Điểm tin nổi bật tuần qua: Hướng dẫn mới về con dấu DN

26/10/2015 08:22 AM

Trong tuần qua (từ ngày 19/10 – 24/10/2015), THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã cập nhật được nhiều văn bản mới nổi bật trong các lĩnh vực doanh nghiệp, thương mại, ngân hàng, thuế, phí, lệ phí…

Khánh Vi

Cụ thể như sau:

1. Hướng dẫn quản lý và sử dụng con dấu doanh nghiệp

Từ ngày 08/12/2015, Nghị định 96/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật doanh nghiệp 2014 có hiệu lực.

Theo đó, con dấu doanh nghiệp (DN) được quản lý và sử dụng như sau:

- Các DN đã thành lập trước 01/07/2015 tiếp tục sử dụng con dấu đã được cấp mà không phải thông báo mẫu con dấu cho cơ quan đăng ký kinh doanh.

Trường hợp DN làm thêm con dấu, thay đổi màu mực dấu thì thực hiện thủ tục thông báo mẫu con dấu theo quy định về đăng ký DN.

- Trường hợp DN đã thành lập trước 01/7/2015 làm con dấu mới theo quy định tại Nghị định này thì phải nộp lại con dấu và Giấy chứng nhận (GCN) đăng ký mẫu dấu cho cơ quan công an nơi đã cấp GCN đăng ký mẫu dấu.

Cơ quan công an cấp giấy biên nhận đã nhận lại con dấu tại thời điểm tiếp nhận lại con dấu của DN.

- Trường hợp DN đã thành lập trước 01/7/2015 bị mất con dấu, mất GCN đăng ký mẫu dấu thì DN được làm con dấu theo quy định tại Nghị định này.

Đồng thời, thông báo việc mất con dấu, mất GCN đăng ký mẫu dấu cho cơ quan công an nơi đã cấp GCN đăng ký mẫu dấu.

Nghị định 96/2015/NĐ-CP thay thế Nghị định 102/2010/NĐ-CP .

2. Thay đổi lệ phí cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài

Thông tư 157/2015/TT-BTC quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực, giấy tờ về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam có hiệu lực từ ngày 23/11/2015.

Theo đó, lệ phí cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài có những thay đổi như sau:

- Lệ phí cấp thẻ tạm trú có thời hạn từ 01 năm đến không quá 02 năm: tăng từ 100 USD lên 145 USD.

- Lệ phí cấp thẻ tạm trú có thời hạn từ 02 năm đến không quá 05 năm là 155 USD.

- Lệ phí cấp thẻ tạm trú đối với người nước ngoài được Cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài cấp thị thực nhiều lần ký hiệu LĐ, ĐT thời hạn trên 01 năm: 5 USD.

Ngoài ra, lệ phí gia hạn tạm trú của người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài là 10 USD.

Thông tư 157/2015/TT-BTC thay thế các Thông tư 66/2009/TT-BTC ; Thông tư 113/2009/TT-BTC ;  Thông tư 97/2011/TT-BTC ; Thông tư 190/2012/TT-BTC .

3. Hướng dẫn quản lý, sử dụng ô tô trong cơ quan nhà nước

Thông tư 159/2015/TT-BTC hướng dẫn Quyết định 32/2015/QĐ-TTg quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Theo đó, việc thay thế xe ô tô quy định tại Điều 8 Quyết định 32/2015/QĐ-TTg được thực hiện khi đáp ứng một trong các điều kiện sau:

- Xe ô tô đã sử dụng vượt quá thời gian 15 năm theo Thông tư 162/2014/TT-BTC mà không thể tiếp tục sử dụng hoặc bị hư hỏng mà không đảm bảo an toàn khi vận hành theo kiểm định của cơ quan chức năng.

- Xe ô tô đã sử dụng ít nhất 250.000 km (với miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng hải đảo và vùng đặc biệt khó khăn là 200.000 km) mà không thể tiếp tục sử dụng hoặc bị hư hỏng mà không đảm bảo an toàn khi vận hành theo kiểm định của cơ quan chức năng.

- Xe ô tô đã được cấp có thẩm quyền quyết định điều chuyển cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị, Ban quản lý dự án khác quản lý, sử dụng theo quy định pháp luật.

Thông tư 159/2015/TT-BTC có hiệu lực kể từ ngày 30/11/2015.

4. Đảm bảo an toàn bí mật khi sử dụng chứng thư số ngành Thuế

Ngày 19/10/2015, Tổng Cục Thuế ban hành Quyết định 1984/QĐ-TCT về Quy chế tạm thời quản lý và sử dụng chứng thư số, dịch vụ chứng thực chữ ký số trong ngành Thuế.

Theo đó, đảm bảo an toàn, bí mật khi sử dụng chứng thư số, dịch vụ chữ ký số được quy định như sau:

- Khóa bí mật phải được lưu trên thiết bị lưu khóa bí mật, không giao thiết bị lưu khóa bí mật cho người khác.

- Lưu ở nơi an toàn, bí mật. Trong trường hợp chứng thư số của cơ quan, tổ chức lưu trên thiết bị lưu khóa bí mật (token) thì phải giao cho bộ phận Văn thư chịu trách nhiệm quản lý và được để ở trụ sở cơ quan, trong tủ khóa.

- Chứng thư số của cơ quan, tổ chức dùng để ký tự động phải lưu trên thiết bị ký số chuyên dụng (HSM) của Tổng cục Thuế.

- Thực hiện quản lý và sử dụng thiết bị lưu khóa bí mật theo chế độ quản lý bí mật nhà nước ở cấp độ “Tối mật”.

- Thay đổi và quản lý mật khẩu truy cập chứng thư số theo quy định của ngành Thuế.

Quyết định 1984/QĐ-TCT có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

5. Thanh toán trong hoạt động thương mại biên giới

Ngày 20/10/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 52/2015/QĐ-TTg về quản lý hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung biên giới.

Theo đó, hoạt động thương mại biên giới được thanh toán bằng ngoại tệ tự do chuyển đổi, đồng Việt Nam hoặc đồng tiền của nước có chung biên giới theo các phương thức sau:

- Thanh toán qua ngân hàng.

- Thanh toán không dùng tiền mặt.

Bao gồm: bù trừ giữa hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu với hàng hóa, dịch vụ nhập khẩu; thông qua tài khoản phù hợp với quy định pháp luật hiện hành của Việt Nam; thanh toán trực tiếp vào tài khoản của thương nhân tại ngân hàng khu vực cửa khẩu, lối mở biên giới của Việt Nam.

- Thanh toán bằng tiền mặt.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có trách nhiệm hướng dẫn thực hiện thanh toán trong hoạt động thương mại biên giới.

Quyết định 52/2015/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 01/01/2016, thay thế Quyết định  254/2006/QĐ-TTg và Quyết định  139/2009/QĐ-TTg .

6. Thời hạn hợp đồng dầu khí

Theo Nghị định 95/2015/NĐ-CP , thời hạn hợp đồng dầu khí được quy định như sau:

- Trường hợp hợp đồng dầu khí chỉ quy định thời hạn chung, không phân biệt thời hạn đối với dầu và khí, thời hạn đó sẽ được áp dụng cho cả dầu và khí.

- Trường hợp hợp đồng dầu khí chỉ quy định thời hạn đối với khí nhưng có cả phát hiện dầu trong diện tích hợp đồng, thời hạn hợp đồng dầu khí đối với dầu không quá 25 năm, riêng đối với các dự án khuyến khích đầu tư dầu khí, thời hạn hợp đồng đối với dầu không quá 30 năm.

- Trường hợp hợp đồng dầu khí chỉ quy định thời hạn đối với dầu nhưng có phát hiện khí trong diện tích hợp đồng, thời hạn hợp đồng dầu khí đối với khí không quá 30 năm.

- Trường hợp hợp đồng dầu khí quy định cụ thể cả thời hạn đối với dầu và với khí, thời hạn hợp đồng dầu khí được áp dụng theo quy định trong hợp đồng.

7. Quy định về cấp, hủy bỏ mã ngân hàng

Theo Thông tư 17/2015/TT-NHNN quy định về hệ thống mã ngân hàng dùng trong hoạt động, nghiệp vụ ngân hàng, việc cấp, hủy bỏ mã ngân hàng được thực hiện theo 05 nguyên tắc sau:

- Mã ngân hàng cấp duy nhất cho mỗi đơn vị thuộc đối tượng được cấp mã ngân hàng quy định tại Khoản 1 Điều 2 Thông tư này.

- Mã ngân hàng không thay đổi và ổn định trong suốt quá trình đơn vị được cấp mã tồn tại thực tế.

- Mã ngân hàng đã cấp không sử dụng lại cho đơn vị khác.

- Việc cấp mã ngân hàng thực hiện khi đối tượng được cấp mã ngân hàng thành lập, hợp nhất, chia, tách.

- Việc hủy bỏ mã ngân hàng thực hiện khi đối tượng đã được cấp mã ngân hàng giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động.

Thông tư 17/2015/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 01/7/2016, thay thế Quyết định 23/2007/QĐ-NHNN , 43/2007/QĐ-NHNN và Quyết định 08/2008/QĐ-NHNN .

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 7,872

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 16:15 | 19/10/2021 Công văn 4726/BGDĐT-GDTC ngày 15/10/2021 về việc tổ chức hoạt động dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục.
  • 13:15 | 19/10/2021 Nghị định 89/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 101/2017/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức có hiệu lực từ ngày 10/12/2021.
  • 08:00 | 19/10/2021 Từ ngày 01/01/2022, Thông tư 88/2021/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán cho các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có hiệu lực thi hành.
  • 16:00 | 18/10/2021 Thông tư liên tịch 01/2021/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP quy định quan hệ phối hợp trong việc thực hiện trình tự, thủ tục hoãn, miễn chấp hành án phạt tù có hiệu lực từ 01/10/2021.
  • 18:00 | 16/10/2021 Thông tư 89/2021/TT-BTC ngày 11/10/2021 quy định quản lý, kiểm soát cam kết chi ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước.
  • 16:00 | 15/10/2021 Công văn 8688/BYT-DP ngày 14/10/2021 về tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 12 - 17 tuổi.
  • 11:00 | 14/10/2021 Nghị quyết 126/NQ-CP ngày 08/10/2021 sửa đổi Nghị quyết 68/NQ-CP hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.
  • 07:30 | 13/10/2021 Nghị quyết 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 về Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19".
  • 16:00 | 11/10/2021 Quyết định 30/2021/QĐ-TTg ngày 10/10/2021 về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách Nhà nước năm 2022.
  • 07:00 | 09/10/2021 Thông tư 80/2021/TT-BTC hướng dẫn Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 và Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế có hiệu lực từ 01/01/2022.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn