Điểm tin văn bản mới nổi bật Tuần 18 Năm 2020

11/05/2020 14:50 PM

Sau đây là những văn bản nổi bật mà THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã cập nhật được trong tuần qua (từ ngày 04 – 10/5/2020):

Quý Nguyễn

1. Hướng dẫn xác nhận danh sách NLĐ bị ngừng việc do ảnh hưởng Covid-19

Đây là nội dung tại Công văn 1391/BHXH-BT của BHXH Việt Nam về thực hiện một số nội dung theo Nghị quyết 42/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng.

Theo đó, doanh nghiệp lập danh  sách NLĐ bị ngừng việc (có hưởng lương) do ảnh hưởng Covid-19 theo mẫu số 12.

Cơ quan BHXH căn cứ dữ liệu thu BHXH, BHYT, BHTN trên phần mềm quản lý Thu - Sổ, Thẻ (TST) của đơn vị, doanh nghiệp vẫn đang đóng (không báo giảm) BHXH, BHYT, BHTN để thực hiện xác nhận.

 Nếu khớp toàn bộ danh sách thì xác nhận vào Mẫu số 12 đối với trường hợp doanh nghiệp gửi hồ sơ giấy; trường hợp doanh nghiệp gửi điện tử thì ký, xác nhận gửi điện tử lại cho doanh nghiệp.

Mẫu số 12

Công văn 1391/BHXH-BT được ban hành ngày 06/5/2020.

2. Hướng dẫn phân loại tài sản cần định giá trong tố tụng hình sự

Ngày 17/4/2020,  Bộ Tài chính ban hành Thông tư 30/2020/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 30/2018/NĐ-CP hướng dẫn việc thành lập và hoạt động của Hội đồng định giá tài sản.

Theo đó, việc phân loại tài sản định giá được thực hiện như sau:

- Đối với vụ án có nhiều tài sản khác nhau, trước khi gửi văn bản yêu cầu định giá tài sản tới Hội đồng định giá theo vụ việc cấp bộ theo quy định tại Khoản 1 Điều 1 Nghị định 97/2019/NĐ-CP thì:

Cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng có trách nhiệm rà soát, phân loại tài sản để yêu cầu bộ, cơ quan ngang bộ thành lập Hội đồng định giá phù hợp với chức năng quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực được giao.

- Tài sản có thể phân loại được để tách riêng thực hiện định giá đối với từng nhóm tài sản là những tài sản độc lập về mặt vật lý, tính năng sử dụng, không bị phụ thuộc, ảnh hưởng lẫn nhau về mặt giá trị và chức năng sử dụng, không bị thay đổi về mặt giá trị sau khi phân loại.

Thông tư 30/2020/TT-BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 01/6/2020 và thay thế cho Thông tư 43/2018/TT-BTC ngày 25/6/2018.

3. Thủ tướng yêu cầu tăng cường tiết kiệm điện

Ngày 07/5/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 20/CT-TTg về tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020-2025.

Theo đó, cả nước phải phấn đấu hằng năm tiết kiệm tối thiểu 2,0% tổng điện năng tiêu thụ, vì vậy, yêu cầu mọi tổ chức, cá nhân nghiêm túc thực hiện việc tiết kiệm điện, cụ thể như sau:

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các doanh nghiệp và các tổ chức đoàn thể - xã hội thực hiện một số giải pháp sau:

+ Thực hiện tiết kiệm điện tại cơ quan, công sở;

+ Thực hiện tiết kiệm điện trong chiếu sáng công cộng, chiếu sáng cho mục đích quảng cáo, trang trí ngoài trời;

- Thực hiện tiết kiệm điện tại các hộ gia đình (tắt các thiết bị điện khi ra khỏi phòng, cắt hẳn nguồn điện nếu không sử dụng các thiết bị điện…);

- Xây dựng và phổ biến thực hiện nội quy tiết kiệm điện của đơn vị cho khách hàng, nhân viên tại các cơ sở kinh doanh thương mại và dịch vụ…

4. Danh mục chỉ tiêu thống kê dược  - mỹ phẩm

Ngày 07/5/2020, Bộ Y tế ban hành Thông tư 6/2020/TT-BYT quy định về hệ thống chỉ tiêu thống kê dược - mỹ phẩm .

Theo đó, Thông tư này quy định danh mục và nội dung các chỉ tiêu thống kê trong lĩnh vực y tế về:

- Thuốc (bao gồm thuốc hóa dược, thuốc dược liệu, vắc xin, sinh phẩm trừ sinh phẩm chẩn đoán invitro);

- Nguyên liệu làm thuốc (bao gồm cả bán thành phẩm dược liệu, trừ dược liệu) và mỹ phẩm.

Hệ thống chỉ tiêu thống kê dược - mỹ phẩm bao gồm:

- Danh mục chỉ tiêu thống kê dược - mỹ phẩm được quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này.

- Nội dung chỉ tiêu thống kê dược - mỹ phẩm được quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này.

Xem thêm chi tiết tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 6/2020/TT-BYT (có hiệu lực từ ngày 01/7/2020).

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,007

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 11:00 | 25/05/2022 Kết luận 35-KL/TW ngày 05/5/2022 về danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương của hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở do Bộ Chính trị ban hành
  • 10:00 | 25/05/2022 Thông tư 23/2022/TT-BCA ngày 16/5/2022 quy định về thẩm quyền, trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại trong Công an nhân dân do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành
  • 17:00 | 24/05/2022 Quyết định 1341/QĐ-BYT ngày 24/5/2022 hướng dẫn lựa chọn và sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân trong phòng, chống bệnh dịch COVID-19 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
  • 17:00 | 24/05/2022 Thông tư 03/2022/TT-NHNN ngày 20/5/2022 hướng dẫn thực hiện hỗ trợ lãi suất theo Nghị định 31/2022/NĐ-CP về hỗ trợ lãi suất từ ngân hàng nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh
  • 09:30 | 24/05/2022 Thông tư 07/2022/TT-BGDĐT ngày 23/5/2022 quy định về công tác tư vấn nghề nghiệp, việc làm và hỗ trợ khởi nghiệp trong các cơ sở giáo dục do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
  • 09:00 | 24/05/2022 Thông tư 06/2022/TT-BKHĐT ngày 10/5/2022 hướng dẫn Nghị định 80/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
  • 07:30 | 23/05/2022 Nghị định 30/2022/NĐ-CP ngày 19/5/2022 quy định về mô hình quản lý khu du lịch quốc gia
  • 07:00 | 23/05/2022 Nghị định 32/2022/NĐ-CP ngày 21/5/2022 về gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước
  • 07:30 | 21/05/2022 Nghị định 31/2022/NĐ-CP ngày 20/5/2022 về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh
  • 07:30 | 20/05/2022 Quyết định 1294/QĐ-BYT ngày 19/5/2022 về Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược Quốc gia về dinh dưỡng đến năm 2025 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn