao động thông qua hộ gia đình).

- Mẫu 02: Dự án vay vốn hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm.

- Mẫu 03b: Giấy đề nghị vay vốn đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động (cho vay người lao động thông qua hộ gia đình).

Ngoài ra, Thông tư 24 cũng sửa đổi một số nội dung quy định tại Điều 3, Điều 4 Thông tư 45.

Xem chi tiết nội dung sửa đổi và biểu mẫu thay thế tại Thông tư 24/2017/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ ngày 15/10/2017.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,676

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 15:45 | 08/07/2020 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức quốc hội số 65/2020/QH14 có hiệu lực thi hành từ 01/01/2021.
  • 15:45 | 08/07/2020 Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư số 64/2020/QH14 có hiệu lực từ 01/01/2021.
  • 15:45 | 08/07/2020 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 63/2020/QH14 có hiệu lực thi hành từ 01/01/2021.
  • 15:45 | 08/07/2020 Từ 01/01/2021, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 có hiệu lực thi hành.
  • 15:45 | 08/07/2020 Từ 01/01/2021, Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 có hiệu lực thi hành.
  • 15:45 | 08/07/2020 Từ 01/7/2021, Luật phòng, chống thiên tai và Luật đê điều số 60/2020/QH14 có hiệu lực thi hành.
  • 15:45 | 08/07/2020 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực thi hành từ 01/01/2021.
  • 15:45 | 08/07/2020 Luật Hòa giải, đối thoại tại tòa án số 58/2020/QH14 có hiệu lực thi hành từ 01/01/2021.
  • 15:45 | 08/07/2020 Từ 01/01/2021, Luật Thanh niên số 57/2020/QH14 có hiệu lực thi hành.
  • 15:45 | 08/07/2020 Từ 01/01/2021, Luật Giám định tư pháp sửa đổi số 56/2020/QH14 có hiệu lực thi hành.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn