09 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia liên quan đến nơi làm việc

08/08/2016 09:36 AM

Trong tuần đầu tháng 8 (từ ngày 01 - 06/8/2016), THƯ VIỆN PHÁP LUẬT cập nhật được 09 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCKTQG) liên quan đến nơi làm việc. Cụ thể như sau:

Thanh Hữu

1. QCKTQG về điện từ trường tần số cao - mức tiếp xúc cho phép điện từ trường tần số cao tại nơi làm việc ban hành kèm theo Thông tư 21/2016/TT-BYT (có hiệu lực từ ngày 01/12/2016).

2. QCKTQG về chiếu sáng - mức cho phép chiếu sáng nơi làm việc ban hành kèm theo Thông tư 22/2016/TT-BYT (có hiệu lực từ ngày 01/12/2016).

3. QCKTQG về bức xạ tử ngoại - mức tiếp xúc cho phép bức xạ tử ngoại tại nơi làm việc ban hành kèm theo Thông tư 23/2016/TT-BYT (có hiệu lực từ ngày 01/12/2016).

4. QCKTQG về tiếng ồn - mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc ban hành kèm theo Thông tư 24/2016/TT-BYT (có hiệu lực từ ngày 01/12/2016).

5. QCKTQG về điện từ trường tần số công nghiệp - mức tiếp xúc cho phép điện từ trường tần số công nghiệp tại nơi làm việc ban hành kèm theo Thông tư 25/2016/TT-BYT (có hiệu lực từ ngày 01/12/2016).

6. QCKTQG về vi khí hậu - giá trị cho phép vi khí hậu tại nơi làm việc ban hành kèm theo Thông tư 26/2016/TT-BYT (có hiệu lực từ ngày 01/12/2016).

7. QCKTQG về rung - giá trị cho phép tại nơi làm việc ban hành kèm theo Thông tư 27/2016/TT-BYT (có hiệu lực từ ngày 01/12/2016).

8. QCKTQG về bức xạ ion hóa - giới hạn liều tiếp xúc bức xạ ion hóa tại nơi làm việc ban hành kèm theo Thông tư 29/2016/TT-BYT (có hiệu lực từ ngày 01/12/2016).

9. QCKTQG về bức xạ tia X - giới hạn liều tiếp xúc bức xạ tia X tại nơi làm việc ban hành kèm theo Thông tư 30/2016/TT-BYT (có hiệu lực từ ngày 01/12/2016).

nơi làm việc

Ngoài ra, trong tuần qua THƯ VIỆN PHÁP LUẬT còn cập nhật được nhiều văn bản nổi bật khác, như là:

10. Hướng dẫn rõ về thời hạn đăng ký thuế khi kinh doanh

Theo Thông tư 95/2016/TT-BTC (có hiệu lực từ ngày 12/8/2016), tổ chức sản xuất kinh doanh có trách nhiệm đăng ký thuế trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày:

- Ghi trên Giấy phép, Quyết định thành lập; Giấy chứng nhận đăng ký đơn vị trực thuộc hoặc Giấy phép tương đương do cơ quan có thẩm quyền cấp.

- Ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do nước chung biên giới đất liền với Việt Nam cấp để mua, bán, trao đổi hàng hóa tại chợ biên giới, cửa khẩu, chợ trong khu kinh tế cửa khẩu Việt Nam.

- Phát sinh trách nhiệm khấu trừ và nộp thuế thay nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài; tổ chức nộp thay cho cá nhân theo hợp đồng, văn bản hợp tác kinh doanh.

- Ký hợp đồng nhận thầu đối với nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài kê khai nộp thuế trực tiếp.

- Ký hợp đồng, hiệp định dầu khí.

đăng ký thuế

11. Hướng dẫn cách tính tiền lương hưu tăng thêm

Thông tư 23/2016/TT-BLĐTBXH (có hiệu lực từ ngày 01/9/2016) hướng dẫn cụ thể cách tính lương tăng thêm và thời gian hưởng mức lương tăng thêm đối với các đối tượng nêu sau:

- Người bắt đầu hưởng lương hưu, trợ cấp hằng tháng trong thời gian từ ngày 01/01/2015 đến trước ngày 01/5/2016.

- Người có mức lương hưu, trợ cấp dưới 2.000.000 đồng/tháng.

- Giáo viên mầm non có mức lương hưu thấp hơn mức lương cơ sở.

Xem chi tiết từng ví dụ cụ thể về cách tính tiền lương hưu, trợ cấp đối với các trường hợp nêu trên TẠI ĐÂY.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 14,512

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 16:34 | 24/09/2021 Thông tư 75/2021/TT-BTC về quản lý tài chính thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030.
  • 11:00 | 24/09/2021 Thông tư 15/2021/TT-BYT sửa đổi Thông tư 15/2019/TT-BYT quy định đấu thầu thuốc tại cơ sở y tế công lập.
  • 09:46 | 24/09/2021 Hướng dẫn 06-HD/BTCTW năm 2021 một số nội dung về tuổi bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử.
  • 16:23 | 23/09/2021 Thông tư 14/2021/TT-BYT quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, xếp lương viên chức khúc xạ nhãn khoa.
  • 15:34 | 23/09/2021 Thông tư 20/2021/TT-BGTVT Quy chế phối hợp giữa doanh nghiệp được giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng hàng không với cơ quan thực hiện chức năng quản lý Nhà nước chuyên ngành hàng không.
  • 15:24 | 23/09/2021 Thông tư 09/2021/TT-BVHTTDL chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của thư viện công cộng tỉnh, Thành phố.
  • 07:27 | 23/09/2021 Nghị định 84/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 06/2019/NĐ-CP quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp.
  • 06:27 | 23/09/2021 Quyết định 1575/QĐ-TTg phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước của các cơ quan hành chính nhà nước và biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước năm 2022.
  • 07:38 | 22/09/2021 Công văn 4539/TCHQ-TXNK thực hiện quản lý việc hoàn thuế giá trị gia tăng.
  • 16:52 | 21/09/2021 Thông tư 25/2021/TT-BGDĐT hướng dẫn triển khai đào tạo trình độ tiến sĩ, thạc sĩ cho giảng viên đại học.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn