Chính sách tiền lương có hiệu lực từ tháng 03/2021

Định mức đất xây dựng bệnh viện, rạp chiếu phim

27/02/2017 13:50 PM

Thông tư 01/2017/TT-BTNMT quy định về định mức sử dụng đất xây dựng cơ sở văn hóa, y tế, giáo dục - đào tạo, thể dục thể thao được Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành ngày 09/02/2017.

Thanh Phú

Theo đó, khi xây dựng cơ sở văn hóa, y tế, giáo dục - đào tạo, thể dục thể thao phải tuân theo định mức đất xây dựng của từng khu vực địa phương, đơn cử như:

- 01 bệnh viện đa khoa tại địa phương có dưới 100.000 người, quy mô từ 50 - 100 giường bệnh thì định mức đất xây dựng nằm trong khoảng từ 10.000 - 20.000 m2.

- Định mức đất xây dựng 01 rạp chiếu phim nằm trong khoảng 1.500 – 3.000 m2 đối với cấp huyện, từ 5.000 - 10.000 m2 đối với cấp tỉnh và từ 10.000 - 15.000 m2 đối với cấp trung ương.

- Khi xây 01 sân vận động, định mức đất nằm trong khoảng 6.000 - 7.000 m2 đối với cấp xã, 25.000 - 30.000 m2 đối với cấp huyện, từ 45.000 - 50.000 m2 đối với cấp tỉnh và từ 50.000 - 55.000 m2 đối với trung ương.

Thông tư 01/2017/TT-BTNMT có hiệu lực từ 30/3/2017.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,901

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 13:15 | 04/03/2021 Thông tư 04/2021/TT-BGTVT ngày 26/02/2021 quy định về điều kiện cơ sở đào tạo, nghiên cứu được tổ chức thực hiện các chương trình bồi dưỡng viên chức ngành Giao thông vận tải.
  • 09:21 | 04/03/2021 Nghị quyết 28/NQ-CP ngày 03/3/2021 ban hành chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030.
  • 09:11 | 04/03/2021 Nghị định 16/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định mức thu, trình tự, thủ tục thu, nộp, việc quản lý, sử dụng chi phí hòa giải, đối thoại tại Tòa án và thù lao Hòa giải viên tại Tòa án.
  • 16:20 | 02/03/2021 Thông tư 17/2021/TT-BTC sửa đổi Thông tư 14/2015/TT-BTC hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra ATTP đối với hàng hóa xuất nhập khẩu.
  • 15:13 | 02/03/2021 Thông tư 09/2020/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2020 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động chưa thành niên.
  • 10:20 | 02/03/2021 Nghị định 14/2021/NĐ-CP ngày 01/3/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về chăn nuôi.
  • 10:10 | 02/03/2021 Nghị định 13/2021/NĐ-CP quy định về đối thoại với thanh niên; cơ chế, chính sách và biện pháp thực hiện chính sách đối tượng với thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi.
  • 08:00 | 02/03/2021 Quyết định 01/2021/QĐ-KTNN ngày 24/02/2021 ban hành Quy định khiếu nại, khởi kiện và trả lời kiến nghị trong hoạt động kiểm toán Nhà nước.
  • 15:23 | 27/02/2021 Thông tư 13/2021/TT-BTC ngày 08/02/2021 sửa đổi Khoản 2 Điều 9 Thông tư 94/2018/TT-BTC ngày 05/10/2018 quy định cơ chế tài chính thực hiện Đề án Biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam.
  • 08:55 | 27/02/2021 Kế hoạch 15/KH-BCĐ138 ngày 26/02/2021 thực hiện công tác phòng, chống tội phạm ma túy năm 2021.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn