Có thể khai thác cơ sở dữ liệu về nhà ở, BĐS qua Internet

07/12/2015 16:36 PM

Nội dung này được đề cập tại Nghị định 117/2015/NĐ-CP quy định xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản (BĐS).

Hoàng Hiệp
Theo đó, việc khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu (CSDL) về nhà ở và thị trường BĐS được thực hiện thông qua các hình thức sau:

- Qua mạng Internet.

- Qua trang thông tin điện tử do cơ quan quản lý CSDL về nhà ở và thị trường BĐS quy định.

- Qua mạng chuyên dùng.

- Thông qua phiếu yêu cầu hoặc văn bản yêu cầu.

- Bảng hợp đồng giữa cơ quan quản lý CSDL về nhà ở và thị trường BĐS và bên khai thác, sử dụng dữ liệu về nhà ở và thị trường BĐS theo quy định pháp luật.

Cơ quan, tổ chức, cá nhân được  quyền yêu cầu cung cấp thông tin về nhà ở và thị trường BĐS nhằm phục vụ mục đích chính đáng của mình và phải trả phí dịch vụ trừ cơ quan tham gia xây dựng và duy trì CSDL về nhà ở, BĐS; cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Nghị đinh 117/2015/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/01/2016.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,982

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 08:00 | 18/01/2022 Nghị quyết 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.
  • 10:00 | 17/01/2022 Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 hướng dẫn Luật Bảo vệ môi trường.
  • 11:00 | 15/01/2022 Nghị định 10/2022/NĐ-CP ngày 15/01/2022 quy định về lệ phí trước bạ.
  • 16:00 | 14/01/2022 Thông tư 37/2021/TT-BYT hướng dẫn chức năng, quyền hạn của Sở Y tế thuộc UBND tỉnh, thành phố và Phòng Y tế thuộc UBND huyện, quận, thị xã.
  • 08:00 | 13/01/2022 Nghị quyết 03/NQ-CP của Chính phủ về Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương và Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12/2021.
  • 08:00 | 12/01/2022 Nghị định 08/2022/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường có hiệu lực từ ngày 10/01/2022.
  • 07:40 | 12/01/2022 Công văn 245/VPCP-KGVX ngày 11/01/2022 của Văn phòng Chính phủ về việc nghỉ Tết Nguyên đán và Quốc khánh năm 2022 của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.
  • 08:00 | 11/01/2022 Thông tư 19/2021/TT-BLĐTBXH về Danh mục vùng đặc biệt khó khăn để xác định trường hợp nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn tuổi nghỉ hưu bình thường.
  • 08:00 | 11/01/2022 Thông tư 36/2021/TT-BLĐTBXH ngày 31/12/2021 về mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội.
  • 08:00 | 10/01/2022 Nghị định 04/2022/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; tài nguyên nước và khoáng sản; khí tượng thủy văn; đo đạc và bản đồ.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn