Tổng hợp điểm mới 12 Luật có hiệu lực từ ngày 01/7/2020

Triển khai mô hình Tòa gia đình và người chưa thành niên

13/04/2016 09:15 AM

Tòa án Nhân dân Tối cao vừa ban hành Công văn 99/TANDTC-PC để triển khai thực hiện việc tổ chức Tòa gia đình và người chưa thành niên.

Ms. Minh Nguyệt

Theo đó, việc tổ chức Tòa gia đình và người chưa thành niên ở Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Tòa án nhân dân cấp huyện sẽ căn cứ vào các yếu tố sau:

- Yêu cầu công việc và thực tế xét xử của mỗi Tòa án.

- Tùy thuộc vào biên chế của đội ngũ Thẩm phán, Thẩm tra viên, Thư ký của từng Tòa.

- Do Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao xem xét, quyết định.

Tòa gia đình và người chưa thành niên được thực hiện thống nhất trong cả nước và phải đáp ứng:

- Cơ sở vật chất: có phòng tư vấn – hòa giải; phòng trẻ em; phòng trợ giúp y tế và phòng xét xử thân thiện.

- Chuyên môn: phải nắm chắc các quy định của pháp luật về tư pháp người chưa thành niên, về hôn nhân và gia đình…

Công văn 99/TANDTC-PC được ban hành vào ngày 12/4/2016.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,048

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 15:45 | 08/07/2020 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức quốc hội số 65/2020/QH14 có hiệu lực thi hành từ 01/01/2021.
  • 15:45 | 08/07/2020 Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư số 64/2020/QH14 có hiệu lực từ 01/01/2021.
  • 15:45 | 08/07/2020 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 63/2020/QH14 có hiệu lực thi hành từ 01/01/2021.
  • 15:45 | 08/07/2020 Từ 01/01/2021, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 có hiệu lực thi hành.
  • 15:45 | 08/07/2020 Từ 01/01/2021, Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 có hiệu lực thi hành.
  • 15:45 | 08/07/2020 Từ 01/7/2021, Luật phòng, chống thiên tai và Luật đê điều số 60/2020/QH14 có hiệu lực thi hành.
  • 15:45 | 08/07/2020 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực thi hành từ 01/01/2021.
  • 15:45 | 08/07/2020 Luật Hòa giải, đối thoại tại tòa án số 58/2020/QH14 có hiệu lực thi hành từ 01/01/2021.
  • 15:45 | 08/07/2020 Từ 01/01/2021, Luật Thanh niên số 57/2020/QH14 có hiệu lực thi hành.
  • 15:45 | 08/07/2020 Từ 01/01/2021, Luật Giám định tư pháp sửa đổi số 56/2020/QH14 có hiệu lực thi hành.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn