Điểm tin văn bản mới nổi bật Tuần 20 Năm 2018

21/05/2018 09:42 AM

Sau đây, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT xin giới thiệu một số văn bản nổi bật về lao động tiền lương, thuế, doanh nghiệp… đã được cập nhật trong tuần qua (từ ngày 14 – 20/5/2018):

Hải Anh

1. Tăng mức lương cơ sở lên 1.390.000 đồng/tháng từ 1/7/2018

Đây là nội dung nổi bật tại Nghị định 72/2018/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.
 
Theo đó, từ 1/7/2018,  tăng mức lương cơ sở từ 1.300.000 đồng/tháng lên 1.390.000 đồng/tháng (tăng thêm 90.000 đồng).

Mức lương cơ sở mới này sẽ dùng làm căn cứ:

- Tính mức lương trong các bảng lương, mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác theo quy định của pháp luật đối với các đối tượng theo quy định tại Điều 2 Nghị định 72/2018/NĐ-CP của Chính phủ;

- Tính mức hoạt động phí, sinh hoạt phí theo quy định của pháp luật;

- Tính các khoản trích và các chế độ được hưởng theo mức lương cơ sở.

Chính phủ trình Quốc hội xem xét điều chỉnh mức lương cơ sở phù hợp khả năng ngân sách nhà nước, chỉ số giá tiêu dùng và tốc độ tăng trưởng kinh tế của đất nước.

Nghị định 72/2018/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2018 và thay thế Nghị định 47/2017/NĐ-CP ngày 24/4/2017.

2. Chế độ ưu tiên của công chức, viên chức Kiểm toán nhà nước

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 66/2018/NĐ-CP quy định về chế độ ưu tiên đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Kiểm toán nhà nước.

Theo đó, việc chi kinh phí để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được hưởng chế độ ưu tiên quy định như sau:

- Chi khuyến khích, thưởng cho cán bộ, công chức, viên chức, NLĐ không vượt quá 0,8 lần mức lương do Nhà nước quy định, gồm:

+ Lương ngạch bậc, chức vụ;

+ Phụ cấp chức vụ, phụ cấp vượt khung, phụ cấp ưu đãi theo nghề quy định tại Nghị quyết 325/2016/NQ-UBTVQH14 .

- Số kinh phí còn lại sau khi chi, thưởng được sử dụng để đầu tư cơ sở vật chất và tăng cường năng lực hoạt động của ngành.

Nghị định 162/2006/NĐ-CP, Nghị định 32/2011/NĐ-CP và Nghị định 02/2015/NĐ-CP sẽ hết hiệu lực kể từ ngày Nghị định 66 có hiệu lực.

Nghị định 66/2018/NĐ-CP có hiệu lực từ 01/7/2018.

3. Dừng bổ nhiệm mới công chức lãnh đạo trong Chi cục Thuế

Vừa qua, Bộ Tài chính ban hành Chỉ thị 01/CT-BTC về triển khai kế hoạch  sắp xếp, sáp nhập Chi cục Thuế (CCT) quận, huyện, thị xã, TP thành CCT khu vực trực thuộc Cục Thuế tỉnh, TP trực thuộc Trung ương.

Chỉ thị 01 quy định theo hướng tạm dừng việc bổ nhiệm mới công chức cấp Chi cục và tương đương thuộc các Cục Thuế và cấp Đội thuộc các Chi cục Thuế trên toàn quốc.
 
Việc này để ưu tiên cho việc sắp xếp công chức lãnh đạo thuộc CCT khi  triển khai thực hiện kế hoạch sắp xếp, sáp nhập các chi cục Thuế đã được phê duyệt.

Ngoài ra, Chỉ thị 01 định hướng sắp xếp, sáp nhập tất cả các Chi cục Thuế thành các Chi cục Thuế khu vực trực thuộc Cục Thuế.

Xem thêm Chỉ thị 01/CT-BTC ngày 9/5/2018.

4. Kiến nghị bãi bỏ một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Nghị quyết 19-2018/NQ-CP về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo được ban hành ngày 15/5/2018.

Theo đó, Chính phủ đã đề ra các mục tiêu và chỉ tiêu chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, đơn cử như:

- Kiến nghị bãi bỏ một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo Danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện của Luật đầu tư.

- Hoàn thành việc bãi bỏ, đơn giản hóa 50% điều kiện đầu tư, kinh doanh.

- Giảm ít nhất 50% danh mục hàng hóa, sản phẩm phải kiểm tra chuyên ngành.

- Chuyển đổi mạnh mẽ cách thức quản lý nhà nước từ chủ yếu tiền kiểm sang chủ yếu hậu kiểm; xóa bỏ căn cứ tình trạng một mặt hàng chịu quản lý, kiểm tra chuyên ngành của nhiều hơn một cơ quan.

- Đẩy nhanh tiến độ ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính, thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

Nghị quyết 19-2018/NQ-CP có hiệu lực kể từ ngày ký.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 5,782

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 07:38 | 22/09/2021 Công văn 4539/TCHQ-TXNK thực hiện quản lý việc hoàn thuế giá trị gia tăng.
  • 16:52 | 21/09/2021 Thông tư 25/2021/TT-BGDĐT hướng dẫn triển khai đào tạo trình độ tiến sĩ, thạc sĩ cho giảng viên đại học.
  • 07:44 | 20/09/2021 Thông tư 15/2021/TT-BTNMT về giám định tư pháp trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.
  • 07:40 | 20/09/2021 Thông tư 76/2021/TT-BTC hướng dẫn chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.
  • 07:37 | 20/09/2021 Thông tư 26/2021/TT-BGDĐT về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trong cơ sở giáo dục đại học.
  • 14:48 | 17/09/2021 Quyết định 1541/QĐ-CHK về việc ban hành Danh mục vật phẩm nguy hiểm cấm, hạn chế mang vào khu vực hạn chế, mang lên tàu bay.
  • 09:40 | 17/09/2021 Thông tư 13/2021/TT-BYT về việc quy định cấp số lưu hành, nhập khẩu trang thiết bị y tế phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 trong trường hợp cấp bách.
  • 14:50 | 16/09/2021 Nghị quyết 107/NQ-CP về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2021.
  • 15:22 | 13/09/2021 Công điện 905/CĐ-BGDĐT gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tổ chức dạy học ứng phó với diễn biến dịch Covid-19.
  • 11:39 | 13/09/2021 Thông tư 14/2021/TT-BXD về việc hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn