Tổng hợp điểm mới 11 Luật, Bộ luật có hiệu lực từ 01/01/2021

Đấu thầu tập trung quốc gia đối với thuốc BHYT từ 01/01/2018

12/09/2017 09:02 AM

Đây là nội dung được ghi nhận tại Nghị quyết 84/NQ-CP về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 08 năm 2017.

Quý Tân

Theo đó, Bộ Y tế có trách nhiệm phối hợp với Bảo hiểm xã hội Việt Nam để triển khai việc đấu thầu tập trung quốc gia đối với thuốc bảo hiểm y tế bắt đầu từ 01/01/2018.

Đồng thời, cần tăng cường quản lý giá thuốc nhằm mục tiêu giảm từ 10 - 15% giá thuốc trong năm 2017, đặc biệt đối với thuốc biệt dược.

Ngoài ra, Chính phủ chỉ đạo thực hiện một số nội dung nổi bật như sau:

- Phấn đấu giảm 0.5% lãi suất cho vay từ nay đến cuối năm 2017.

- Các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tăng cường công tác chuẩn bị cho APEC 2017 và Bộ Công an đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối cho tuần lễ cấp cao APEC 2017.

- Xác định giá trị doanh nghiệp và sử dụng giá trị doanh nghiệp theo sổ sách kế toán để xây dựng phương án cổ phần hoá đối với Tổng công ty Điện lực Dầu khí và Công ty lọc hoá dầu Bình Sơn.

Xem thêm nội dung chỉ đạo tại Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 06/9/2017.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,262

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 10:19 | 22/01/2021 Quyết định 457/QĐ-BYT về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Y tế.
  • 09:35 | 22/01/2021 Quyết định 63/QĐ-BXD ngày 19/01/2021 ban hành Chương trình hành động của ngành Xây dựng thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP và Nghị quyết 02/NQ-CP của Chính phủ.
  • 09:26 | 22/01/2021 Công văn 04/TANDTC-TH ngày 08/01/2021 về việc phối hợp tăng cường các biện pháp phòng ngừa tội phạm giết người.
  • 09:00 | 22/01/2021 Công văn 02/TANDTC-TH ngày 07/01/2021 về việc phối hợp thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm.
  • 07:42 | 22/01/2021 Thông tư 04/2021/TT-BTC ngày 15/01/2021 hướng dẫn chi tiết về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.
  • 07:16 | 22/01/2021 Nghị quyết 06/NQ-CP ngày 21/01/2021 ban hành Chương trình hành động tiếp tục thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và BVMT theo Kết luận 56-KL/TW.
  • 07:00 | 22/01/2021 Quyết định 56/QĐ-BNV ngày 21/01/2021 về việc công bố Danh mục VBQPPL hết hiệu lực toàn bộ và một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước.
  • 14:15 | 21/01/2021 Quyết định 01/QĐ-LĐTBXH ngày 04/01/2021 ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP và Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2021.
  • 13:14 | 21/01/2021 Thông tư 03/2021/TT-BTC hướng dẫn về miễn, giảm thuế TNDN đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ quy định tại Nghị định 13/2019/NĐ-CP.
  • 11:43 | 21/01/2021 Quyết định 52/QĐ-BNV ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn