Chính sách tiền lương có hiệu lực từ tháng 03/2021

Nội dung đào tạo cấp chứng chỉ chuyên môn đại lý tàu biển

11/05/2017 10:36 AM

Đây là nội dung được đề cập tại Thông tư 13/2017/TT-BGTVT quy định về chứng chỉ chuyên môn đại lý tàu biển.

Quý Tân

Theo đó, nhân viên đại lý tàu biển để được cấp chứng chỉ chuyên môn đại lý tàu biển phải hoàn thành khóa đào tạo với nội dung như sau:

- Khối lượng kiến thức được chia thành 03 học phần với thời lượng thực học là 45 tiết.

- Mỗi học phần có thời lượng là 15 tiết học với nội dung cụ thể là:

+ Học phần I: Kiến thức pháp luật hàng hải, hải quan, biên phòng, kiểm dịch và các điều ước quốc tế liên quan;

+ Học phần II: Nghiệp vụ đại lý tàu biển;

+ Học phần III: Tiếng Anh chuyên ngành.

Trên cơ sở các nội dung đào tạo ở trên, Cục Hàng hải Việt Nam có trách nhiệm xây dựng và ban hành chương trình khung đào tạo nhân viên đại lý tàu biển.

Thông tư 13/2017/TT-BGTVT có hiệu lực ngày 01/7/2017.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,379

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 11:22 | 26/02/2021 Nghị quyết 21/NQ-CP ngày 26/2/2021 về mua và sử dụng vắc xin phòng COVID-19.
  • 07:40 | 26/02/2021 Thông tư 14/2021/TT-BTC ngày 18/02/2021 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí hải quan và lệ phí hàng hóa, phương tiện vận tải quá cảnh.
  • 16:50 | 25/02/2021 Quyết định 255/QĐ-TTg ngày 25/02/2021 về việc phê duyệt Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2025.
  • 16:45 | 25/02/2021 Quyết định 259/QĐ-TTg ngày 25/02/2021 phê duyệt Chương trình phát triển hạ tầng thương mại biên giới Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.
  • 14:28 | 25/02/2021 Thông tư 01/2021/TT-BTP ngày 03/02/2021 hướng dẫn Luật Công chứng.
  • 14:00 | 25/02/2021 Công văn 362/LĐTBXH-BHXH ngày 22/02/2021 thực hiện Nghị định 135/2020/NĐ-CP của Chính phủ về tuổi nghỉ hưu.
  • 13:22 | 25/02/2021 Thông tư 14/2020/TT-BLĐTBXH ngày 28/11/2020 hướng dẫn việc thực hiện các quy định về chăm sóc thay thế cho trẻ em.
  • 10:37 | 25/02/2021 Công văn 252/TTCP-C.IV ngày 19/2/2021 về việc kiểm soát tài sản, thu nhập.
  • 08:18 | 25/02/2021 Quyết định 766/QĐ-BNN-KTHT ngày 24/2/2021 ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định 1325/QĐ-TTg ngày 31/8/2020 phê duyệt Đề án Phát triển ngành muối giai đoạn 2021-2030.
  • 08:00 | 25/02/2021 Nghị định 12/2021/NĐ-CP ngày 24/2/2021 sửa đổi, bổ sung Nghị định 89/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Giá về thẩm định giá.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn