Sẽ ban hành Nghị định hướng dẫn Luật Dược 2016 trước 20/3/2017

Đây là một trong những chỉ đạo của Chính phủ được nêu ra tại Nghị quyết 30/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 02 năm 2017. Cụ thể:

Ms.Thúy Vy
Ms.Thúy Vy

- Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến Chính phủ và hoàn thiện dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Dược, trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành trước ngày 20/3/2017.

- Nghị định này phải bảo đảm sự phát triển bình đẳng giữa các loại hình doanh nghiệp dược, tăng cường quản lý nhà nước, chống độc quyền và thao túng thị trường thuốc.

- Giao Bộ Y tế chịu trách nhiệm quản lý nhà nước đối với thuốc, dược chất thuộc danh mục chất cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực cụ thể.

- Các quy định hiện hành không trái với Luật dược 2016 vẫn tiếp tục được áp dụng đến khi Nghị định hướng dẫn Luật dược 2016 có hiệu lực thi hành.

Nghị quyết 30/NQ-CP ban hành ngày 07/3/2017.

4,733

Xem nhiều nhất

Bình luận
3 lời bình
*
*
*
Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu khi bình luận

 

Tin mới
Các tin khác