Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

Khung đào tạo trình độ đại học Hệ thống GDQD

08/11/2016 15:22 PM

Ngày 18/10/2016, Thủ tướng ban hành Quyết định 1981/QĐ-TTg phê duyệt Khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân.

Hồng Phương

Theo đó, khung đào tạo trình độ đại học quy định như sau:

- Định hướng: nghiên cứu (mục tiêu, nội dung theo hướng chuyên sâu về nguyên lý, lý thuyết cơ bản) và ứng dụng (mục tiêu, nội dung theo hướng phát triển kết quả nghiên cứu cơ bản, ứng dụng công nghệ).

- Yêu cầu: đảm bảo lượng kiến thức tối thiểu, năng lực người học sau tốt nghiệp.

- Tiêu chuẩn đầu vào: tốt nghiệp THPT; tốt nghiệp trình độ trung cấp, đã học và đạt yêu cầu về kiến thức văn hóa THPT; tốt nghiệp trình độ cao đẳng.

- Thời gian đào tạo: 03 đến 05 năm học tập trung đối với người đạt tiêu chuẩn đầu vào theo quy định, trừ trường hợp tốt nghiệp trình độ cao đẳng.

- Cơ hội học tập tiếp theo:

+ Học lên thạc sĩ theo hướng chuyên môn phù hợp hoặc chuyên môn khác nếu đáp ứng được điều kiện của chương trình đào tạo;

+ Được xét tuyển thẳng vào chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ đúng chuyên môn ở đại học nếu kết quả tốt nghiệp xuất sắc.

Quyết định 1981/QĐ-TTg có hiệu lực kể từ ngày ký.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,687

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 10:20 | 26/11/2020 Thông tư 94/2020/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư 307/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí quyền cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền.
  • 08:40 | 26/11/2020 Công văn 5077/BGDĐT-GDTC ngày 25/11/2020 về việc thực hiện nghiêm túc cài đặt và sử dụng ứng dụng “An toàn COVID-19”.
  • 08:30 | 26/11/2020 Quyết định 3767/QĐ-BGDĐT Ban hành Quy chế quản lý hoạt động đối ngoại của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
  • 08:00 | 26/11/2020 Công văn 9854/VPCP-KSTT ngày25/11/2020 về việc tích hợp, cung cấp dịch vụ cung cấp thông tin quy hoạch và cấp giấy phép xây dựng.
  • 14:20 | 25/11/2020 Thông tư 39/2020/TT-BTTTT ngày 24/11/2020 về việc quy định về quản lý đài truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông.
  • 10:30 | 25/11/2020 Quyết định 4912/QĐ-BYT ngày 24/11/2020 phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2021.
  • 10:20 | 25/11/2020 Quyết định 4886/QĐ-BYT ngày 23/11/2020 ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định 677/QĐ-TTg ngày 18/5/2017 về việc phê duyệt Đề án Phát triển Hệ tri thức Việt số hóa.
  • 09:45 | 25/11/2020 Công văn 4547/LĐTBXH-TCCB ngày 20/11/2020 thực hiện công tác quản lý hồ sơ công chức, viên chức.
  • 11:00 | 24/11/2020 Chỉ thị 24/CT-BYT ngày 24/11/2020 về việc tăng cường thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.
  • 07:00 | 24/11/2020 Quyết định 1907/QĐ-TTg ngày 23/11/2020 về việc phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về an toàn thông tin giai đoạn 2021 - 2025”.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn