Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

Điều kiện dự thi cấp Chứng chỉ Kiểm toán viên nhà nước

30/11/2016 16:06 PM

Ngày 25/11/2016, Tổng Kiểm toán Nhà nước ký Quyết định 1894/QĐ-KTNN ban hành Quy chế thi cấp Chứng chỉ Kiểm toán nhà nước (KTNN).

Nguyễn Lời

Theo đó, người dự thi cấp Chứng chỉ phải có đủ các điều kiện sau:

- Là công chức đang giữ ngạch chuyên viên và tương đương trở lên được phân công thực hiện nhiệm vụ kiểm toán tại KTNN, chưa được cấp Chứng chỉ Kiểm toán viên Nhà nước;

- Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, được đơn vị cử tham dự kỳ thi;

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các ngành kiểm toán, kế toán, tài chính, ngân hàng, kinh tế, luật hoặc các chuyên ngành khác có liên quan trực tiếp đến hoạt động kiểm toán;

- Có Chứng chỉ bồi dưỡng chuyên môn ngạch kiểm toán viên;

- Đã có thời gian làm việc liên tục tối thiểu 04 năm trở lên theo chuyên ngành được đào tạo hoặc có thời gian làm nghiệp vụ kiểm toán ở KTNN tối thiểu 02 năm trở lên, không kể thời gian tập sự;

- Không trong thời gian xem xét kỷ luật hoặc đang trong thời gian bị kỷ luật.

Quyết định 1894/QĐ-KTNN thay thế Quyết định 13/QĐ-KTNN ngày 08/01/2014.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,058

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 20:00 | 21/10/2020 Nghị định 126/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 có hiệu lực từ 05/12/2020.
  • 16:00 | 21/10/2020 Nghị quyết 154/NQ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.
  • 09:45 | 21/10/2020 Thông tư 27/2020/TT-BCT quy định về nội dung, trình tự, thủ tục hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính và thực hiện các biện pháp nghiệp vụ của lực lượng Quản lý thị trường có hiệu lực từ ngày 01/12/2020.
  • 16:45 | 20/10/2020 Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ.
  • 16:00 | 20/10/2020 Quyết định 1523/QĐ-BKHĐT ngày 19/10/2020 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
  • 15:40 | 20/10/2020 Nghị định 124/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại.
  • 15:30 | 20/10/2020 Nghị định 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn.
  • 08:45 | 19/10/2020 Công điện 1640/CĐ-BCĐ ngày 15/10/2020 tăng cường quản lý người nhập cảnh trong các khu cách ly tập trung.
  • 16:30 | 16/10/2020 Thông tư 07/2020/TT-BVHTTDL ngày 15/10/2020 quy định nội dung tập huấn cho người lái phương tiện và nội dung hướng dẫn kỹ năng an toàn cho người tham gia hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước.
  • 16:20 | 16/10/2020 Thông tư 08/2020/TT-BLĐTBXH ngày 15/10/2020 hướng dẫn về bảo vệ việc làm của người tố cáo là người làm việc theo hợp đồng lao động.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn