Điểm tin văn bản mới nổi bật Tuần 17 Năm 2018

30/04/2018 10:43 AM

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT xin giới thiệu một số văn bản nổi bật đã được cập nhật trong tuần qua (từ ngày 23 - 29/4/2018):

Đỗ Loan

1. 05 nhóm đối tượng phải chịu sự giám sát hải quan

Nghị định 59/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 08/2015/NĐ-CP quy định 05 nhóm đối tượng chịu sự giám sát hải quan bao gồm:

- Đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 6 Nghị định 08 (đã được sửa đổi, bổ sung) này;

- Vật dụng trên phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh;

- Hàng hóa, phương tiện vận tải trong địa bàn hoạt động hải quan; hàng hóa là máy móc, thiết bị, nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để gia công, sản xuất hàng hóa xuất khẩu đang lưu giữ tại các cơ sở sản xuất của tổ chức, cá nhân;

- Hàng hóa thuộc đối tượng kiểm tra chuyên ngành được đưa về bảo quản chờ thông quan;

-  Hàng hóa vận chuyển chịu sự giám sát hải quan.

Nghị định 59/2018/NĐ-CP bắt đầu có hiệu lực thi hành từ ngày 05/6/2018.

2. Bố trí lắp camera cho Bộ phận Một cửa từ ngày 21/6

Đây là nội dung nổi bật tại Nghị định 61/2018/NĐ-CP về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

Theo đó, tại Bộ phận Một cửa phải lắp đặt camera theo dõi toàn bộ khu vực làm việc; lắp đặt máy lấy số xếp hàng tự động; màn hình cảm ứng phục vụ tra cứu thông tin, thủ tục hành chính, bố trí đủ ghế ngồi chờ…

Bộ phận Một cửa cũng phải được bố trí ở vị trí thuận lợi, dễ tìm, diện tích phù hợp với số lượng giao dịch giải quyết tại bộ phận trong ngày.

Xem chi tiết tại Nghị định 61/2018/NĐ-CP (có hiệu lực kể từ ngày 21/6/2018).

3. Sửa quy định về quy trình kiểm duyệt báo cáo điện tử của TCTD

Đây là nội dung nổi bật của Thông tư 11/2018/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều về quy định chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, có hiệu lực từ ngày 01/10/2018.

Theo đó, quy trình về tra soát, xử lý, kiểm duyệt mẫu biểu báo cáo điện tử có một vài thay đổi như:

Trong 05 ngày làm việc kể từ ngày hết thời hạn gửi báo cáo thì các đơn vị nhận báo cáo kiểm tra tính hợp lý của báo cáo thuộc trách nhiệm theo dõi, tra soát, kiểm duyệt và tổng hợp;

Nếu báo cáo đảm bảo tính hợp lý, đơn vị nhận báo cáo thực hiện kiểm duyệt;

Nếu phát hiện sai sót, các đơn vị nhận báo cáo gửi kết quả tra soát số liệu báo cáo qua hệ thống báo cáo cho đơn vị gửi báo cáo để gửi lại số liệu đúng.

(Quy định hiện nay là xử lý ngay khi nhận được các mẫu biểu báo cáo điện tử).

4. Bộ tiêu chí đánh giá công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Ngày 10/3/2018, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư 03/2018/TT-BTP quy định Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Theo đó, Thông tư quy định 02 đối tượng áp dụng Bộ tiêu chí là: Bộ, cơ quang ngang bộ và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Bộ tiêu chí bao gồm 05 nhóm tiêu chí, cụ thể như sau:

- Nhóm tiêu chí thực hiện chức năng quản lý nhà nước về phổ biến, giáo dục pháp luật (tối đa 30 điểm).

- Nhóm tiêu chí triển khai các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật (tối đa 20 điểm).

- Nhóm tiêu chí về các điều kiện bảo đảm thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (tối đa 20 điểm).

- Nhóm tiêu chí đánh giá hiệu quả tác động của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đối với xã hội (tối đa 20 điểm).

- Nhóm tiêu chí khác (tối đa 10 điểm).

Việc đánh giá, chấm điểm, xếp loại hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được thực hiện định kỳ 02 năm một lần.

Thời điểm ấn định các thông tin, số liệu để đánh giá, chấm điểm, xếp loại là ngày 31 tháng 12 của năm thứ hai tính từ thời điểm đánh giá kỳ trước; mốc thời gian để tính kỳ đầu đánh giá là ngày 31/12/2018.

Thông tư 03/2018/TT-BTP có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2018.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,191

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 16:23 | 23/09/2021 Thông tư 14/2021/TT-BYT quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, xếp lương viên chức khúc xạ nhãn khoa.
  • 15:34 | 23/09/2021 Thông tư 20/2021/TT-BGTVT Quy chế phối hợp giữa doanh nghiệp được giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng hàng không với cơ quan thực hiện chức năng quản lý Nhà nước chuyên ngành hàng không.
  • 15:24 | 23/09/2021 Thông tư 09/2021/TT-BVHTTDL chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của thư viện công cộng tỉnh, Thành phố.
  • 07:27 | 23/09/2021 Nghị định 84/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 06/2019/NĐ-CP quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp.
  • 06:27 | 23/09/2021 Quyết định 1575/QĐ-TTg phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước của các cơ quan hành chính nhà nước và biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước năm 2022.
  • 07:38 | 22/09/2021 Công văn 4539/TCHQ-TXNK thực hiện quản lý việc hoàn thuế giá trị gia tăng.
  • 16:52 | 21/09/2021 Thông tư 25/2021/TT-BGDĐT hướng dẫn triển khai đào tạo trình độ tiến sĩ, thạc sĩ cho giảng viên đại học.
  • 07:44 | 20/09/2021 Thông tư 15/2021/TT-BTNMT về giám định tư pháp trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.
  • 07:40 | 20/09/2021 Thông tư 76/2021/TT-BTC hướng dẫn chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.
  • 07:37 | 20/09/2021 Thông tư 26/2021/TT-BGDĐT về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trong cơ sở giáo dục đại học.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn