Khung đào tạo trình độ đại học Hệ thống GDQD

08/11/2016 15:22 PM

Ngày 18/10/2016, Thủ tướng ban hành Quyết định 1981/QĐ-TTg phê duyệt Khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân.

Hồng Phương

Theo đó, khung đào tạo trình độ đại học quy định như sau:

- Định hướng: nghiên cứu (mục tiêu, nội dung theo hướng chuyên sâu về nguyên lý, lý thuyết cơ bản) và ứng dụng (mục tiêu, nội dung theo hướng phát triển kết quả nghiên cứu cơ bản, ứng dụng công nghệ).

- Yêu cầu: đảm bảo lượng kiến thức tối thiểu, năng lực người học sau tốt nghiệp.

- Tiêu chuẩn đầu vào: tốt nghiệp THPT; tốt nghiệp trình độ trung cấp, đã học và đạt yêu cầu về kiến thức văn hóa THPT; tốt nghiệp trình độ cao đẳng.

- Thời gian đào tạo: 03 đến 05 năm học tập trung đối với người đạt tiêu chuẩn đầu vào theo quy định, trừ trường hợp tốt nghiệp trình độ cao đẳng.

- Cơ hội học tập tiếp theo:

+ Học lên thạc sĩ theo hướng chuyên môn phù hợp hoặc chuyên môn khác nếu đáp ứng được điều kiện của chương trình đào tạo;

+ Được xét tuyển thẳng vào chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ đúng chuyên môn ở đại học nếu kết quả tốt nghiệp xuất sắc.

Quyết định 1981/QĐ-TTg có hiệu lực kể từ ngày ký.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,168

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 09:00 | 17/05/2022 Quyết định 1172/QĐ-BYT ngày 13/5/2022 hướng dẫn chẩn đoán, điều trị và phòng bệnh sán lá gan nhỏ do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
  • 09:00 | 17/05/2022 Công văn 498/DP-DT ngày 16/5/2022 về phòng, chống dịch COVID-19 đối với người nhập cảnh Việt Nam do Cục Y tế dự phòng ban hành
  • 08:00 | 17/05/2022 Quyết định 1155/QĐ-BHXH ngày 12/5/2022 về Quy chế quản lý hoạt động của tổ chức dịch vụ thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
  • 14:30 | 14/05/2022 Công điện 416/CĐ-TTg ngày 13/5/2022 về tạm dừng yêu cầu phải xét nghiệm virus SARS-CoV-2 trước khi nhập cảnh vào Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ điện
  • 08:30 | 14/05/2022 Thông tư 05/2022/TT-BKHĐT ngày 10/5/2022 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Kế hoạch và Đầu tư thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
  • 11:00 | 13/05/2022 Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 12/5/2022 về tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động và huy động nguồn lực của doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty trong phát triển kinh tế - xã hội do Chính phủ ban hành
  • 07:30 | 13/05/2022 Công văn 1399/LĐTBXH-VL ngày 04/5/2022 về tiếp nhận và giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
  • 15:00 | 12/05/2022 Quyết định 13/2022/QĐ-TTg ngày 09/5/2022 thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp do Thủ tướng Chính phủ ban hành
  • 07:30 | 12/05/2022 Thông tư 06/2022/TT-BGDĐT ngày 11/5/2022 hướng dẫn trang bị kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
  • 07:30 | 12/05/2022 Thông tư 01/2022/TT-VPCP ngày 02/5/2022 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ ban hành

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn